Tiền ảo: 26,817 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,471.94B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $49.82B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.6% ETH 17% Phí gas trên ETH: 65Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethereum(ETH) Plan to set the Bellatrix Epoch and a tentative mainnet TTD on the Aug 11th CL call.

   https://s1.coincarp.com/logo/1/ethereum.png?style=36's logo Ethereum(ETH)
   $2,062.29
   2.24%
   Phóng thích Khác

   Ethereum core developer Tim Beiko said that in order to ensure the community is ready for the reorganization of the Ethereum mainnet merger, the team will determine the mainnet merger time as soon as possible. Assuming Goerli's merge goes well, they would set the Bellatrix Epoch and a tentative mainnet TTD on the Aug 11th CL call. On the Aug 18th ACD, they can confirm whether to keep/change that TTD based on the DAG growth impact.

   Phê duyệt:87% Phiếu:215
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác