Tiền ảo: 26,878 Trao đổi: 637 Vốn hóa thị trường: $1,586.36B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $62.47B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.1% ETH 17.2% Phí gas trên ETH: 48Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   OKX Wallet

   OKX Wallet

   Xác nhận
   --
   Dễ sử dụng
   Dễ dàng hơn
   Anonymity
   --
   Dịch vụ bổ sung
   --
   Xã hội

   Nền tảng được hỗ trợ

   Thông tin bảo mật

   Chữ ký đa
   Mã nguồn mở
   Chứng nhận 2FA

   OKX Wallet Thông tin

   About OKX Wallet

   OKX Wallet is a multi-platform (mobile/web/extension) universal crypto wallet. Use the OKX Wallet to gain access to more than 3000+ tokens and thousands of DApps and web3 ecosystem easily.

   OKX Web3 Wallet is a non-custodial, decentralized wallet product, where customers are in charge of their own private keys and encrypted assets.

   OKX Web3 Wallet is now a true heterogeneous multi-chain wallet, supporting both EVM chains and non-EVM chains, and will gradually support more new chains, allowing you to use applications on multiple chains without switching wallets.

   Why OKX Wallet

   • 30+ Supported networks now
   • One wallet for all your Web3 needs
   • Trade and store your digital assets with world-class security

   Supported Platforms and Download