Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,547.36B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $71.43B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Zushi(ZUSHI) New Listing on BigONE

   https://s1.coincarp.com/logo/1/zushi.png?style=36's logo Zushi(ZUSHI)
   $0.00025
   3.64%
   Danh sách

   According to BigONE's official announcement, Zushi (ZUSHI) is soon going to be listed on the BigONE cryptoc exchange.

   Zushi Listing Schedule

   • BigONE will list ZUSHI/USDT (Zushi) trading pair on 24 June 2024 at 15:00 (UTC).
   • Deposit services are now available.
   • Withdrawal services will be available on 25 June 2024 at 15:00 (UTC).

   About Zushi

   ZUSHI is an innovative token designed to revolutionize the way users interact with the world of decentralized finance (DeFi). Inspired by principles of security, transparency, and accessibility, ZUSHI offers a robust platform for staking, yield farming, and other DeFi opportunities. With a dedicated community and a clear vision for the future, ZUSHI is poised to lead the next wave of financial innovation.

   Further Information on Zushi

   For comprehensive insights and strategies on Zushi (ZUSHI) trading, delve into our detailed guide at Zushi Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:80% Phiếu:135
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác