Tiền ảo: 30,233 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,405.47B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $47.99B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.2% ETH 16.2% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   NFT Index Giá (NFTI)

   $205.27

   0.003421 BTC

   2.12%

   Thấp:$205.27
   Cao:$205.27
   Vốn hóa thị trường

   $457,752

   8 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $305,442

   5 BTC
   Khối lượng 24h

   $98.56

   0.0016 BTC
   Lượng cung lưu hành

   2,230 NFTI

   149.87%
   Tổng cung tối đa

   1,488 NFTI

   Tổng cung

   537 NFTI

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt
   Thẻ:
   Collectibles & NFTs
   NFT Index's Logo NFT Index NFTI
   $205.27

   NFT Index Phân phối Ethereum

   NFT Index Chủ sở hữu Ethereum

   NFT Index Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x0c85d3c58443f5773c09579a71cea7ab36839eb2
   7113.18%
   --
   0x0c85d3c58443f5773c09579a71cea7ab36839eb2
   2
   0xa542e3cdd21841ccbcca70017101eb6a2fc68723
   6411.96%
   --
   0xa542e3cdd21841ccbcca70017101eb6a2fc68723
   3
   0x8df124291507807bcfe5e0e1fb9f3d093ad78cd6
   6111.30%
   --
   0x8df124291507807bcfe5e0e1fb9f3d093ad78cd6
   4
   0xc8bc9455b275bccbfdb88b92b3013728978bad02
   244.53%
   --
   0xc8bc9455b275bccbfdb88b92b3013728978bad02
   5
   0xf68de51a6778d60645b05f44ce09ff15317755d0
   193.63%
   --
   0xf68de51a6778d60645b05f44ce09ff15317755d0
   6
   0xc60df9d5922d79dcdad56cad3fcb5ef2fc3e9ce8
   183.35%
   --
   0xc60df9d5922d79dcdad56cad3fcb5ef2fc3e9ce8
   7
   0x0c6d898ac945e493d25751ea43be2c8beb881d8c
   163.01%
   --
   0x0c6d898ac945e493d25751ea43be2c8beb881d8c
   8
   0x000006eee6e39015cb523aebdd4d0b1855aba682
   101.91%
   --
   0x000006eee6e39015cb523aebdd4d0b1855aba682
   9
   0x9d1c7a6bf4258b77343f9212e2baeb9538620911
   101.88%
   --
   0x9d1c7a6bf4258b77343f9212e2baeb9538620911
   10
   0xafd28afdc98de534ac71390f6675a6c3fe6bf4f6
   91.73%
   --
   0xafd28afdc98de534ac71390f6675a6c3fe6bf4f6
   11
   0x6c4cd639a31c658549824559ecc2d04bed1a9ab9
   91.67%
   --
   0x6c4cd639a31c658549824559ecc2d04bed1a9ab9
   12
   0x5cc6feddfe984c9c1ab252e5e8f12d0f9e1f4edd
   71.39%
   --
   0x5cc6feddfe984c9c1ab252e5e8f12d0f9e1f4edd
   13
   0x20ef07f19da3c762fe7e07b1532fc28d0901ed7e
   71.35%
   --
   0x20ef07f19da3c762fe7e07b1532fc28d0901ed7e
   14
   0x072ffe072d61a1438cc09650edb2ca97f9358ee5
   71.31%
   --
   0x072ffe072d61a1438cc09650edb2ca97f9358ee5
   15
   0xc4e7c0df549c0ffd4b3a7643627ec9b663b1237c
   61.18%
   --
   0xc4e7c0df549c0ffd4b3a7643627ec9b663b1237c
   16
   0x77b1cbb74604e1d06f045accad94fb4a75e40eb4
   61.16%
   --
   0x77b1cbb74604e1d06f045accad94fb4a75e40eb4
   17
   0xcf96caf3afba7bd942cdaddf5b2ac00475685190
   61.05%
   --
   0xcf96caf3afba7bd942cdaddf5b2ac00475685190
   18
   0x23bfedb92a5e5b8571650c975f9553c1113e75cb
   51.01%
   --
   0x23bfedb92a5e5b8571650c975f9553c1113e75cb
   19
   0xea9e8c439bb489c1e86b9064c3f487d0dd51ea05
   50.95%
   --
   0xea9e8c439bb489c1e86b9064c3f487d0dd51ea05
   20
   0x7eafeab2702ef5b767498fead104ccc0439a2f60
   50.93%
   --
   0x7eafeab2702ef5b767498fead104ccc0439a2f60
   21
   0x4eeaae540a8203e7fa5c7edce4fd569860a6b369
   50.93%
   --
   0x4eeaae540a8203e7fa5c7edce4fd569860a6b369
   22
   0x1761adc5ec4f8b57b661a4c975c4043694fb6991
   50.84%
   --
   0x1761adc5ec4f8b57b661a4c975c4043694fb6991
   23
   0x43e96735a08f4929a2db1d981656a9e033c1243a
   40.81%
   --
   0x43e96735a08f4929a2db1d981656a9e033c1243a
   24
   0x07cd13c8dd03ba5d899c59176410b92c3f3b1570
   40.76%
   --
   0x07cd13c8dd03ba5d899c59176410b92c3f3b1570
   25
   0x3eace61993aad16d37557bbd293013cb4a6c0a9f
   40.75%
   --
   0x3eace61993aad16d37557bbd293013cb4a6c0a9f
   26
   0x04320656207aa782b6a8393e8af968257a797f73
   40.67%
   --
   0x04320656207aa782b6a8393e8af968257a797f73
   27
   0x2737dee0abe111d6359d8b8e6e9e41797fac648f
   30.60%
   --
   0x2737dee0abe111d6359d8b8e6e9e41797fac648f
   28
   0xfef2ea6fd2eed851fbf9dcf09a837ba45a2b778c
   30.59%
   --
   0xfef2ea6fd2eed851fbf9dcf09a837ba45a2b778c
   29
   0x84dc78f42f8f0678cb68b360dc3e0713dc7058cf
   30.56%
   --
   0x84dc78f42f8f0678cb68b360dc3e0713dc7058cf
   30
   0xd971c5032d507d98c952a243297910fe0c0c9d28
   30.56%
   --
   0xd971c5032d507d98c952a243297910fe0c0c9d28
   31
   0x693f4f9a8a85426a23943c4d92ecc2deaae50374
   30.55%
   --
   0x693f4f9a8a85426a23943c4d92ecc2deaae50374
   32
   0xd362fbba08bb5d33554a0b48e9385cc39e8fb94a
   30.54%
   --
   0xd362fbba08bb5d33554a0b48e9385cc39e8fb94a
   33
   0xd4adb4cd8963990720fe6c3c2cd0fa96fd42bce2
   30.53%
   --
   0xd4adb4cd8963990720fe6c3c2cd0fa96fd42bce2
   34
   0x2b6c2f07a17aee1d49382c60113dd8b95aa8bb3e
   30.50%
   --
   0x2b6c2f07a17aee1d49382c60113dd8b95aa8bb3e
   35
   0xff8994c6a99a44b708dea64897de7e4dd0fb3939
   30.48%
   --
   0xff8994c6a99a44b708dea64897de7e4dd0fb3939
   36
   0x648890ea5e26fc454592800688bd70ab0fee08dd
   30.48%
   --
   0x648890ea5e26fc454592800688bd70ab0fee08dd
   37
   0xe16690d695f820e40f60ebf0bba939a3e0f77ce9
   30.47%
   --
   0xe16690d695f820e40f60ebf0bba939a3e0f77ce9
   38
   0x0855ac154a804effe24b7ba4cabe5dd369425a89
   20.46%
   --
   0x0855ac154a804effe24b7ba4cabe5dd369425a89
   39
   0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb
   20.44%
   --
   0x11ededebf63bef0ea2d2d071bdf88f71543ec6fb
   40
   0x12b2503a09725141a7cbf5d55c1e48c5fae716f4
   20.43%
   --
   0x12b2503a09725141a7cbf5d55c1e48c5fae716f4
   41
   0x03f18f8075e6324859f53ba2418bea1a6a6dea98
   20.41%
   --
   0x03f18f8075e6324859f53ba2418bea1a6a6dea98
   42
   0x5ddcaccfb919cb3ccc7f71fa3629ea7c880e5db7
   20.40%
   --
   0x5ddcaccfb919cb3ccc7f71fa3629ea7c880e5db7
   43
   0x2a0ee4adb5028f4bfc8c5fa48719d6f5920cf755
   20.38%
   --
   0x2a0ee4adb5028f4bfc8c5fa48719d6f5920cf755
   44
   0xa30b62f970f8ffad9e3499d2273ca3043206a88d
   20.37%
   --
   0xa30b62f970f8ffad9e3499d2273ca3043206a88d
   45
   0x35b0b9bcb12e0a5ef48ba84f5cce1bb23821e141
   20.37%
   --
   0x35b0b9bcb12e0a5ef48ba84f5cce1bb23821e141
   46
   0x4d6491b7c9ec75164074e3a6acf8fe6479a6e5f2
   20.37%
   --
   0x4d6491b7c9ec75164074e3a6acf8fe6479a6e5f2
   47
   0x386cf921c3c64859d4892588aa02778807627709
   20.37%
   --
   0x386cf921c3c64859d4892588aa02778807627709
   48
   0x9c29df987030572417c4f3b4876d570c734f5988
   20.37%
   --
   0x9c29df987030572417c4f3b4876d570c734f5988
   49
   0xc8a91abc519ae9a68713835d04bc433d8fe72c82
   20.37%
   --
   0xc8a91abc519ae9a68713835d04bc433d8fe72c82
   50
   0xf9bf898bf2f41ade970d9ff718d6027a217c491c
   20.35%
   --
   0xf9bf898bf2f41ade970d9ff718d6027a217c491c
   51
   0x021c622ebf35734300f83706642596274f818c57
   20.35%
   --
   0x021c622ebf35734300f83706642596274f818c57
   52
   0x650c2a3c456f4139259784de3820bec5fc2ad415
   20.35%
   --
   0x650c2a3c456f4139259784de3820bec5fc2ad415
   53
   0x61c6e9b5518583ec9f49f7134aeaeb8ee6b165f8
   20.34%
   --
   0x61c6e9b5518583ec9f49f7134aeaeb8ee6b165f8
   54
   0x3c6a3290c86e67f30f07799bbcd43c7c449aa4b8
   20.33%
   --
   0x3c6a3290c86e67f30f07799bbcd43c7c449aa4b8
   55
   0x85266e7a76aa3e72b9f512dc13633243daed93bf
   20.32%
   --
   0x85266e7a76aa3e72b9f512dc13633243daed93bf
   56
   0x61603cd19b067b417284cf9fc94b3ebf5703824a
   20.32%
   --
   0x61603cd19b067b417284cf9fc94b3ebf5703824a
   57
   0x611a9198f7a125dd66c89e23a04df3629e35c59e
   20.32%
   --
   0x611a9198f7a125dd66c89e23a04df3629e35c59e
   58
   0x3d066684d6795109cab9606631b15c1ffac36596
   20.30%
   --
   0x3d066684d6795109cab9606631b15c1ffac36596
   59
   0x7512657bc0ff46a1f391594aec2f143318bc7bf5
   20.29%
   --
   0x7512657bc0ff46a1f391594aec2f143318bc7bf5
   60
   0x63c3aefad41aed7ce6056c9a809e2d9a71ba0ea0
   20.29%
   --
   0x63c3aefad41aed7ce6056c9a809e2d9a71ba0ea0
   61
   0x0fdbcb0a7f45b5852660f25367a93145ec99cd06
   20.29%
   --
   0x0fdbcb0a7f45b5852660f25367a93145ec99cd06
   62
   0x233a9af1fdea798fe37d0afb3b291249803a7d02
   20.28%
   --
   0x233a9af1fdea798fe37d0afb3b291249803a7d02
   63
   0xa7497c75316dc7243dbeeeee2d10b998941d836c
   20.28%
   --
   0xa7497c75316dc7243dbeeeee2d10b998941d836c
   64
   0xbe54b7a33a844040918dd0ebccdce646a53826f0
   10.27%
   --
   0xbe54b7a33a844040918dd0ebccdce646a53826f0
   65
   0xcc7a6fd2a49f4efc9740203acce12aeaeaffa3ea
   10.26%
   --
   0xcc7a6fd2a49f4efc9740203acce12aeaeaffa3ea
   66
   0x55c9f4d27dd160a1de408623a9f3e9f76ff9ca32
   10.26%
   --
   0x55c9f4d27dd160a1de408623a9f3e9f76ff9ca32
   67
   0x54642200a130289966cd59f9af16af155a9a2fa6
   10.25%
   --
   0x54642200a130289966cd59f9af16af155a9a2fa6
   68
   0x25b42e8260ae4f4ea2e74a1f80a261a779f695fa
   10.24%
   --
   0x25b42e8260ae4f4ea2e74a1f80a261a779f695fa
   69
   0x1f25334a7633e3521d0f37c4f3fc7a0afde0a69e
   10.24%
   --
   0x1f25334a7633e3521d0f37c4f3fc7a0afde0a69e
   70
   0x104372def8070ac13267ec8076e268000b7cc2aa
   10.23%
   --
   0x104372def8070ac13267ec8076e268000b7cc2aa
   71
   0x2bd3a1f563756a9d61b3339c03b932aa9232e90d
   10.23%
   --
   0x2bd3a1f563756a9d61b3339c03b932aa9232e90d
   72
   0xf4aaa02fdb46c7a44eb2b49f8d79756aaabcc3ba
   10.22%
   --
   0xf4aaa02fdb46c7a44eb2b49f8d79756aaabcc3ba
   73
   0x5bb3e01c8ddce82af3f6e76f46d8965176a2daee
   10.21%
   --
   0x5bb3e01c8ddce82af3f6e76f46d8965176a2daee
   74
   0xd04fa81aa64f48fb02f51d46d7c05c1e900cb096
   10.20%
   --
   0xd04fa81aa64f48fb02f51d46d7c05c1e900cb096
   75
   0x0e351dfd86614ac9a8f2d4cc771a0dc0e7605eab
   10.20%
   --
   0x0e351dfd86614ac9a8f2d4cc771a0dc0e7605eab
   76
   0x6ad5143b4700904281327b9a1c241b1d33ef5422
   10.20%
   --
   0x6ad5143b4700904281327b9a1c241b1d33ef5422
   77
   0xe19f0dae83125e49732a8f9c8a316685291d4f28
   10.19%
   --
   0xe19f0dae83125e49732a8f9c8a316685291d4f28
   78
   0xb3081c5d9ce3f8a9e433bac41af7e24ef6bccff1
   10.19%
   --
   0xb3081c5d9ce3f8a9e433bac41af7e24ef6bccff1
   79
   0xc4916cfeb1c14e0c81f08b2bbda4e6784111d879
   10.19%
   --
   0xc4916cfeb1c14e0c81f08b2bbda4e6784111d879
   80
   0x3c3f66bc8a62f4533cfb206359f3a4fd5baefd6f
   10.19%
   --
   0x3c3f66bc8a62f4533cfb206359f3a4fd5baefd6f
   81
   0x9f831fc9741c4af23c90e130ee205aab042a363a
   10.19%
   --
   0x9f831fc9741c4af23c90e130ee205aab042a363a
   82
   0xce65b0a849132da14f76efcc8d6a7a45b4fc7d63
   10.19%
   --
   0xce65b0a849132da14f76efcc8d6a7a45b4fc7d63
   83
   0xb7c31050080af017a576b3b0efdeb2cb2531fef6
   10.19%
   --
   0xb7c31050080af017a576b3b0efdeb2cb2531fef6
   84
   0x49d1146a4ff2d018a5e588aefdc86e04e776228e
   10.19%
   --
   0x49d1146a4ff2d018a5e588aefdc86e04e776228e
   85
   0xed476730d7b180ba368561d40873aa1e7df567a9
   10.19%
   --
   0xed476730d7b180ba368561d40873aa1e7df567a9
   86
   0xb176c3009649b3efc0cbbfa131a2811ac0f19566
   10.19%
   --
   0xb176c3009649b3efc0cbbfa131a2811ac0f19566
   87
   0xd2f2f88730de1206c525f46ad32414bfbe9638a2
   10.19%
   --
   0xd2f2f88730de1206c525f46ad32414bfbe9638a2
   88
   0xcc1d934f4cdf19e54011f5cbddb2648415ffeed8
   10.18%
   --
   0xcc1d934f4cdf19e54011f5cbddb2648415ffeed8
   89
   0x29b98ce683f70be459d22206b3173b0cbb3686cc
   10.17%
   --
   0x29b98ce683f70be459d22206b3173b0cbb3686cc
   90
   0xb4a057357980d144f1c88ddc64a6d97e29e0d92e
   10.17%
   --
   0xb4a057357980d144f1c88ddc64a6d97e29e0d92e
   91
   0xe8b128dd41c98c9423c96cdbf390eb307e61a8a4
   10.17%
   --
   0xe8b128dd41c98c9423c96cdbf390eb307e61a8a4
   92
   0x85d3e83d8b39cd75ebc04c3f0f641d7cf8a85dbe
   10.17%
   --
   0x85d3e83d8b39cd75ebc04c3f0f641d7cf8a85dbe
   93
   0xf568067ceead639ca174c5e8b4d38ec2491f8466
   10.17%
   --
   0xf568067ceead639ca174c5e8b4d38ec2491f8466
   94
   0x3032ed8f7506fe8bf7965c766d3f78eb991504bc
   10.16%
   --
   0x3032ed8f7506fe8bf7965c766d3f78eb991504bc
   95
   0xb6e41747c0dc187b8561b2ed664c2f05c49104d6
   10.16%
   --
   0xb6e41747c0dc187b8561b2ed664c2f05c49104d6
   96
   0xb3325ae97befbf9b1150589f447916db7e85f9a5
   10.15%
   --
   0xb3325ae97befbf9b1150589f447916db7e85f9a5
   97
   0x8363eefed9ea3699a016ed59a2f6877dc4557486
   10.15%
   --
   0x8363eefed9ea3699a016ed59a2f6877dc4557486
   98
   0xd5a6fed0dd639fab2441c6f5809e17b72e5ca61a
   10.15%
   --
   0xd5a6fed0dd639fab2441c6f5809e17b72e5ca61a
   99
   0x674901adeb413c126a069402e751ba80f2e2152e
   10.15%
   --
   0x674901adeb413c126a069402e751ba80f2e2152e
   100
   0xcd1d49735b87b32d6b30fcd782ab67230a3df702
   10.15%
   --
   0xcd1d49735b87b32d6b30fcd782ab67230a3df702

   NFT Index Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 690
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 56.48%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 68.48%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 84.19%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 95.45%
   coincarp partner