Tiền ảo: 29,526 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,668.52B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $86.33B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Wormhole(W) New Listing on OKX

   https://s1.coincarp.com/logo/1/wormholecom.png?style=36&v=1711958550's logo Wormhole(W)
   $0.5605
   1.03%
   Danh sách

   OKX is pleased to announce the listing of Wormhole (W) on our spot trading market. Please take note of the following schedules:

   1. W deposits will open at 10:00 am UTC on April 1, 2024.

   2. W/USDT spot trading will open at 12:00 pm UTC on April 3, 2024.

   3. W withdrawals will open at 12:00 pm UTC on April 4, 2024.

   Wormhole is an interoperability platform powering multichain applications and bridges at scale.

   Asset name: Wormhole

   Ticker: W

   Max supply: 10,000,000,000

   Contract: 85VBFQZC9TZkfaptBWjvUw7YbZjy52A6mjtPGjstQAmQ


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:86% Phiếu:213
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác