Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,660.08B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $53.49B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.8% ETH 16.1% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Wormhole(W) New Listing on gate.io

   https://s1.coincarp.com/logo/1/wormholecom.png?style=36&v=1711958550's logo Wormhole(W)
   $0.3367
   1.38%
   Danh sách

   Gate.io is going to commence WormHole(W) trading at 12:00 PM April 3rd, 2024 UTC.

   About WormHole(W):

   W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

   Token symbol: W

   Token Type: SPL

   Website: https://wormhole.com/

   Token Info:https://explorer.solana.com/address/85VBFQZC9TZkfaptBWjvUw7YbZjy52A6mjtPGjstQAmQ/metadata


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:94% Phiếu:244
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác