Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,104.79B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $30.29B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.5% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 6Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   tomiNet(TOMI) New Listing on DigiFinex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/tomi-com.png?style=36&v=1673689633's logo tomiNet(TOMI)
   $2.89
   4.28%
   Danh sách

   DigiFinex will list tomiNET (TOMI). The specific schedule is as follows:

   • Time of opening deposit: TBC
   • Time of opening trading: June 7th, 2023 3:00 (UTC)
   • Time of opening withdrawal: TBC
   • Trading pair: TOME/USDT
   • To Trade: https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/TOMI

   New project: tomiNET (TOMI)
   Official website: https://tomi.com/
   Blockchain explorer: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4d643ca98dfea734360c0f596c83449

   Token introduction:

   tomi is a project engaged in the development of a decentralized alternative internet network to be used as the infrastructure platform for the Web3. Governable, manageable, easy to use and unblockable.
   Phê duyệt:90% Phiếu:254
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác