Tiền ảo: 30,355 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,663.03B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $105.79B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.1% ETH 16% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Trump InuTRUMPINU

   Token
   Đánh giá: 4
   Cyberscope
   2024/07/22
   4

   Xếp hạng tổng thể của chúng tôi chỉ đơn giản là trung bình số học của các xếp hạng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó không phản ánh quan điểm của CoinCarp và không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về giá trị hoặc sự phù hợp của dự án. Vui lòng xem xét từng thế hệ trước khi xem xét nó . Khi kiếm tiền, hãy đưa ra quyết định dựa trên nhận định của chính bạn.

   Trump Inu Giá (TRUMPINU)

   --
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
   --
   Khối lượng 24h
   --
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa

   420,690,000,000,000 TRUMPINU

   Tổng cung

   420,690,000,000,000 TRUMPINU

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Memes BSC Ecosystem
   Trump Inu's Logo Trump Inu TRUMPINU
   --

   Trump Inu Phân phối BNB Chain(BEP20)

   Trump Inu Chủ sở hữu BNB Chain(BEP20)

   Trump Inu Địa chỉ BNB Chain(BEP20)

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x52bfaf1b72ee440d6fa7c7414e67dd929d665c76
   253,808,092,390,50560.33%
   --
   0x52bfaf1b72ee440d6fa7c7414e67dd929d665c76
   2
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   50,662,997,230,83812.04%
   --
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   3
   0x328130164d0f2b9d7a52edc73b3632e713ff0ec6
   31,945,305,136,8457.59%
   --
   0x328130164d0f2b9d7a52edc73b3632e713ff0ec6
   4
   0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
   11,911,542,749,4222.83%
   --
   0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
   5
   0x5e0f5ae0a2e7383646c88c12aa7d94de8e3f1ecd
   3,255,840,000,0000.77%
   --
   0x5e0f5ae0a2e7383646c88c12aa7d94de8e3f1ecd
   6
   0x70d4e74da618271444489dd346fe17b6be485f33
   2,345,354,748,0430.56%
   --
   0x70d4e74da618271444489dd346fe17b6be485f33
   7
   0x600988d155681e03e3eed372cd3e2f81050cae3f
   2,329,283,868,9550.55%
   --
   0x600988d155681e03e3eed372cd3e2f81050cae3f
   8
   0xe5df4acb014524e0c9c1b54ea98536cad61db604
   1,993,835,938,2610.47%
   --
   0xe5df4acb014524e0c9c1b54ea98536cad61db604
   9
   0x80217719230240448b1faccc1f52cadbd120c876
   1,970,399,218,2470.47%
   --
   0x80217719230240448b1faccc1f52cadbd120c876
   10
   0x9e121e62ceb2447034345a5f4dfa4683b2655ecf
   1,683,315,799,7400.40%
   --
   0x9e121e62ceb2447034345a5f4dfa4683b2655ecf
   11
   0x3970fbe6cb02595935b1577bca19b44463c908b4
   1,654,061,897,2130.39%
   --
   0x3970fbe6cb02595935b1577bca19b44463c908b4
   12
   0x8c6e4f13039a7602c6fa40734c6c42d6eb3acae0
   820,345,423,2240.19%
   --
   0x8c6e4f13039a7602c6fa40734c6c42d6eb3acae0
   13
   0xb1df159eb187886576d3112b67cb80f6623421f2
   814,937,637,3680.19%
   --
   0xb1df159eb187886576d3112b67cb80f6623421f2
   14
   0x2848a1893f507ee42f2dd65bcd2ff119fedc1063
   802,439,178,9110.19%
   --
   0x2848a1893f507ee42f2dd65bcd2ff119fedc1063
   15
   0xdb277f0dc43392054b18c801d2c8da1b52cce126
   798,789,073,8570.19%
   --
   0xdb277f0dc43392054b18c801d2c8da1b52cce126
   16
   0xcf121a2a902712d4514f63700a9cdb7c65145121
   652,072,713,3530.16%
   --
   0xcf121a2a902712d4514f63700a9cdb7c65145121
   17
   0x79140223f5d0af2cad808f83a71e746b499c7071
   594,508,593,5290.14%
   --
   0x79140223f5d0af2cad808f83a71e746b499c7071
   18
   0x36267199518230a3367cbd86ed4ff63f84859574
   580,293,274,8170.14%
   --
   0x36267199518230a3367cbd86ed4ff63f84859574
   19
   0xe3205a333f2ecac3af70548d1d2f017150d90f24
   575,139,022,5800.14%
   --
   0xe3205a333f2ecac3af70548d1d2f017150d90f24
   20
   0x4cd0acb36f9d58b7d67b42fef9cbd29c772037ee
   513,635,276,5060.12%
   --
   0x4cd0acb36f9d58b7d67b42fef9cbd29c772037ee
   21
   0x00c2f6d5e51f79b7025ed71bd338f7edb88525e1
   471,964,630,6140.11%
   --
   0x00c2f6d5e51f79b7025ed71bd338f7edb88525e1
   22
   0xe0b3b880b678c0b385923c5a8fb2cb83c4859992
   409,291,255,9030.10%
   --
   0xe0b3b880b678c0b385923c5a8fb2cb83c4859992
   23
   0xd3f4196f01aa41e2108d814fd51fd3490e20938b
   407,163,823,0600.10%
   --
   0xd3f4196f01aa41e2108d814fd51fd3490e20938b
   24
   0x609c4e24d3d607655a2a8a34d409f855cf34190e
   404,362,664,6410.10%
   --
   0x609c4e24d3d607655a2a8a34d409f855cf34190e
   25
   0x21160af30d8cd75fdcc3c785c22459a7d623c4e6
   391,141,607,2830.09%
   --
   0x21160af30d8cd75fdcc3c785c22459a7d623c4e6
   26
   0x4a9334928d3148c5e2e35eafb702f4afc6a7fccd
   370,878,770,4220.09%
   --
   0x4a9334928d3148c5e2e35eafb702f4afc6a7fccd
   27
   0xfe971731822172f076148796d7b53a6935ab4f26
   366,907,427,5580.09%
   --
   0xfe971731822172f076148796d7b53a6935ab4f26
   28
   0x7d916f1b05a848729b9cf86de8d05dba41af2d42
   365,063,966,6830.09%
   --
   0x7d916f1b05a848729b9cf86de8d05dba41af2d42
   29
   0x4c1840f74b41071bce7a5d6aaaf7e3ac2b65c93e
   355,379,628,7770.08%
   --
   0x4c1840f74b41071bce7a5d6aaaf7e3ac2b65c93e
   30
   0x28880c12ec94b05a60487b010b7b534435e4f437
   349,739,116,2550.08%
   --
   0x28880c12ec94b05a60487b010b7b534435e4f437
   31
   0x4a02b9b2ccec6b70901cc8d4d1594c23e4432855
   344,259,359,7760.08%
   --
   0x4a02b9b2ccec6b70901cc8d4d1594c23e4432855
   32
   0xaaca76fa47d9589b1cbfa94ba4400ed7852aa852
   338,944,648,8540.08%
   --
   0xaaca76fa47d9589b1cbfa94ba4400ed7852aa852
   33
   0xd90a998550377150f1bd97c6626806c36086c157
   328,477,482,2830.08%
   --
   0xd90a998550377150f1bd97c6626806c36086c157
   34
   0xbcbb396771f92c732fad3c676fc38ff439e67782
   326,439,165,5070.08%
   --
   0xbcbb396771f92c732fad3c676fc38ff439e67782
   35
   0x120aecba372c56aa36d423020c4022ca801caf39
   304,873,509,0920.07%
   --
   0x120aecba372c56aa36d423020c4022ca801caf39
   36
   0x95d8284431dd40b66b2bced5f9b2eac7215a5bb9
   303,698,609,3570.07%
   --
   0x95d8284431dd40b66b2bced5f9b2eac7215a5bb9
   37
   0x721d4debea77b1e7cab0f980e0eb3dc9d1c8151b
   302,547,041,9900.07%
   --
   0x721d4debea77b1e7cab0f980e0eb3dc9d1c8151b
   38
   0x85ed5b93d09ff788487b1d77398661519429be4f
   292,869,831,9740.07%
   --
   0x85ed5b93d09ff788487b1d77398661519429be4f
   39
   0x9e90cbe47f0612cb1ff7b0073ddccdd428d6f3cc
   281,476,207,7630.07%
   --
   0x9e90cbe47f0612cb1ff7b0073ddccdd428d6f3cc
   40
   0x0ee6f28892fe3e1821344465ff0f314a5873f4e3
   244,692,058,0940.06%
   --
   0x0ee6f28892fe3e1821344465ff0f314a5873f4e3
   41
   0x5d079d40b0e39b8cd0954983b510cc244d313d06
   236,967,125,4730.06%
   --
   0x5d079d40b0e39b8cd0954983b510cc244d313d06
   42
   0x1c0f89951e879da751d36492edaa2ca02fb5a0b2
   228,996,803,6700.05%
   --
   0x1c0f89951e879da751d36492edaa2ca02fb5a0b2
   43
   0xbdf9e6bde1ad8f8b5e333c586dc262454fddfc1d
   228,752,138,2720.05%
   --
   0xbdf9e6bde1ad8f8b5e333c586dc262454fddfc1d
   44
   0x779394ae2ffe5ff027464f253ae9dd51402249b5
   228,185,112,8790.05%
   --
   0x779394ae2ffe5ff027464f253ae9dd51402249b5
   45
   0xf73ac0a03bbd2e1c8b5538120215f101dcad9996
   223,543,704,2340.05%
   --
   0xf73ac0a03bbd2e1c8b5538120215f101dcad9996
   46
   0x511f838e675a3504ed6caa762c42df4527d4fe25
   220,074,540,7570.05%
   --
   0x511f838e675a3504ed6caa762c42df4527d4fe25
   47
   0x04ec82322e0b94e3d8c956ba5867e3a80e2c024a
   218,693,810,2730.05%
   --
   0x04ec82322e0b94e3d8c956ba5867e3a80e2c024a
   48
   0xdfb70b62c9d8be0fa2dfb4386f687a2635f9d6d2
   217,927,439,6570.05%
   --
   0xdfb70b62c9d8be0fa2dfb4386f687a2635f9d6d2
   49
   0x1cc7351c7581b83a257b14dcc339dbcfb727a844
   217,269,903,6540.05%
   --
   0x1cc7351c7581b83a257b14dcc339dbcfb727a844
   50
   0xe3d3f29a89108bf45bf9cbacfc0a47cfc4247967
   216,274,074,1440.05%
   --
   0xe3d3f29a89108bf45bf9cbacfc0a47cfc4247967
   51
   0x7accc5760dbe5e21c023a0336a36e312a5e80ee8
   215,839,567,4250.05%
   --
   0x7accc5760dbe5e21c023a0336a36e312a5e80ee8
   52
   0xb86f2a42043dbd146b94cc190a9b715ab88a4b0b
   211,299,272,2170.05%
   --
   0xb86f2a42043dbd146b94cc190a9b715ab88a4b0b
   53
   0x5f7a20631f69a370bbad58dcf6437321eb74e1f7
   205,754,190,2590.05%
   --
   0x5f7a20631f69a370bbad58dcf6437321eb74e1f7
   54
   0x45fea7aaf416575d074e52be2b5e513b3a6406ae
   205,617,052,9560.05%
   --
   0x45fea7aaf416575d074e52be2b5e513b3a6406ae
   55
   0x397e6a646860001e917b33dc70e67fe9d16db0a4
   205,402,152,2160.05%
   --
   0x397e6a646860001e917b33dc70e67fe9d16db0a4
   56
   0x2f87518b7fbd046fb9780c5c5329dd04fd992740
   203,772,722,9230.05%
   --
   0x2f87518b7fbd046fb9780c5c5329dd04fd992740
   57
   0xce9269b565bbda193c64f6af078f078b5b8d43cf
   196,011,996,1370.05%
   --
   0xce9269b565bbda193c64f6af078f078b5b8d43cf
   58
   0x641b29d9dd67ff78c23bc93f3fd50df25b1c0583
   191,261,932,0230.05%
   --
   0x641b29d9dd67ff78c23bc93f3fd50df25b1c0583
   59
   0xbf8660c54c73c1b281580a3e3edb37adca14b1da
   188,865,552,3130.04%
   --
   0xbf8660c54c73c1b281580a3e3edb37adca14b1da
   60
   0x7949a2a50efb912bbb5168e0b7bc79e874dc9468
   185,618,207,3220.04%
   --
   0x7949a2a50efb912bbb5168e0b7bc79e874dc9468
   61
   0x9bc534fba8b23758d5971236e5c7c32693007106
   179,319,996,1720.04%
   --
   0x9bc534fba8b23758d5971236e5c7c32693007106
   62
   0x46026ead137a0f677c8c8cee63f1f8c938bd03cb
   176,978,020,9750.04%
   --
   0x46026ead137a0f677c8c8cee63f1f8c938bd03cb
   63
   0x11d4507a7ad6a192ab66978535640476cf13e7db
   173,922,739,9120.04%
   --
   0x11d4507a7ad6a192ab66978535640476cf13e7db
   64
   0x19f54cdbc41f976ea7914ac635d22779424f3ed6
   171,807,119,4150.04%
   --
   0x19f54cdbc41f976ea7914ac635d22779424f3ed6
   65
   0x69314370bb040f2ce080275ddd90dbb249f527a8
   169,291,048,3400.04%
   --
   0x69314370bb040f2ce080275ddd90dbb249f527a8
   66
   0xcf2d2e30329a8591a5b355c78fde320c31520127
   169,276,842,7060.04%
   --
   0xcf2d2e30329a8591a5b355c78fde320c31520127
   67
   0xcec9cd9ea7bce40dd063a2cd7effb4ea6c3a6594
   168,453,331,1080.04%
   --
   0xcec9cd9ea7bce40dd063a2cd7effb4ea6c3a6594
   68
   0x798cfe077478b49de214d9cc29999ca5a5a21a63
   166,897,521,7890.04%
   --
   0x798cfe077478b49de214d9cc29999ca5a5a21a63
   69
   0xf563a35df3b070f91f4189dc5ad04c8f1bef5aa5
   166,278,541,9050.04%
   --
   0xf563a35df3b070f91f4189dc5ad04c8f1bef5aa5
   70
   0xb70f5677876b8e4970d58740820fac5c06207f47
   165,899,950,9520.04%
   --
   0xb70f5677876b8e4970d58740820fac5c06207f47
   71
   0x7c87fb74b55a67fa195019e5ef264ff463f31729
   165,323,860,2610.04%
   --
   0x7c87fb74b55a67fa195019e5ef264ff463f31729
   72
   0xe324d33bea4c92a91e9f1b4865d83f9973d65234
   163,018,178,3380.04%
   --
   0xe324d33bea4c92a91e9f1b4865d83f9973d65234
   73
   0x08a211f4f36de224ac4e36285e3e272dc73aa1b2
   163,018,178,3380.04%
   --
   0x08a211f4f36de224ac4e36285e3e272dc73aa1b2
   74
   0xb7f3101a87d8fb475c01d048801444028251ff5b
   155,653,203,0430.04%
   --
   0xb7f3101a87d8fb475c01d048801444028251ff5b
   75
   0x25fa51f66bd860ca85e135dc44b732a78c7b68cc
   151,700,958,2570.04%
   --
   0x25fa51f66bd860ca85e135dc44b732a78c7b68cc
   76
   0xd67aee5c5d565281da95eecdbac3d5353539df5f
   147,260,035,4380.04%
   --
   0xd67aee5c5d565281da95eecdbac3d5353539df5f
   77
   0x2ca4951d57b656977758e940a7fa60839352551d
   146,716,360,5040.03%
   --
   0x2ca4951d57b656977758e940a7fa60839352551d
   78
   0x6b7ecc9fb7cba091f579a73d539e50eed4769dce
   146,716,360,5040.03%
   --
   0x6b7ecc9fb7cba091f579a73d539e50eed4769dce
   79
   0x613dd13d57b226534626abbf6d048e4b127975b7
   143,119,209,1250.03%
   --
   0x613dd13d57b226534626abbf6d048e4b127975b7
   80
   0x732bf34ff6c8bf398045ec53bbb1a16a3700a02a
   139,503,693,2490.03%
   --
   0x732bf34ff6c8bf398045ec53bbb1a16a3700a02a
   81
   0x99f9bd3a3c7b247b98b18fe2dbf93429d6fa4eff
   138,403,988,1660.03%
   --
   0x99f9bd3a3c7b247b98b18fe2dbf93429d6fa4eff
   82
   0xe67873cc363dab7559f67eddc7f8a89da5d396f5
   135,305,088,0210.03%
   --
   0xe67873cc363dab7559f67eddc7f8a89da5d396f5
   83
   0xfcc50f29f26dc1908ebf8a9d074fe61a45119285
   127,584,936,2390.03%
   --
   0xfcc50f29f26dc1908ebf8a9d074fe61a45119285
   84
   0x0b74094598d4345eb224587c1de9de3472542312
   127,396,728,3200.03%
   --
   0x0b74094598d4345eb224587c1de9de3472542312
   85
   0xc4399f00fb1bf828ee0904deabb5515ec8784106
   126,147,930,3210.03%
   --
   0xc4399f00fb1bf828ee0904deabb5515ec8784106
   86
   0x74f4559e7ae2f1be1b397dc12d55ce243ce5ec7d
   124,941,672,9590.03%
   --
   0x74f4559e7ae2f1be1b397dc12d55ce243ce5ec7d
   87
   0x3b5c7bd0b2c8f6688cdfcd6be1d940b69858cd39
   123,442,542,4500.03%
   --
   0x3b5c7bd0b2c8f6688cdfcd6be1d940b69858cd39
   88
   0xc395f7d3f12355d70e833caae597e57fd11db655
   123,114,007,3810.03%
   --
   0xc395f7d3f12355d70e833caae597e57fd11db655
   89
   0x31495298f5aef5fbe018829152dc2d8ea6ca2339
   123,069,217,6540.03%
   --
   0x31495298f5aef5fbe018829152dc2d8ea6ca2339
   90
   0x11adc47a60e7eba63054ed3056fc0dec876eb8c5
   119,928,431,1710.03%
   --
   0x11adc47a60e7eba63054ed3056fc0dec876eb8c5
   91
   0x8678b83dea6bc857bfbafc2e15fb9cd6978a7daf
   117,018,218,0540.03%
   --
   0x8678b83dea6bc857bfbafc2e15fb9cd6978a7daf
   92
   0xb00f872d69a1d08e6674acea708f78bec910ad87
   112,620,547,1560.03%
   --
   0xb00f872d69a1d08e6674acea708f78bec910ad87
   93
   0x5ed676ad30ef7f4305bb2050db254fe9e5792491
   111,755,552,2690.03%
   --
   0x5ed676ad30ef7f4305bb2050db254fe9e5792491
   94
   0x7b6b102757989ae736e1e72da177a758938d03db
   108,512,173,7600.03%
   --
   0x7b6b102757989ae736e1e72da177a758938d03db
   95
   0xe230cc54172f1986e02e21c44f78c297e8dd226f
   107,736,612,6760.03%
   --
   0xe230cc54172f1986e02e21c44f78c297e8dd226f
   96
   0x160c4886bf5d0006a58bec4fdcc4265832ecff0c
   106,792,625,4960.03%
   --
   0x160c4886bf5d0006a58bec4fdcc4265832ecff0c
   97
   0x56fadfc0d75f53e0d69d0f88fe1f96b186f74dcc
   106,238,373,7510.03%
   --
   0x56fadfc0d75f53e0d69d0f88fe1f96b186f74dcc
   98
   0x5384ee7790121556a1c18de52a8f629bca3a082d
   105,978,099,3360.03%
   --
   0x5384ee7790121556a1c18de52a8f629bca3a082d
   99
   0x6c145877a24f5aa32ef1c04b80e19d58fc279eac
   105,961,815,9200.03%
   --
   0x6c145877a24f5aa32ef1c04b80e19d58fc279eac
   100
   0x65130d1853d13b6c909167ecce936a29588630c8
   105,961,815,9200.03%
   --
   0x65130d1853d13b6c909167ecce936a29588630c8

   Trump Inu Thống kê người sở hữu BNB Chain(BEP20)

   • Chủ sở hữu 3,515
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 86.01%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 87.86%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 90.03%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 91.87%
   coincarp partner