Tiền ảo: 30,233 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,437.74B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49.49B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.2% ETH 16.3% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   StarkNet(STRK) Token Unlock

   https://s1.coincarp.com/logo/1/starknet.png?style=36&v=1657848605's logo StarkNet(STRK)
   $0.5927
   5.63%
   Tokenomics

   StarkNet will unlock 64 million $STRK on 15th June, constituting approximately 4.92% of the currently circulating supply.

   StarkNet (STRK) Token Unlock Distribution

   • Early Contributors: 33.57m STRK - 2.58% of Cir. Supply, worth of $37.59m
   • Investors: 30.43m STRK - 2.34% of Cir. Supply, worth of $34.09m

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:138
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác