Tiền ảo: 29,422 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,516.24B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $47.87B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 15% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Balaji Srinivasan's Logo

   Balaji Srinivasan

   Tổng quan Danh mục đầu tư Thống kê đầu tư

   Tổng quan

   Vị trí

   United States of America

   Loại

   Angel Investor

   Năm thành lập

   --

   #Công ty danh mục đầu tư

   107

   Giới thiệu về Balaji Srinivasan

   Trụ sở chính của Balaji Srinivasan được đặt tại United States of America. dự án đầu tư gần đây nhất là Ord.io, thời gian là April 17, 2024. Họ đã thực hiện 107 khoản đầu tư cho đến nay.

   Theo cơ sở dữ liệu gây quỹ của CoinCarp, Balaji Srinivasan đã đầu tư vào 42 dự án Web3, 13 dự án Infrastructure, 8 dự án DeFi, 6 dự án NFTs, 3 dự án CeFi und 3 dự án Others. Trong số tất cả, 56% khoản đầu tư của Balaji Srinivasan là các dự án Web3.

   Bạn có thể liên hệ với Balaji Srinivasan qua phương tiện truyền thông xã hội

   Balaji Srinivasan (born 1979/1980) is an entrepreneur and essayist. He was co-founder of Counsyl, and is the former chief technology officer (CTO) of Coinbase and former general partner at Andreessen Horowitz.

   Danh mục đầu tư

   Vòng gọi vốnCatagoryCoin hoặc TokenSố tiền#Đồng đầu tưNgày tài trợ
   Ord.io's Logo' Ord.io Pre-Seed
   NFTs
   --$2.00M1804/17/2024
   Sending Network's Logo' Sending Network Extended Seed
   Web3
   --$7.50M704/16/2024
   Biconomy's Logo' Biconomy Strategic
   Infrastructure
   ----903/28/2024
   MyShell's Logo' MyShell Pre-Series A
   Web3 NFTs
   --$11.00M1103/27/2024
   Clique's Logo' Clique Series A
   Infrastructure
   --$8.00M503/14/2024
   Stack's Logo' Stack Seed
   Others
   --$3.00M903/04/2024
   Helius's Logo' Helius Series A
   Infrastructure
   --$9.50M902/22/2024
   Analog's Logo' Analog SAFT
   Web3
   Yes$16.00M802/12/2024
   Dinari's Logo' Dinari Seed
   Web3
   --$10.00M501/25/2024
   Ritual's Logo' Ritual Series A
   Infrastructure
   --$25.00M2311/08/2023

   Thống kê đầu tư

   Thống kê đầu tư theo danh mục

   Thống kê đầu tư theo tháng

   Thống kê đầu tư theo quốc gia