Tiền ảo: 29,423 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $2,518.61B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $48.02B Tỷ lệ thống trị: BTC 52.2% ETH 15% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Longling Capital's Logo

   Longling Capital

   Tổng quan Danh mục đầu tư Thống kê đầu tư

   Tổng quan

   Vị trí

   China

   Loại

   Fund

   Năm thành lập

   2012

   #Công ty danh mục đầu tư

   17

   Giới thiệu về Longling Capital

   Trụ sở chính của Longling Capital được đặt tại China và được thành lập vào năm 2012. dự án đầu tư gần đây nhất là L3E7, thời gian là April 26, 2024. Họ đã thực hiện 17 khoản đầu tư cho đến nay.

   Theo cơ sở dữ liệu gây quỹ của CoinCarp, Longling Capital đã đầu tư vào 5 dự án Web3, 3 dự án DeFi, 3 dự án NFTs, 2 dự án Infrastructure und 1 dự án CeFi. Trong số tất cả, 35.71% khoản đầu tư của Longling Capital là các dự án Web3.

   Bạn có thể liên hệ với Longling Capital qua E-mail, xm@longling.com

   Danh mục đầu tư

   Vòng gọi vốnCatagoryCoin hoặc TokenSố tiền#Đồng đầu tưNgày tài trợ
   L3E7's Logo' L3E7 Undisclosed
   Web3
   --$10.00M2304/26/2024
   MetaCene's Logo' MetaCene Series A
   NFTs
   --$10.00M803/12/2024
   Term Structure's Logo' Term Structure Seed
   DeFi
   --$4.25M511/29/2023
   Galactic Holdings's Logo' Galactic Holdings Pre-Series A
   CeFi
   --$10.00M804/17/2023
   Crema Finance's Logo' Crema Finance Undisclosed
   DeFi
   --$5.40M1306/17/2022
   Ajuna's Logo' Ajuna Seed
   Web3
   --$2.00M1002/01/2022
   BreederDAO's Logo' BreederDAO Series A
   NFTs
   Yes$10.00M1601/25/2022
   RSS3's Logo' RSS3 Undisclosed
   Web3
   Yes--2912/21/2021
   Syn City's Logo' Syn City Seed
   Web3
   --$8.00M2111/23/2021
   Mintverse's Logo' Mintverse Seed
   NFTs
   Yes$1.50M1011/03/2021

   Thống kê đầu tư

   Thống kê đầu tư theo danh mục

   Thống kê đầu tư theo tháng

   Thống kê đầu tư theo quốc gia