Tiền ảo: 30,299 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,576.67B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $73.78B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.5% ETH 16.2% ETH Gas:  8 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Wormhole(W) New Listing on Bitfinex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/wormholecom.png?style=36&v=1711958550's logo Wormhole(W)
   $0.3248
   2.20%
   Danh sách

   We're pleased to announce that Bitfinex will list the Wormhole (W) token.

   • Deposits of W (SPL) were opened at 11:00 AM UTC on 05/04/2024.
   • Trading of W is expected to commence on 08/04/2024 at approximately 10:00 AM UTC.
   • W will be available to trade with US Dollars (W/USD) and Tether tokens (W/USDt).
   • Withdrawals are expected to open on 09/04/2024 at approximately 10:00 AM UTC.

   More information on Wormhole can be found at https://wormhole.com/.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:232
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác