Tiền ảo: 26,954 Trao đổi: 634 Vốn hóa thị trường: $1,686.67B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $73.16B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.4% ETH 17% Phí gas trên ETH: 40Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Shentu(CTK) Shentu 2.8.0 Upgrade

   https://s1.coincarp.com/logo/1/certik.png?style=36&v=1653545701's logo Shentu(CTK)
   $0.6075
   3.19%
   Phóng thích

   Proposal 23 (https://mintscan.io/shentu/proposals/23) will pass in less than 24 hours. The 2.8.0 upgrade is a go this Thursday at block 15094300 (https://mintscan.io/shentu/blocks/15094300) !

   Phê duyệt:96% Phiếu:270
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác