Tiền ảo: 29,793 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,586.32B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $90.13B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.6% ETH 16.5% ETH Gas:  15 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Fusionist(ACE) New listing on Gate.io

   https://s1.coincarp.com/logo/1/endurance.png?style=36&v=1701930457's logo Fusionist(ACE)
   $4.54
   4.13%
   (hoặc muộn hơn) Danh sách

   Gate.io is going to commence Fusionist (ACE) trading on 05:00 am 22nd Dec 2023 UTC.

   About Fusionist (ACE) :
   Fusionist is an independent WEB3 game that delivers AAA quality with Unity and HDRP technologies. It offers three interconnected game modes for diverse players. To ensure fairness, it uses backend-driven computation with KCP and flatbuffer protocols, minimizing cheating. The Unity WebGL client is compatible with both PC and mobile, expanding its user base.

   Token symbol:ACE
   Token Contract (Bep-20): https://bscscan.com/address/0xc27A719105A987b4c34116223CAE8bd8F4B5def4
   Website:https://ace.fusionist.io/

   Deposit:
   Deposit will be enabled on Dec 13th, 2023 at 11:00 AM UTC
   Trading:
   Trading service will be enabled immediately when the deposit meets the liquidity requirement.


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:86% Phiếu:162
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác