Tiền ảo: 30,296 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,580.43B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $74.69B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.5% ETH 16.2% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Wormhole(W) New Listing on MEXC Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/wormholecom.png?style=36&v=1711958550's logo Wormhole(W)
   $0.3264
   1.18%
   Danh sách

   MEXC will list Wormhole (W) in the Assessment Zone and open trading for the W/USDT trading pair. The specific timeline is shown below.

   • Deposit: Opened

   • W/USDT Trading: 2024-04-03 12:00 (UTC)

   • Withdrawal: 2024-04-04 12:00 (UTC)

   Note: Prices may fluctuate greatly for projects listed in the Assessment Zone, please be cautious and be aware of the hidden risks of delisting.

   About Wormhole (W)
   W is the native token that powers the Wormhole platform. W is a native Solana SPL token and Ethereum ERC20 token that leverages Wormhole Native Token Transfers, and can be transferred seamlessly to any Wormhole-connected network.

   Total Supply: 10,000,000,000 W

   Official Website | Contract Address | Twitter | Telegram | Whitepaper


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:93% Phiếu:209
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác