Các loại tiền điện tử: 26,093 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,065.73B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $18.41B Tỷ lệ thống trị: BTC 47.9% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 20Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Minds Giá (MINDS)

   $0.0583

   0.00000222 BTC

   0.76%

   Thấp:$0.0583
   Cao:$0.059
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $14,583,250

   557 BTC
   Khối lượng 24h

   $1,127.5

   0.043 BTC
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa

   250,000,000 MINDS

   Tổng cung

   250,000,000 MINDS

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Web3
   Minds's Logo Minds MINDS
   $0.0583

   Minds (MINDS) Phân phối Ethereum

   Minds (MINDS) Chủ sở hữu Ethereum

   Minds (MINDS) Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0xef5be346d746761dc4a400a536e50b06b8f56b09
   Minds: Safe Multisig
   236,871,25294.75%
   --
   0xef5be346d746761dc4a400a536e50b06b8f56b09 Minds: Safe Multisig
   2
   0x7ef271b4613c2f61ecd69fd4f5d1de91860bce4b
   4,750,0001.90%
   --
   0x7ef271b4613c2f61ecd69fd4f5d1de91860bce4b
   3
   0x8ff2fd6f94cdce7c56bb11328eb9928c9483aa66
   Uniswap V2: MINDS
   2,453,8460.98%
   -45,554
   0x8ff2fd6f94cdce7c56bb11328eb9928c9483aa66 Uniswap V2: MINDS
   4
   0xfa1d1579b3ebda136249e577bb6279e4fe80766b
   527,0000.21%
   --
   0xfa1d1579b3ebda136249e577bb6279e4fe80766b
   5
   0x6f2548b1bee178a49c8ea09be6845f6aeaf3e8da
   Minds: Withdrawals
   433,0470.17%
   -18,890
   0x6f2548b1bee178a49c8ea09be6845f6aeaf3e8da Minds: Withdrawals
   6
   0xe91335e58ae0049f1e72dcb6475bcb7310356dae
   302,1750.12%
   --
   0xe91335e58ae0049f1e72dcb6475bcb7310356dae
   7
   0x1b2cc339ba159aee644045b83b1cfe5511b27a5a
   239,8760.10%
   --
   0x1b2cc339ba159aee644045b83b1cfe5511b27a5a
   8
   0xe60df25872bdb8177e41675bb604d3d08f7d8060
   227,5210.09%
   --
   0xe60df25872bdb8177e41675bb604d3d08f7d8060
   9
   0x1f28c6fb3ea8ba23038c70a51d8986c5d1276a8d
   Minds: Minds Inc
   222,4710.09%
   --
   0x1f28c6fb3ea8ba23038c70a51d8986c5d1276a8d Minds: Minds Inc
   10
   0xb115a77344f46acf8bd8b56b163913e84f13820c
   182,1010.07%
   --
   0xb115a77344f46acf8bd8b56b163913e84f13820c
   11
   0x659293f6a55d0120ac7b082bbc51e0cdb738f333
   122,6260.05%
   --
   0x659293f6a55d0120ac7b082bbc51e0cdb738f333
   12
   0x9381c9946b4a4d11ec13a66ccb8664970a4295f3
   113,4740.05%
   --
   0x9381c9946b4a4d11ec13a66ccb8664970a4295f3
   13
   0xa3be905aca6d656005075b838f882933f0230f8e
   111,0230.04%
   --
   0xa3be905aca6d656005075b838f882933f0230f8e
   14
   0xd778555afa02af57f077bd48b1204c5405d28887
   110,9700.04%
   --
   0xd778555afa02af57f077bd48b1204c5405d28887
   15
   0x2a58b94556f4373f427f375cb98e38e1022b670b
   103,1620.04%
   --
   0x2a58b94556f4373f427f375cb98e38e1022b670b
   16
   0x0f86c6607710fc134d7f1f30c7794502a6f4a12e
   100,0310.04%
   --
   0x0f86c6607710fc134d7f1f30c7794502a6f4a12e
   17
   0x70d692072e72e1b4b26b01be1541cb46af42d8cb
   97,7310.04%
   --
   0x70d692072e72e1b4b26b01be1541cb46af42d8cb
   18
   0x85c040378d17e84d5cc21398b3bbafe08e0eae6f
   95,8500.04%
   --
   0x85c040378d17e84d5cc21398b3bbafe08e0eae6f
   19
   0x97749850000766d54f882406adc9d47458b2c137
   86,8000.03%
   --
   0x97749850000766d54f882406adc9d47458b2c137
   20
   0x910608bbf01ed1b3c248ef0fda971d3636f50929
   82,1310.03%
   --
   0x910608bbf01ed1b3c248ef0fda971d3636f50929
   21
   0xbbae8661eccbfcf7944b6a6ce8788616652fa143
   78,8820.03%
   --
   0xbbae8661eccbfcf7944b6a6ce8788616652fa143
   22
   0xc31a941c0f2286b9f71cfbd90600ea034125d357
   73,3970.03%
   --
   0xc31a941c0f2286b9f71cfbd90600ea034125d357
   23
   0x3af51549026c3aeca62c87362e149be5d459f1ed
   68,5850.03%
   --
   0x3af51549026c3aeca62c87362e149be5d459f1ed
   24
   0x112ca67c8e9a6ac65e1a2753613d37b89ab7436b
   61,5510.02%
   --
   0x112ca67c8e9a6ac65e1a2753613d37b89ab7436b
   25
   0x7dc2f3ebd633e1922a0d580bddb3aa8b67294893
   60,0000.02%
   --
   0x7dc2f3ebd633e1922a0d580bddb3aa8b67294893
   26
   0xcb990584c2e5eb0eb0709f2f70b17e1a8b4aac10
   58,7030.02%
   --
   0xcb990584c2e5eb0eb0709f2f70b17e1a8b4aac10
   27
   0x436a85b691b5d5881263a24df8ff5d520fd39951
   57,1430.02%
   --
   0x436a85b691b5d5881263a24df8ff5d520fd39951
   28
   0xf28c4f1bdf64938d36296a91b51aba39c1fc1700
   55,3610.02%
   10,000
   0xf28c4f1bdf64938d36296a91b51aba39c1fc1700
   29
   0x2dc422b19402179af7c3354facd06f0aff4b4747
   50,0050.02%
   --
   0x2dc422b19402179af7c3354facd06f0aff4b4747
   30
   0xeed66c1e0cfb6c6ed1af044a3446fefb6e144561
   46,8440.02%
   --
   0xeed66c1e0cfb6c6ed1af044a3446fefb6e144561
   31
   0x1e36352010acd9aedb024abf456c20ad6ce27258
   46,1190.02%
   --
   0x1e36352010acd9aedb024abf456c20ad6ce27258
   32
   0x1269e77af70d30cf3d2b0378aa47efc5b18e2e78
   42,3720.02%
   --
   0x1269e77af70d30cf3d2b0378aa47efc5b18e2e78
   33
   0x310f90a62ef26bcb930e47b3a12f5eb299b8fffe
   42,3650.02%
   --
   0x310f90a62ef26bcb930e47b3a12f5eb299b8fffe
   34
   0xe75214e8b360ac28bff6e2dc119affa51d9e7940
   42,0100.02%
   --
   0xe75214e8b360ac28bff6e2dc119affa51d9e7940
   35
   0xca6b66aed74a0d3d9a79b80b457686de36bbdc86
   41,9510.02%
   --
   0xca6b66aed74a0d3d9a79b80b457686de36bbdc86
   36
   0x2798ca89aa1c4ba8619090367d197ab0d088392f
   40,3040.02%
   --
   0x2798ca89aa1c4ba8619090367d197ab0d088392f
   37
   0x359bdf059c050b34e858fd560f0132cd60738d8b
   40,0220.02%
   --
   0x359bdf059c050b34e858fd560f0132cd60738d8b
   38
   0x2724a5b840b55d2af93d41ab1679f7b63c5b6cd3
   40,0000.02%
   --
   0x2724a5b840b55d2af93d41ab1679f7b63c5b6cd3
   39
   0x20779b4c60d1a24248534d9c46dc9513ab874561
   38,3250.02%
   --
   0x20779b4c60d1a24248534d9c46dc9513ab874561
   40
   0x759ff020f973391d017a8b04f1994b9fd4c65ead
   36,7220.01%
   --
   0x759ff020f973391d017a8b04f1994b9fd4c65ead
   41
   0x243441c1645d5bfb290da636d720bceaff6933e7
   30,3590.01%
   --
   0x243441c1645d5bfb290da636d720bceaff6933e7
   42
   0xf24f63889b16fb1a8edf0f0b4e84a661ba13e1cf
   30,1760.01%
   --
   0xf24f63889b16fb1a8edf0f0b4e84a661ba13e1cf
   43
   0x79828e235f405e96fae2f7279cbb7f8aecb46dec
   30,0000.01%
   --
   0x79828e235f405e96fae2f7279cbb7f8aecb46dec
   44
   0x3934528c6ec83551992991626d377a6ca8d01d51
   25,5400.01%
   15,506
   0x3934528c6ec83551992991626d377a6ca8d01d51
   45
   0xfcfa449bc075d50450e097ee7546c392b127a958
   25,5360.01%
   --
   0xfcfa449bc075d50450e097ee7546c392b127a958
   46
   0xf01897b76b2c16b21fc8bb00be2a6ec05f725cc5
   25,1660.01%
   --
   0xf01897b76b2c16b21fc8bb00be2a6ec05f725cc5
   47
   0xb4a95c86aebb419f69582e38122ae60781accee9
   23,2430.01%
   --
   0xb4a95c86aebb419f69582e38122ae60781accee9
   48
   0xafb93285e08148caa7c2262e21de2d3d172c8461
   22,0040.01%
   --
   0xafb93285e08148caa7c2262e21de2d3d172c8461
   49
   0xbb1a016f07400696eda537658a7d76e35c61f31a
   20,5410.01%
   --
   0xbb1a016f07400696eda537658a7d76e35c61f31a
   50
   0xbdfff14893af513e960b5b569da38d78e565df1d
   20,4910.01%
   --
   0xbdfff14893af513e960b5b569da38d78e565df1d
   51
   0xe0a7d5c4c93930ba6c26f334ce1073a722f78e63
   20,2860.01%
   --
   0xe0a7d5c4c93930ba6c26f334ce1073a722f78e63
   52
   0xbd5d037d13579fb4525ca8a1db36fb10d77db95a
   20,0000.01%
   --
   0xbd5d037d13579fb4525ca8a1db36fb10d77db95a
   53
   0x520e349c0bb23b5db82f3eac5050db125da44484
   20,0000.01%
   --
   0x520e349c0bb23b5db82f3eac5050db125da44484
   54
   0x04054b1e67bd3302075c42a36b5f9e741c0066b3
   19,9700.01%
   --
   0x04054b1e67bd3302075c42a36b5f9e741c0066b3
   55
   0x7b2993f304fabe2e832577cb82771ec503170129
   19,7010.01%
   --
   0x7b2993f304fabe2e832577cb82771ec503170129
   56
   0x001d85b3da84afa37e41046f09b44378174e1e75
   19,3960.01%
   --
   0x001d85b3da84afa37e41046f09b44378174e1e75
   57
   0x3acb7514c34d3209e77bb5b370852ed7fdb73627
   18,6300.01%
   --
   0x3acb7514c34d3209e77bb5b370852ed7fdb73627
   58
   0xee70d089c3c9b50590e885dcb55837183b3ca4b4
   18,1620.01%
   --
   0xee70d089c3c9b50590e885dcb55837183b3ca4b4
   59
   0x1f2f8ededebbd1a46e599d3799419fc109c9a1a1
   17,6170.01%
   --
   0x1f2f8ededebbd1a46e599d3799419fc109c9a1a1
   60
   0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819
   EtherDelta 2
   17,6100.01%
   --
   0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 EtherDelta 2
   61
   0xe9eab98d35e10236481d528c58dcb9724a9df9ca
   17,0000.01%
   --
   0xe9eab98d35e10236481d528c58dcb9724a9df9ca
   62
   0xcb534734f5fbe7307150f3ba5a35dabc885514d3
   16,7140.01%
   --
   0xcb534734f5fbe7307150f3ba5a35dabc885514d3
   63
   0xe6713b54b5d81e4653e2436253c31a553df40e98
   16,6610.01%
   --
   0xe6713b54b5d81e4653e2436253c31a553df40e98
   64
   0x2bdb40caef8a4b9ad9cab483714db755732bfb40
   16,3060.01%
   --
   0x2bdb40caef8a4b9ad9cab483714db755732bfb40
   65
   0x53a2079a4f9017ac98d4aa22d938d95d26fedbc4
   15,6900.01%
   --
   0x53a2079a4f9017ac98d4aa22d938d95d26fedbc4
   66
   0x7e82cf76b3d1fc259254c72a2ab4b0c609b0f4d8
   15,5550.01%
   --
   0x7e82cf76b3d1fc259254c72a2ab4b0c609b0f4d8
   67
   0x2ed167fca4c9958030a53fdde9f08dccc50373ff
   15,3680.01%
   --
   0x2ed167fca4c9958030a53fdde9f08dccc50373ff
   68
   0xc1386e3d2385334327b3212628432017add0eddd
   15,2580.01%
   --
   0xc1386e3d2385334327b3212628432017add0eddd
   69
   0x4473efe59128b098bdb9d25df075605a4bbe3f25
   15,2480.01%
   --
   0x4473efe59128b098bdb9d25df075605a4bbe3f25
   70
   0x3b3b3f2f40c7777c91e66d8eaa635d4901f8fcfc
   15,0200.01%
   --
   0x3b3b3f2f40c7777c91e66d8eaa635d4901f8fcfc
   71
   0xd2d02f2359d7310392010e3a2b00a02af79007f9
   14,9830.01%
   --
   0xd2d02f2359d7310392010e3a2b00a02af79007f9
   72
   0x93b45eb39d4f2697d4d10c7414144b6cc7596d35
   14,1190.01%
   --
   0x93b45eb39d4f2697d4d10c7414144b6cc7596d35
   73
   0x7a4a200db85ca791e526ae3ee37098198edd44cd
   13,0860.01%
   --
   0x7a4a200db85ca791e526ae3ee37098198edd44cd
   74
   0x9660c4cb9d49379dee38c1a3bd383e7d102f9e49
   13,0430.01%
   --
   0x9660c4cb9d49379dee38c1a3bd383e7d102f9e49
   75
   0x4eab90602b2cd56a8ada6330b4cdc517c7ce9d10
   11,9230.00%
   -158
   0x4eab90602b2cd56a8ada6330b4cdc517c7ce9d10
   76
   0x76f126ecd9479a69d54fd2c8fc17c456d398c0fc
   11,8770.00%
   --
   0x76f126ecd9479a69d54fd2c8fc17c456d398c0fc
   77
   0x54975235804587a08438705859faa36b9921af09
   11,6750.00%
   --
   0x54975235804587a08438705859faa36b9921af09
   78
   0x3aa412b516aec69078d0c30681e312cb2f2bc61e
   11,5590.00%
   --
   0x3aa412b516aec69078d0c30681e312cb2f2bc61e
   79
   0x7d51743b6332889b560b196c5329ce51818a42e6
   10,9780.00%
   --
   0x7d51743b6332889b560b196c5329ce51818a42e6
   80
   0xa6cee4104f38495d3a0245ac10cf81ab3fd68f3a
   10,9340.00%
   --
   0xa6cee4104f38495d3a0245ac10cf81ab3fd68f3a
   81
   0x4ad037a35c14793f5d2eadb965a6e95b8c2f0919
   10,9170.00%
   --
   0x4ad037a35c14793f5d2eadb965a6e95b8c2f0919
   82
   0x42251055eaf88262c49b718f6da4542db2c8431e
   10,8840.00%
   --
   0x42251055eaf88262c49b718f6da4542db2c8431e
   83
   0xc005aefadbdb2b9385f4960bcdb4c8f96c7187c3
   10,8310.00%
   --
   0xc005aefadbdb2b9385f4960bcdb4c8f96c7187c3
   84
   0x45d198c91f196d29fca0cf9eb77a371dd45a38ba
   10,8250.00%
   --
   0x45d198c91f196d29fca0cf9eb77a371dd45a38ba
   85
   0x831a2174b1d8938e8b33dde299a41b48469591f2
   10,2660.00%
   --
   0x831a2174b1d8938e8b33dde299a41b48469591f2
   86
   0x3e8eba8d8e1ba34cb5780d541748438aa21b1245
   10,2100.00%
   --
   0x3e8eba8d8e1ba34cb5780d541748438aa21b1245
   87
   0x7a8035d171a596421a6c32fd427960c96de66f22
   10,1140.00%
   --
   0x7a8035d171a596421a6c32fd427960c96de66f22
   88
   0x596888345c9e3c6f7d0f4e5d8590941e2cab52e8
   10,0730.00%
   --
   0x596888345c9e3c6f7d0f4e5d8590941e2cab52e8
   89
   0x3a4f956fdeee34bcd0866fff3793cfc22d098903
   10,0490.00%
   --
   0x3a4f956fdeee34bcd0866fff3793cfc22d098903
   90
   0x9c0cd5f53b9c7e6bea967fc846ac85d3dec397da
   10,0140.00%
   --
   0x9c0cd5f53b9c7e6bea967fc846ac85d3dec397da
   91
   0x245a4887c7ca101419d629e447f2de60d8861de4
   9,5180.00%
   --
   0x245a4887c7ca101419d629e447f2de60d8861de4
   92
   0xb931b672dffc592ba691c334123a8f2d38b4db0a
   9,4940.00%
   --
   0xb931b672dffc592ba691c334123a8f2d38b4db0a
   93
   0x16495bab82f7c23282e9b55795a00cbb5bfc0993
   9,3360.00%
   --
   0x16495bab82f7c23282e9b55795a00cbb5bfc0993
   94
   0x7dadfe498ca76b670e304bd659941732c780b956
   8,9600.00%
   939
   0x7dadfe498ca76b670e304bd659941732c780b956
   95
   0x1bc1a0969057dd2c4037b860130a1a7026a014df
   8,4390.00%
   --
   0x1bc1a0969057dd2c4037b860130a1a7026a014df
   96
   0x8ec4a6400c79d1891ab7bbc5a18b531513370e17
   8,3870.00%
   --
   0x8ec4a6400c79d1891ab7bbc5a18b531513370e17
   97
   0x06e0d2763bae63736ba3e8fc318a9ced85b29ea1
   8,3150.00%
   --
   0x06e0d2763bae63736ba3e8fc318a9ced85b29ea1
   98
   0x55034ab309c50cfcb806e6de3447933d5d5bfc99
   7,8390.00%
   --
   0x55034ab309c50cfcb806e6de3447933d5d5bfc99
   99
   0x0f728cdb850c4376c49daab46cc0d746bbc26033
   7,7380.00%
   --
   0x0f728cdb850c4376c49daab46cc0d746bbc26033
   100
   0x9cc666c620ab222cfef7df6f60014fab75f4bf26
   7,6520.00%
   --
   0x9cc666c620ab222cfef7df6f60014fab75f4bf26

   Minds Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 5,028
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 98.48%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 98.89%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 99.40%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 99.67%