Tiền ảo: 30,288 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,611.15B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $75.92B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.3% ETH 16.3% ETH Gas:  11 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   WEMIX(WEMIX) Token Swap

   https://s1.coincarp.com/logo/1/wemix.png?style=36&v=1668063602's logo WEMIX(WEMIX)
   $1.24
   0.10%
   Tokenomics

   ⚙️ ProBit Global Supports WEMIX (WEMIX) Token Migration

   ProBit Global will support the migration of WEMIX tokens from KLAY network to WEMIX mainnet.

   🚨 Please take note of the following key schedules:

   ⏰ August 28, 2023, 02:00 UTC: Suspension of deposits and withdrawals of WEMIX tokens on Klaytn (KLAY) network.

   👉 Read the full announcement here: https://probit.com/hc/1000000754765


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:292
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác