Các loại tiền điện tử: 24,508 Trao đổi: 649 Vốn hóa thị trường: $1,397,817,540,759 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,570,403,340 Tỷ lệ thống trị: BTC 38.7% ETH 16.7% Phí gas trên ETH: 26Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Huobi Token Giá (HT)

   $3.3

   0.000118 BTC

   2.75%

   Thấp:$3.27
   Cao:$3.34
   Vốn hóa thị trường

   $535,763,597

   19,199 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $1,648,500,000

   59,075 BTC
   Khối lượng 24h

   $17,221,133

   617.13 BTC
   Lượng cung lưu hành

   162,500,333 HT

   32.5%
   Tổng cung tối đa

   500,000,000 HT

   Tổng cung

   203,980,000 HT

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Alameda Research Portfolio
   Huobi Token's Logo Huobi Token HT
   $3.3

   Huobi Token (HT) Phân phối Ethereum

   Huobi Token (HT) Chủ sở hữu Ethereum

   Huobi Token (HT) Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x0000000000000000000000000000000000000000
   Null: 0x000...000
   296,989,67059.40%
   --
   0x0000000000000000000000000000000000000000 Null: 0x000...000
   2
   0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c
   HECO Chain: Bridge
   60,005,28912.00%
   --
   0xa929022c9107643515f5c777ce9a910f0d1e490c HECO Chain: Bridge
   3
   0x0511509a39377f1c6c78db4330fbfcc16d8a602f
   Huobi Global
   41,643,9238.33%
   --
   0x0511509a39377f1c6c78db4330fbfcc16d8a602f Huobi Global
   4
   0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e
   Huobi Global
   32,377,9896.48%
   --
   0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e Huobi Global
   5
   0x1205e4f0d2f02262e667fd72f95a68913b4f7462
   Huobi Global
   31,980,0006.40%
   --
   0x1205e4f0d2f02262e667fd72f95a68913b4f7462 Huobi Global
   6
   0xe4818f8fde0c977a01da4fa467365b8bf22b071e
   Huobi Global
   20,000,0004.00%
   --
   0xe4818f8fde0c977a01da4fa467365b8bf22b071e Huobi Global
   7
   0x5c985e89dde482efe97ea9f1950ad149eb73829b
   Huobi 5
   5,618,6171.12%
   -28,930
   0x5c985e89dde482efe97ea9f1950ad149eb73829b Huobi 5
   8
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
   Gate.io
   2,829,6670.57%
   2,768
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe Gate.io
   9
   0xbf912b842c16606fe6321f7c45cf69766cff8d41
   642,8830.13%
   --
   0xbf912b842c16606fe6321f7c45cf69766cff8d41
   10
   0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c
   501,6700.10%
   --
   0x97f991971a37d4ca58064e6a98fc563f03a71e5c
   11
   0x4b281ee4252b50a147f7a15e2d4b2d9c380bb92f
   499,8970.10%
   --
   0x4b281ee4252b50a147f7a15e2d4b2d9c380bb92f
   12
   0xd29607504afc9fb0dbbae3de0e3d4921f8bf5aa5
   272,0540.05%
   --
   0xd29607504afc9fb0dbbae3de0e3d4921f8bf5aa5
   13
   0x451ade6606aed956a843235e763208af0080385e
   210,1740.04%
   --
   0x451ade6606aed956a843235e763208af0080385e
   14
   0x248200661ba9d97597acbe670aa68a6e543d00a1
   200,0000.04%
   --
   0x248200661ba9d97597acbe670aa68a6e543d00a1
   15
   0x804965e148666c3acf9ed6e20cc9a2bddc1b4c17
   200,0000.04%
   --
   0x804965e148666c3acf9ed6e20cc9a2bddc1b4c17
   16
   0x046d158f5ba7d4a8aa0b2f4fa39c987b7e21f822
   199,9260.04%
   --
   0x046d158f5ba7d4a8aa0b2f4fa39c987b7e21f822
   17
   0x667a78838a5ecb518aa9ba2cbe0428f6f906ec18
   199,4800.04%
   --
   0x667a78838a5ecb518aa9ba2cbe0428f6f906ec18
   18
   0xf9baea5c95e0d12e592a4c120c2f5d9e69746785
   170,0000.03%
   --
   0xf9baea5c95e0d12e592a4c120c2f5d9e69746785
   19
   0xe70f9e89ed944bef47942a62353e0536e4eafc39
   169,9380.03%
   --
   0xe70f9e89ed944bef47942a62353e0536e4eafc39
   20
   0xe103d7dce38a7f273400d6122d3d14110d3a5386
   162,2930.03%
   --
   0xe103d7dce38a7f273400d6122d3d14110d3a5386
   21
   0x5aca07704bf1cc640ca750303404d4c766c90632
   148,1070.03%
   --
   0x5aca07704bf1cc640ca750303404d4c766c90632
   22
   0x7de95a02f060722d6461b04ebf967aaaa0e5c2e3
   101,4950.02%
   --
   0x7de95a02f060722d6461b04ebf967aaaa0e5c2e3
   23
   0xb9d0fc102fc3c05c0e62f981987f1eec4985ba2c
   100,0000.02%
   --
   0xb9d0fc102fc3c05c0e62f981987f1eec4985ba2c
   24
   0xc29c78e27c09f5c639cf3031b2e61f0784a3714c
   100,0000.02%
   --
   0xc29c78e27c09f5c639cf3031b2e61f0784a3714c
   25
   0xb01cc38da8aec1ceb779a31df6381c0a1f24f62d
   91,3010.02%
   --
   0xb01cc38da8aec1ceb779a31df6381c0a1f24f62d
   26
   0x88771b2c3886f06352bf19738136e8e055f58595
   86,6860.02%
   --
   0x88771b2c3886f06352bf19738136e8e055f58595
   27
   0xe3774299396e11d6bc4340cf8cadbbfccf7cfd45
   80,5030.02%
   --
   0xe3774299396e11d6bc4340cf8cadbbfccf7cfd45
   28
   0xe868c62674054ccdb321067078b466ccd1912a2a
   76,1330.02%
   --
   0xe868c62674054ccdb321067078b466ccd1912a2a
   29
   0xaaa3cdc2f5f8e8c030b04e94204bf567b0fa94e1
   70,4830.01%
   --
   0xaaa3cdc2f5f8e8c030b04e94204bf567b0fa94e1
   30
   0x802378078eb85d6e469faf9fe4ec96500b0ddc40
   60,6290.01%
   --
   0x802378078eb85d6e469faf9fe4ec96500b0ddc40
   31
   0x6f559eb9d6008e9872ec6b41d5df94b7c1fcf371
   54,9980.01%
   --
   0x6f559eb9d6008e9872ec6b41d5df94b7c1fcf371
   32
   0x63e3313ad0c7b59a5ac2c0cd752abe1d24f69532
   50,0770.01%
   --
   0x63e3313ad0c7b59a5ac2c0cd752abe1d24f69532
   33
   0xfe3eff19e7cbaa60cb2240eb843f4f17365fe65b
   50,0000.01%
   --
   0xfe3eff19e7cbaa60cb2240eb843f4f17365fe65b
   34
   0x9f773f489d0313b2e68ee2b2a441f8cadb3218b2
   50,0000.01%
   --
   0x9f773f489d0313b2e68ee2b2a441f8cadb3218b2
   35
   0x4db5255f8ab98221cde28b9c61f1943a4fecf1bc
   49,9990.01%
   --
   0x4db5255f8ab98221cde28b9c61f1943a4fecf1bc
   36
   0xef58321032cf693fa7e39f31e45cbc32f2092cb3
   HitBTC
   47,7610.01%
   --
   0xef58321032cf693fa7e39f31e45cbc32f2092cb3 HitBTC
   37
   0xe01874838159ee5cac7db31802c8b254a5b56078
   47,7410.01%
   --
   0xe01874838159ee5cac7db31802c8b254a5b56078
   38
   0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88
   MEXC: Mexc.com
   43,6100.01%
   9,236
   0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 MEXC: Mexc.com
   39
   0xc26c8bc535335352f333d911bfb158ee1ac83247
   43,2220.01%
   --
   0xc26c8bc535335352f333d911bfb158ee1ac83247
   40
   0x13c956b0a922d255f176bc23024248bb769c099e
   42,2990.01%
   --
   0x13c956b0a922d255f176bc23024248bb769c099e
   41
   0xd31bd63434fc14c25d48e8741e6f768d7d06bcf6
   40,4810.01%
   --
   0xd31bd63434fc14c25d48e8741e6f768d7d06bcf6
   42
   0x98816f782052534c5bc4d1d0edc51d6e5ee2c822
   40,4780.01%
   --
   0x98816f782052534c5bc4d1d0edc51d6e5ee2c822
   43
   0xa815f775f07b5008b6c6ecf325a0a0a699bc9c10
   34,9640.01%
   --
   0xa815f775f07b5008b6c6ecf325a0a0a699bc9c10
   44
   0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff
   33,6560.01%
   --
   0x77f33da6046a03ebb0e6d33a26cb49bd738774ff
   45
   0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18
   Mexc.com 3
   33,4730.01%
   --
   0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 Mexc.com 3
   46
   0x5ccd1ba714026824ebd1f15e07c5edabc85dfe39
   32,2370.01%
   --
   0x5ccd1ba714026824ebd1f15e07c5edabc85dfe39
   47
   0xdd26d8f1098db8580886d19d595164142f2b4ed0
   31,8320.01%
   --
   0xdd26d8f1098db8580886d19d595164142f2b4ed0
   48
   0xe338ab8104a3aaf8b04cecea5b77ec5f67bd966b
   31,7260.01%
   --
   0xe338ab8104a3aaf8b04cecea5b77ec5f67bd966b
   49
   0x02e3ad912173054e4bc5f69fd69cbc472227e4ed
   31,5630.01%
   --
   0x02e3ad912173054e4bc5f69fd69cbc472227e4ed
   50
   0x2a95dce280f721761bcd0ca829a46a68581fb605
   30,9980.01%
   --
   0x2a95dce280f721761bcd0ca829a46a68581fb605
   51
   0xf13f3e467442f0ef7cffe20106519352347b9e86
   30,5540.01%
   --
   0xf13f3e467442f0ef7cffe20106519352347b9e86
   52
   0xb1e88047a367c278176b11b79b078861c7398d47
   29,5800.01%
   --
   0xb1e88047a367c278176b11b79b078861c7398d47
   53
   0x5b990c664ae7e759763acfec76e11c289c53be77
   29,0200.01%
   --
   0x5b990c664ae7e759763acfec76e11c289c53be77
   54
   0x054496381a76ef05a9c0aaaf0b53c0633932f123
   27,5410.01%
   --
   0x054496381a76ef05a9c0aaaf0b53c0633932f123
   55
   0x26ce49c08ee71aff0c43db8f8b9bea950b6cdc67
   Uniswap V2: HT 2
   26,9200.01%
   -1,007
   0x26ce49c08ee71aff0c43db8f8b9bea950b6cdc67 Uniswap V2: HT 2
   56
   0x28f2e7888bbff2f49e9842e1c6b37fedaff7364c
   26,7640.01%
   -1,458
   0x28f2e7888bbff2f49e9842e1c6b37fedaff7364c
   57
   0x3a678a47be4e2053c510d08783b4282667ce7e38
   25,8490.01%
   --
   0x3a678a47be4e2053c510d08783b4282667ce7e38
   58
   0xed46a65c56c63d632aee7652fb766a548b230578
   25,4300.01%
   --
   0xed46a65c56c63d632aee7652fb766a548b230578
   59
   0xc3502e161644b9391e6c49eab119fb07ef6ac860
   25,3610.01%
   --
   0xc3502e161644b9391e6c49eab119fb07ef6ac860
   60
   0x84604853f2bb8929496f5a8f908e5c867962fb38
   24,3920.01%
   --
   0x84604853f2bb8929496f5a8f908e5c867962fb38
   61
   0x7a90096997e804affad649df95a3d347b48d86cc
   24,0000.01%
   --
   0x7a90096997e804affad649df95a3d347b48d86cc
   62
   0x6fabffd05e85ec8a6b5a12f6fe628c42122dc95d
   22,4510.01%
   --
   0x6fabffd05e85ec8a6b5a12f6fe628c42122dc95d
   63
   0x23123f6cca6a48455aef2f658c8f929fbeb18666
   22,3430.01%
   --
   0x23123f6cca6a48455aef2f658c8f929fbeb18666
   64
   0xe99d4a4ef9fa3bae5f5099fe9894fefe3f1117a5
   22,0010.01%
   --
   0xe99d4a4ef9fa3bae5f5099fe9894fefe3f1117a5
   65
   0x94f1029fa7338f220adf6c2f238c3d0aba188be8
   21,2010.01%
   --
   0x94f1029fa7338f220adf6c2f238c3d0aba188be8
   66
   0xed21037f197a5e48022ecaa0bed580aba7ddfcb5
   21,0250.01%
   --
   0xed21037f197a5e48022ecaa0bed580aba7ddfcb5
   67
   0xbc09a4222218795f94cca7f60e068359ead102e0
   20,0030.01%
   --
   0xbc09a4222218795f94cca7f60e068359ead102e0
   68
   0xc442fce3f729f2a664b9a4970eb447fcd3b29f35
   20,0010.01%
   --
   0xc442fce3f729f2a664b9a4970eb447fcd3b29f35
   69
   0xd70c0deab2b3f7f24a03c724c49e8c1c88dd73e6
   20,0000.01%
   --
   0xd70c0deab2b3f7f24a03c724c49e8c1c88dd73e6
   70
   0x83cc3b5ff720cc89a3501afb8adc83d669488be1
   19,9930.01%
   --
   0x83cc3b5ff720cc89a3501afb8adc83d669488be1
   71
   0xf6386dee66554de10c27723a66c035c83fe544cd
   19,4750.01%
   --
   0xf6386dee66554de10c27723a66c035c83fe544cd
   72
   0x737f049aaf1558f4da0d377c324ca99e654bb215
   19,2170.01%
   --
   0x737f049aaf1558f4da0d377c324ca99e654bb215
   73
   0x4df5fe07eda63f9e54690da703a93ab14211f662
   18,4390.01%
   --
   0x4df5fe07eda63f9e54690da703a93ab14211f662
   74
   0x6ba7fe01eec4c6a4308c8e2b35970e0488ce9a86
   18,1650.01%
   379
   0x6ba7fe01eec4c6a4308c8e2b35970e0488ce9a86
   75
   0x33c3aadc206ca7ae2059b8318547ac630ad1bb39
   18,0730.01%
   --
   0x33c3aadc206ca7ae2059b8318547ac630ad1bb39
   76
   0x5954a7d6c482fd51abfd9ac12c720bc2eb32093f
   17,9990.01%
   --
   0x5954a7d6c482fd51abfd9ac12c720bc2eb32093f
   77
   0x085e697b14cd096ddf3e92a549965d1ff1f14d02
   17,9850.01%
   --
   0x085e697b14cd096ddf3e92a549965d1ff1f14d02
   78
   0x77c54040930ef27904e7d51b9e65390ac934ca13
   17,9420.01%
   --
   0x77c54040930ef27904e7d51b9e65390ac934ca13
   79
   0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1
   CoinBene
   17,0260.01%
   -1,000
   0xb8001c3ec9aa1985f6c747e25c28324e4a361ec1 CoinBene
   80
   0xae304824464588410eb06e5099110098b22bf929
   16,6720.01%
   --
   0xae304824464588410eb06e5099110098b22bf929
   81
   0x68b09b0f61ba0aea53170d308dfe0e8609792bc0
   16,6100.01%
   --
   0x68b09b0f61ba0aea53170d308dfe0e8609792bc0
   82
   0x379d16a0dd3ca0e8b9a96fc2ccf372d75ea39a8c
   16,0000.01%
   --
   0x379d16a0dd3ca0e8b9a96fc2ccf372d75ea39a8c
   83
   0xfdc2e337c1c8ffc1e4fee526441ef6c7a447bd81
   15,8990.01%
   --
   0xfdc2e337c1c8ffc1e4fee526441ef6c7a447bd81
   84
   0x7b08459cf46f52f220d4699ee295a09ef7e13b70
   15,8960.01%
   --
   0x7b08459cf46f52f220d4699ee295a09ef7e13b70
   85
   0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec
   Bitfinex: Hot Wallet
   15,3100.01%
   --
   0x77134cbc06cb00b66f4c7e623d5fdbf6777635ec Bitfinex: Hot Wallet
   86
   0xfea091b88364274939a2ecded272ca53f0b21233
   15,1010.01%
   --
   0xfea091b88364274939a2ecded272ca53f0b21233
   87
   0x5aef87752f9a51026b559d88223791272313b370
   14,4880.01%
   --
   0x5aef87752f9a51026b559d88223791272313b370
   88
   0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba
   Poloniex 4
   13,1710.01%
   291
   0xa910f92acdaf488fa6ef02174fb86208ad7722ba Poloniex 4
   89
   0x3f5765ba6f1e8c35dc58be556f169ceb6891aee1
   13,0880.01%
   --
   0x3f5765ba6f1e8c35dc58be556f169ceb6891aee1
   90
   0xfeda8cd807f57bf872dbcb88a208d5e3e6bf8579
   13,0000.00%
   --
   0xfeda8cd807f57bf872dbcb88a208d5e3e6bf8579
   91
   0xca52803e86904b7c464f0e0390e133ef59057a76
   12,9820.00%
   --
   0xca52803e86904b7c464f0e0390e133ef59057a76
   92
   0x0606ea24403f16f336acf5982c3dcfe2b907fd3e
   12,9220.00%
   --
   0x0606ea24403f16f336acf5982c3dcfe2b907fd3e
   93
   0x5ee67bc43fb8286f6b44628c05ab087abb90eb20
   12,2690.00%
   --
   0x5ee67bc43fb8286f6b44628c05ab087abb90eb20
   94
   0x816ebe070c00ad2808fdd6e4227544d2a2e9841f
   11,2650.00%
   --
   0x816ebe070c00ad2808fdd6e4227544d2a2e9841f
   95
   0xf09d9a0d72c3d6b12eea99f9bebc57676adfb6bb
   11,1960.00%
   --
   0xf09d9a0d72c3d6b12eea99f9bebc57676adfb6bb
   96
   0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91
   KuCoin 9
   11,1920.00%
   81
   0xf16e9b0d03470827a95cdfd0cb8a8a3b46969b91 KuCoin 9
   97
   0x6dd46b97b9671133814391e1556a76c92ac3966c
   10,8420.00%
   --
   0x6dd46b97b9671133814391e1556a76c92ac3966c
   98
   0xecf3dcf1e173aa0b02575105278d3ec2d457e1bd
   10,7780.00%
   --
   0xecf3dcf1e173aa0b02575105278d3ec2d457e1bd
   99
   0xd782e53a49d564f5fce4ba99555dd25d16d02a75
   10,7660.00%
   10
   0xd782e53a49d564f5fce4ba99555dd25d16d02a75
   100
   0x2c9ee0f5cc84722934e6e65893d7260ee9a152ab
   10,6950.00%
   --
   0x2c9ee0f5cc84722934e6e65893d7260ee9a152ab

   Huobi Token Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 52,487
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 98.53%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 98.97%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 99.36%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 99.75%