Tiền ảo: 29,422 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,514.28B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $47.76B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 15% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Alameda Research's Logo

   Alameda Research

   Tổng quan Danh mục đầu tư Thống kê đầu tư

   Tổng quan

   Vị trí

   Hong Kong

   Loại

   Fund

   Năm thành lập

   2017

   #Công ty danh mục đầu tư

   150

   Giới thiệu về Alameda Research

   Trụ sở chính của Alameda Research được đặt tại Hong Kong và được thành lập vào năm 2017. dự án đầu tư gần đây nhất là Fordefi, thời gian là November 8, 2022. Họ đã thực hiện 150 khoản đầu tư cho đến nay.

   Theo cơ sở dữ liệu gây quỹ của CoinCarp, Alameda Research đã đầu tư vào 57 dự án DeFi, 34 dự án Web3, 23 dự án NFTs, 22 dự án Infrastructure, 18 dự án CeFi und 2 dự án Others. Trong số tất cả, 36.54% khoản đầu tư của Alameda Research là các dự án DeFi.

   Bạn có thể liên hệ với Alameda Research qua E-mail, info@alameda-research.com , hoặc thử liên hệ với họ qua phương tiện truyền thông xã hội

   Danh mục đầu tư

   Vòng gọi vốnCatagoryCoin hoặc TokenSố tiền#Đồng đầu tưNgày tài trợ
   Fordefi's Logo' Fordefi Seed
   DeFi Web3
   --$18.00M1211/08/2022
   Kollider's Logo' Kollider Seed
   Others
   --$2.35M510/27/2022
   3Commas's Logo' 3Commas Series B
   DeFi
   --$37.00M409/22/2022
   Fuel Labs's Logo' Fuel Labs Undisclosed
   Infrastructure
   --$80.00M1109/06/2022
   Aurigami's Logo' Aurigami IDO/ICO
   DeFi
   --$12.00M1507/28/2022
   Trustless Media's Logo' Trustless Media Seed
   Web3
   --$3.25M307/27/2022
   Cardinal's Logo' Cardinal Seed
   NFTs
   --$4.40M507/23/2022
   Empiric Network's Logo' Empiric Network Seed
   DeFi
   --$7.00M1507/15/2022
   ZKX's Logo' ZKX Seed
   DeFi
   Yes$4.50M1207/14/2022
   Voyager Digital's Logo' Voyager Digital Post-IPO Debt
   CeFi
   Yes$200.00M106/17/2022

   Thống kê đầu tư

   Thống kê đầu tư theo danh mục

   Thống kê đầu tư theo tháng

   Thống kê đầu tư theo quốc gia