Tiền ảo: 26,817 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,471.82B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $50.01B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% Phí gas trên ETH: 51Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Core DAO(CORE) New Listing on Huobi Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/core-dao.png?style=36&v=1673921485's logo Core DAO(CORE)
   $0.5197
   4.11%
   (hoặc muộn hơn) Danh sách

   As part of our collaboration, #Huobi supports the ethos of the @Coredao_Org

   community for the recent launch of its mainnet and tokens. Huobi will carry out in-depth cooperation such as tech support & ecological promotions. More details soon!

   Huobi will be opening CORE (CoreDAO)spot trading (CORE/USDT) and spot Grid trading (CORE/USDT) at 12:00 (UTC) on February 8.

   About CoreDAO

   • CoreDAO - the official org developing the Satoshi Plus ecosystem and building web3 infrastructure on Bitcoin’s PoW.
   • Website: https://www.coredao.org/
   • Token name: CORE
   • Total Supply: 2,100,000,000
   • Thank you for your support!
   Phê duyệt:96% Phiếu:669
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác