Tiền ảo: 30,398 Trao đổi: 348 Vốn hóa thị trường: $2,537.32B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $84.79B Tỷ lệ thống trị: BTC 50.7% ETH 15.2% ETH Gas:  7 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Mystiko(XZK) New Listing on Bybit

   https://s1.coincarp.com/logo/1/mystikonetwork.png?style=36&v=1711896643's logo Mystiko(XZK)
   $0.0374
   3.20%
   Danh sách

   According to Bybit's official announcement, Mystiko (XZK) is soon going to be listed on the Bybit cryptoc exchange.

   Mystiko Listing Schedule

   • XZK Deposits: Opens on Jun 17, 2024, 10AM UTC
   • XZK Listing: Jun 18, 2024, 10AM UTC
   • XZK Withdrawals: Opens on Jun 19, 2024, 10AM UTC

   About Mystiko

   Mystiko.Network is the base layer of Web3 that provides both connectivity and confidentiality to all blockchain data, transactions and applications. XZK serves as its utility and governance token.

   Mystiko Token Distribution

   • Early User Rewards: 0.7% (700,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Genesis Marketing: 5% (5,000,000,000 XZK)
   • Community Round Backers: 7.5% (7,500,000,000 XZK)
   • Ecosystem - general: 10% (10,000,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Marketing& Community Building: 10% (10,000,000,000 XZK)
   • Core Contributors/Advisors: 15% (15,000,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Liquidity Rewards: 15.8% (15,800,000,000 XZK)
   • Ecosystem - Application Developers: 16% (16,000,000,000 XZK)
   • Private Round Backers: 20% (20,000,000,000 XZK)

   Further Information on Mystiko

   For comprehensive insights and strategies on Mystiko (XZK) trading, delve into our detailed guide at Mystiko Price Overview


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:92% Phiếu:297
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác