Các loại tiền điện tử: 26,093 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,064.87B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $18.42B Tỷ lệ thống trị: BTC 47.9% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 24Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   SubGame Giá (SGB)

   --
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
   --
   Khối lượng 24h
   --
   Lượng cung lưu hành

   7,000,000 SGB

   1.4%
   Tổng cung tối đa

   500,000,000 SGB

   Tổng cung

   500,000,000 SGB

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Polkadot Ecosystem
   SubGame's Logo SubGame SGB
   --

   SubGame (SGB) Phân phối Ethereum

   SubGame (SGB) Chủ sở hữu Ethereum

   SubGame (SGB) Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0xecc50ee3b0592f6024de3bc4de616614b67ac280
   8,948,07089.48%
   --
   0xecc50ee3b0592f6024de3bc4de616614b67ac280
   2
   0x6eff3372fa352b239bb24ff91b423a572347000d
   BIKI.com
   418,9034.19%
   --
   0x6eff3372fa352b239bb24ff91b423a572347000d BIKI.com
   3
   0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f
   Peatio
   178,9221.79%
   --
   0xd4dcd2459bb78d7a645aa7e196857d421b10d93f Peatio
   4
   0xe3ad07c03e92c7d1984cb07b2a01eb0d4c529f86
   80,8080.81%
   --
   0xe3ad07c03e92c7d1984cb07b2a01eb0d4c529f86
   5
   0xb507fbbaa0da1a39f22b986c2d4cb3b8084e8b94
   77,6300.78%
   --
   0xb507fbbaa0da1a39f22b986c2d4cb3b8084e8b94
   6
   0x00e7869a293ec001038af2804b07d69f4016d5f4
   58,8970.59%
   --
   0x00e7869a293ec001038af2804b07d69f4016d5f4
   7
   0xeed85ddd6828b8c714141d34a12d0c07f7553182
   54,4950.54%
   --
   0xeed85ddd6828b8c714141d34a12d0c07f7553182
   8
   0x00ff9278a6f456f72fa074705a2b6d9d3e10534d
   43,1860.43%
   --
   0x00ff9278a6f456f72fa074705a2b6d9d3e10534d
   9
   0xa7d41d0d79bf66ed6ec2987debd2a407a93df9d8
   22,8680.23%
   --
   0xa7d41d0d79bf66ed6ec2987debd2a407a93df9d8
   10
   0xa52310f995441097a850c5846892820469dedfbb
   13,2720.13%
   --
   0xa52310f995441097a850c5846892820469dedfbb
   11
   0x00ef3371f43992376ae286b97e1c3f003160a84f
   9,3140.09%
   --
   0x00ef3371f43992376ae286b97e1c3f003160a84f
   12
   0xbd34ca529fb5b47ff1acef730db60a4e2d02a6eb
   8,0100.08%
   --
   0xbd34ca529fb5b47ff1acef730db60a4e2d02a6eb
   13
   0x5059bfa1f3eca5dae2156776bc082445bb39262a
   6,4020.06%
   --
   0x5059bfa1f3eca5dae2156776bc082445bb39262a
   14
   0x625b95af4dcb7901c980d59ca367676a092810d8
   5,3280.05%
   --
   0x625b95af4dcb7901c980d59ca367676a092810d8
   15
   0xde528ecec4f16cc20bfafad23b41388343c243c4
   4,6500.05%
   --
   0xde528ecec4f16cc20bfafad23b41388343c243c4
   16
   0x1fc0b114535cfb1ccf1a4dd570eb86fba5983e92
   3,1040.03%
   --
   0x1fc0b114535cfb1ccf1a4dd570eb86fba5983e92
   17
   0xe404e6685b1e76d352ff8a42ff2c0ac3944aefcc
   2,5460.03%
   --
   0xe404e6685b1e76d352ff8a42ff2c0ac3944aefcc
   18
   0x58eea10d43bafcbf7df831a47b9bd50acac8c0cc
   2,4600.02%
   --
   0x58eea10d43bafcbf7df831a47b9bd50acac8c0cc
   19
   0xc53a7810dcd6ecb05783b3d46cb5594d6cc1b2f1
   2,2640.02%
   --
   0xc53a7810dcd6ecb05783b3d46cb5594d6cc1b2f1
   20
   0x8f3dcc0346ffeb6c1a9eded84630654b12c7deb1
   1,9420.02%
   --
   0x8f3dcc0346ffeb6c1a9eded84630654b12c7deb1
   21
   0xfc1c9eed6aa9081b80ca4c726fd2f4c637940a7b
   1,8220.02%
   --
   0xfc1c9eed6aa9081b80ca4c726fd2f4c637940a7b
   22
   0x119c9b3a6e482deefa3dbc385769d6b7bfda5334
   1,6530.02%
   --
   0x119c9b3a6e482deefa3dbc385769d6b7bfda5334
   23
   0xe6e73818179cc8be40b025495c9ec1e3f8667ac6
   1,5140.02%
   --
   0xe6e73818179cc8be40b025495c9ec1e3f8667ac6
   24
   0x99485a6afbb298b14477bc0b05e56458ceadc5e4
   1,5090.02%
   --
   0x99485a6afbb298b14477bc0b05e56458ceadc5e4
   25
   0x212659768e5771cda508001411a4942ac9611d77
   1,3800.01%
   --
   0x212659768e5771cda508001411a4942ac9611d77
   26
   0xcceb125644d73ae0ff304d03adf3627c4dc2747c
   1,3140.01%
   --
   0xcceb125644d73ae0ff304d03adf3627c4dc2747c
   27
   0xf172607ec71be054faba7486e4cef1ed384bab16
   1,2740.01%
   --
   0xf172607ec71be054faba7486e4cef1ed384bab16
   28
   0x0e747eb2ff0f26fb77c3a1ea67ee07fac2dbb783
   1,1230.01%
   --
   0x0e747eb2ff0f26fb77c3a1ea67ee07fac2dbb783
   29
   0xf926ee0cb7a68ae536b4e1cebfb872facdd6f179
   1,0150.01%
   --
   0xf926ee0cb7a68ae536b4e1cebfb872facdd6f179
   30
   0xf9333b6d2d00cc06a8eaa670c3cce34ef53553ae
   1,0000.01%
   --
   0xf9333b6d2d00cc06a8eaa670c3cce34ef53553ae
   31
   0x00a94ebbbaa1e0a008ee93f77986d67bf7f6b33b
   9210.01%
   --
   0x00a94ebbbaa1e0a008ee93f77986d67bf7f6b33b
   32
   0x7247d6a860effc400da4961cfc7cf35c05463569
   7370.01%
   --
   0x7247d6a860effc400da4961cfc7cf35c05463569
   33
   0xdc517d953bcf237059027be75d845c9170b261c2
   7100.01%
   --
   0xdc517d953bcf237059027be75d845c9170b261c2
   34
   0x06a03071e99542820f7e14f6442d8499cdaaca55
   6420.01%
   --
   0x06a03071e99542820f7e14f6442d8499cdaaca55
   35
   0xc77f77b96182b2ad69751fd76123d192698599e7
   6290.01%
   --
   0xc77f77b96182b2ad69751fd76123d192698599e7
   36
   0x007484a22550bc737ba63c92f301a413eb0a03f6
   6100.01%
   --
   0x007484a22550bc737ba63c92f301a413eb0a03f6
   37
   0x00bd4c54cb6ba4a15ee29394417fbb03bba1c159
   5910.01%
   --
   0x00bd4c54cb6ba4a15ee29394417fbb03bba1c159
   38
   0x005ecf14d08c2cd5cdc641021de6028356f8fd76
   5900.01%
   --
   0x005ecf14d08c2cd5cdc641021de6028356f8fd76
   39
   0xe0016f1b67a6a607e85ecf6aec0f21210df1bf0b
   5890.01%
   --
   0xe0016f1b67a6a607e85ecf6aec0f21210df1bf0b
   40
   0x00459c6dfa00a18127c61141fc9f193471caf857
   5800.01%
   --
   0x00459c6dfa00a18127c61141fc9f193471caf857
   41
   0x00281139cf81d663b70e05e337e8525d375cb932
   5720.01%
   --
   0x00281139cf81d663b70e05e337e8525d375cb932
   42
   0x246f9c2652947c2a25a0d7df803c41ed53ab49f4
   5630.01%
   --
   0x246f9c2652947c2a25a0d7df803c41ed53ab49f4
   43
   0x0061e6f9934eba25d71d33bdd77f2435453f15d7
   5500.01%
   --
   0x0061e6f9934eba25d71d33bdd77f2435453f15d7
   44
   0xfcce74e80005bda7c521050c1df324510af470c3
   5490.01%
   --
   0xfcce74e80005bda7c521050c1df324510af470c3
   45
   0xd9d8785d39b9592cf98350bb50cf6eaa31daf54e
   5370.01%
   --
   0xd9d8785d39b9592cf98350bb50cf6eaa31daf54e
   46
   0xe77ffac55e7b00d030b89e076d5ea1a0cf8566c5
   5240.01%
   --
   0xe77ffac55e7b00d030b89e076d5ea1a0cf8566c5
   47
   0x000b034e1ad66627370e6d3d2d0795ed7d58cd31
   5180.01%
   --
   0x000b034e1ad66627370e6d3d2d0795ed7d58cd31
   48
   0x00e6f8956e0f761821be91ca0bb7069aecdfb16d
   4980.00%
   --
   0x00e6f8956e0f761821be91ca0bb7069aecdfb16d
   49
   0x00529e41c0ec263762f02e3895305e037ed60f8d
   4890.00%
   --
   0x00529e41c0ec263762f02e3895305e037ed60f8d
   50
   0x002ef6e2997a20897bcb0c8145f984898adf4115
   4480.00%
   --
   0x002ef6e2997a20897bcb0c8145f984898adf4115
   51
   0x34ec67a5d64630da902ca712bd3e0aa138b2b214
   4420.00%
   --
   0x34ec67a5d64630da902ca712bd3e0aa138b2b214
   52
   0x00673ebace1edca78f541365cb536b731f544118
   4400.00%
   --
   0x00673ebace1edca78f541365cb536b731f544118
   53
   0x0003261e4a92feec07ee415372dce3266d29c04f
   4380.00%
   --
   0x0003261e4a92feec07ee415372dce3266d29c04f
   54
   0x3f233c415f953eaf77d3b7b89b5a3a9b289d8d63
   4360.00%
   --
   0x3f233c415f953eaf77d3b7b89b5a3a9b289d8d63
   55
   0x005f8def4240f46ccd1d8e36e9696b2d0f207c67
   4090.00%
   --
   0x005f8def4240f46ccd1d8e36e9696b2d0f207c67
   56
   0xfede396b2a8c868d880954d64ec16e08087c5b62
   3920.00%
   --
   0xfede396b2a8c868d880954d64ec16e08087c5b62
   57
   0x04045ac9bf8a46288c01697d3994a236fc557272
   3760.00%
   --
   0x04045ac9bf8a46288c01697d3994a236fc557272
   58
   0x14dd4431a9b7633b31564e53aaac589de97169a1
   3680.00%
   --
   0x14dd4431a9b7633b31564e53aaac589de97169a1
   59
   0xd73456d472208b1450ebab3a54fd5e06d0fb2026
   3540.00%
   --
   0xd73456d472208b1450ebab3a54fd5e06d0fb2026
   60
   0x2f9563a1ac7b113dc7751c109330ebe405e10080
   3510.00%
   --
   0x2f9563a1ac7b113dc7751c109330ebe405e10080
   61
   0x41f6bebd2e8e119ea1f4f76b8e6f0c62473ceb26
   3440.00%
   --
   0x41f6bebd2e8e119ea1f4f76b8e6f0c62473ceb26
   62
   0x00d285f075bfbe4f6526facb14d2a936cd12eb57
   3210.00%
   --
   0x00d285f075bfbe4f6526facb14d2a936cd12eb57
   63
   0x00966f8bae9f27b482f84211d8955894311e92ce
   3160.00%
   --
   0x00966f8bae9f27b482f84211d8955894311e92ce
   64
   0x00c102b1e9bc6efc6ed22cf984803f222d2cfc0d
   3070.00%
   --
   0x00c102b1e9bc6efc6ed22cf984803f222d2cfc0d
   65
   0x000de7525b12001ebddc8de0ba83b1f1258334de
   2980.00%
   --
   0x000de7525b12001ebddc8de0ba83b1f1258334de
   66
   0x4e735524f888ad10225ac79c88011f750e9fdb4d
   2970.00%
   --
   0x4e735524f888ad10225ac79c88011f750e9fdb4d
   67
   0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1
   Hotbit 3
   2970.00%
   --
   0x562680a4dc50ed2f14d75bf31f494cfe0b8d10a1 Hotbit 3
   68
   0x00f48799706c99448d71f7c9b17b9d8b6e865e01
   2800.00%
   --
   0x00f48799706c99448d71f7c9b17b9d8b6e865e01
   69
   0x0009c6d3eec78620c6b639d201b802c8eb37d4a4
   2760.00%
   --
   0x0009c6d3eec78620c6b639d201b802c8eb37d4a4
   70
   0x002a3412c3d6f6d6ff04fe1ad61b7398be784d6f
   2740.00%
   --
   0x002a3412c3d6f6d6ff04fe1ad61b7398be784d6f
   71
   0x00457e6febf8a9379f4f08b07020c3d8e65ff3b8
   2730.00%
   --
   0x00457e6febf8a9379f4f08b07020c3d8e65ff3b8
   72
   0xa7cdafae69b8b306a7495b4cfa297020cdeed339
   2630.00%
   --
   0xa7cdafae69b8b306a7495b4cfa297020cdeed339
   73
   0x340b5cd1e8a92b00e1192e3a90d344be2d6cbdef
   2630.00%
   --
   0x340b5cd1e8a92b00e1192e3a90d344be2d6cbdef
   74
   0x0052954d64d93a8b7fdba18d8914c2c371aa97df
   2630.00%
   --
   0x0052954d64d93a8b7fdba18d8914c2c371aa97df
   75
   0x00a835e62a5cda4316e7b158748b8d9f15182363
   2610.00%
   --
   0x00a835e62a5cda4316e7b158748b8d9f15182363
   76
   0x004897e786812e6fbbf47bb9273ad648cd5a0c62
   2600.00%
   --
   0x004897e786812e6fbbf47bb9273ad648cd5a0c62
   77
   0x0023baea094bdd0df47c2c65cc5f329a0ce51189
   2600.00%
   --
   0x0023baea094bdd0df47c2c65cc5f329a0ce51189
   78
   0x0036198461db484fe89d57539955b938a5c68c04
   2570.00%
   --
   0x0036198461db484fe89d57539955b938a5c68c04
   79
   0x3f18e10045ebab8164e36c12bdc792e92f69be18
   2570.00%
   --
   0x3f18e10045ebab8164e36c12bdc792e92f69be18
   80
   0x0098675255dd80619e0d45e6f9079f3e50447ccd
   2470.00%
   --
   0x0098675255dd80619e0d45e6f9079f3e50447ccd
   81
   0x00a7eb28c3fa014c89213157efeabf4effb2428e
   2470.00%
   --
   0x00a7eb28c3fa014c89213157efeabf4effb2428e
   82
   0x00c5d18a3163af00926dd5df3e9649d20ed8d005
   2470.00%
   --
   0x00c5d18a3163af00926dd5df3e9649d20ed8d005
   83
   0x006bc3c7b67d4f9127704f4c133bb5c0f82c10bd
   2450.00%
   --
   0x006bc3c7b67d4f9127704f4c133bb5c0f82c10bd
   84
   0x004c72e06e68bf9c38057fb174d2bea1425e6a7e
   2430.00%
   --
   0x004c72e06e68bf9c38057fb174d2bea1425e6a7e
   85
   0x27af8dc8f0cd1b0f2d1ac454fb5bb0122628ed16
   2390.00%
   --
   0x27af8dc8f0cd1b0f2d1ac454fb5bb0122628ed16
   86
   0xdb66c4e6f73f096d809ba7634b77daa36a37a7a3
   2380.00%
   --
   0xdb66c4e6f73f096d809ba7634b77daa36a37a7a3
   87
   0x00eeb8401db19c62d642ec92f8340ca9ef091949
   2350.00%
   --
   0x00eeb8401db19c62d642ec92f8340ca9ef091949
   88
   0x00766f14c8eec33ce763edc1cbe519bc90870e02
   2350.00%
   --
   0x00766f14c8eec33ce763edc1cbe519bc90870e02
   89
   0x00ed34bed0ab092edb5fbd3eb219902b7cad072c
   2320.00%
   --
   0x00ed34bed0ab092edb5fbd3eb219902b7cad072c
   90
   0x00cd9cb0eb086df02b75e2eae7d5231c4354f651
   2300.00%
   --
   0x00cd9cb0eb086df02b75e2eae7d5231c4354f651
   91
   0xf78ad392f0e458918262c42876c5e36eaaae6ee6
   2240.00%
   --
   0xf78ad392f0e458918262c42876c5e36eaaae6ee6
   92
   0x000a2266e215f32467eb18c217830227da26585d
   2230.00%
   --
   0x000a2266e215f32467eb18c217830227da26585d
   93
   0x001a68f0c68a66d32f3810f4bb92a849284b970e
   2210.00%
   --
   0x001a68f0c68a66d32f3810f4bb92a849284b970e
   94
   0x00f52531ebeb157bed2471021202313bc99416d1
   2190.00%
   --
   0x00f52531ebeb157bed2471021202313bc99416d1
   95
   0x003591b2278c43207601c6e8b830bd5bfcbd6145
   2190.00%
   --
   0x003591b2278c43207601c6e8b830bd5bfcbd6145
   96
   0x00017ebb1ec839b3d937fab4267d6c089036b111
   2190.00%
   --
   0x00017ebb1ec839b3d937fab4267d6c089036b111
   97
   0x00fa45de4e263020dceaeee9f6aec1be22de2748
   2170.00%
   --
   0x00fa45de4e263020dceaeee9f6aec1be22de2748
   98
   0x65d1df160807bebeb2adffb01ad754d5a30bc9fb
   2160.00%
   --
   0x65d1df160807bebeb2adffb01ad754d5a30bc9fb
   99
   0xe5ee3886f93518f5318e486e5cf36853e91a500b
   2160.00%
   --
   0xe5ee3886f93518f5318e486e5cf36853e91a500b
   100
   0xfbf60b01e558c71294a09749d91984932ccde4cc
   2090.00%
   --
   0xfbf60b01e558c71294a09749d91984932ccde4cc

   SubGame Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 355
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 98.97%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 99.43%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 99.68%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 99.83%