Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,546.93B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $60.29B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Tectum(TET) TPS Demonstration Stage 2

   https://s1.coincarp.com/logo/1/tectum.png?style=36&v=1689669254's logo Tectum(TET)
   $13.52
   0.30%
   Phóng thích

   Live TPS World Record Attempt! The Tectum blockchain testnet & mainnet have been running at capacity of 1.3m TPS. The event will be held in two stages on February 5th and 25th!

   • 1.3m TPS threshold test
   • 1.3m BPS attempt
   • Live Video Stream

   Ton recently ran a live test achieving 100,000 TPS with a claim to being the fastest Blockchain in the world.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:251
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác