Tiền ảo: 30,233 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,364.23B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $43.79B Tỷ lệ thống trị: BTC 49% ETH 16.3% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Cogitent Ventures's Logo

   Cogitent Ventures

   Tổng quan Danh mục đầu tư Thống kê đầu tư

   Tổng quan

   Vị trí

   Loại

   Fund

   Năm thành lập

   --

   #Công ty danh mục đầu tư

   59

   Giới thiệu về Cogitent Ventures

   dự án đầu tư gần đây nhất là XProtocol, thời gian là June 27, 2024. Họ đã thực hiện 59 khoản đầu tư cho đến nay.

   Theo cơ sở dữ liệu gây quỹ của CoinCarp, Cogitent Ventures đã đầu tư vào 3 dự án Web3, 2 dự án Infrastructure, 1 dự án DeFi, 1 dự án NFTs und 1 dự án Others. Trong số tất cả, 37.5% khoản đầu tư của Cogitent Ventures là các dự án Web3.

   Bạn có thể liên hệ với Cogitent Ventures qua phương tiện truyền thông xã hội

   Danh mục đầu tư

   Vòng gọi vốnCatagoryCoin hoặc TokenSố tiền#Đồng đầu tưNgày tài trợ
   XProtocol's Logo' XProtocol Strategic
   Web3
   --$0.80M206/27/2024
   Elys Network's Logo' Elys Network Seed
   DeFi
   Yes$2.50M406/15/2024
   Stage's Logo' Stage Undisclosed
   Web3
   Yes$2.40M406/14/2024
   Glacier Network's Logo' Glacier Network Extended Seed
   Others
   --$8.00M1606/06/2024
   RunesFi's Logo' RunesFi Strategic
   DeFi
   --$0.40M605/24/2024
   IVX's Logo' IVX Seed
   DeFi
   --$1.20M805/23/2024
   Zaros's Logo' Zaros Undisclosed
   DeFi
   --$1.80M905/22/2024
   RunesTerminal's Logo' RunesTerminal Undisclosed
   Infrastructure
   ----2005/21/2024
   XSwap's Logo' XSwap Strategic
   DeFi
   Yes--1405/06/2024
   Crestal's Logo' Crestal Pre-Seed
   Infrastructure
   --$2.00M1205/03/2024

   Thống kê đầu tư

   Thống kê đầu tư theo danh mục

   Thống kê đầu tư theo tháng

   Thống kê đầu tư theo quốc gia