Tiền ảo: 29,415 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,541.47B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $60.15B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 15% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Core DAO(CORE) New Listing on Huobi Global

   https://s1.coincarp.com/logo/1/core-dao.png?style=36&v=1713316413's logo Core DAO(CORE)
   $1.88
   2.28%
   (hoặc muộn hơn) Danh sách

   As part of our collaboration, #Huobi supports the ethos of the @Coredao_Org

   community for the recent launch of its mainnet and tokens. Huobi will carry out in-depth cooperation such as tech support & ecological promotions. More details soon!

   Huobi will be opening CORE (CoreDAO)spot trading (CORE/USDT) and spot Grid trading (CORE/USDT) at 12:00 (UTC) on February 8.

   About CoreDAO

   • CoreDAO - the official org developing the Satoshi Plus ecosystem and building web3 infrastructure on Bitcoin’s PoW.
   • Website: https://www.coredao.org/
   • Token name: CORE
   • Total Supply: 2,100,000,000
   • Thank you for your support!

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:96% Phiếu:669
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác