Tiền ảo: 30,325 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,665.58B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $52.59B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.7% ETH 16.1% ETH Gas:  3 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Mystiko(XZK) New Listing on Bitget

   https://s1.coincarp.com/logo/1/mystikonetwork.png?style=36&v=1711896643's logo Mystiko(XZK)
   $0.0406
   1.05%
   Danh sách

   According to Bitget's official announcement, Mystiko (XZK) is soon going to be listed on the Bitget cryptoc exchange.

   Mystiko Listing Schedule

   • Deposit Available: Opened
   • Trading Available: 18 June 2024, 10:00 (UTC)
   • Withdrawal Available: 19 June 2024, 11:00 (UTC)

   About Mystiko

   Mystiko.Network is the Base Layer of Web3. Mystiko functions as a universal ZK SDK that makes blockchains more scalable, interoperable, and confidential. Mystiko SDK enables developers to build blockchain applications that reduce costs, scale effortlessly, cross chains securely, and protect users on-chain privacy (account balances, transaction histories, etc.).

   Mystiko Token Distribution

   • Early User Rewards: 0.7% (700,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Genesis Marketing: 5% (5,000,000,000 XZK)
   • Community Round Backers: 7.5% (7,500,000,000 XZK)
   • Ecosystem - general: 10% (10,000,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Marketing& Community Building: 10% (10,000,000,000 XZK)
   • Core Contributors/Advisors: 15% (15,000,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Liquidity Rewards: 15.8% (15,800,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Application Developers: 16% (16,000,000,000 XZK)
   • Private Round Backers: 20% (20,000,000,000 XZK)

   Further Information on Mystiko

   For comprehensive insights and strategies on Mystiko (XZK) trading, delve into our detailed guide at Mystiko Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:77% Phiếu:113
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác