Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,549.5B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $71.33B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   zKML(ZKML) Release Zwap Dapp

   https://s1.coincarp.com/logo/1/zkml.png?style=36's logo zKML(ZKML)
   $0.162
   32.68%
   Phóng thích

   The newest product release is scheduled for next week. After many weeks of planning, building and testing, we will proudly offer a method of anonymously moving funds by leveraging Wormhole, Oasis and Ethereum. The Zwap Dapp and TG bot are coming.

   zKML: Pioneering privacy and security with Blockchain & AI frameworks. Integrating advanced networks like Oasis, Wormhole & Anon to empower our applications.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:90% Phiếu:157
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác