Tiền ảo: 29,931 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,453.41B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $46.75B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.5% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   RZI Token(RZI) New Listing on DigiFinex

   https://s1.coincarp.com/logo/1/rzi.png?style=36&v=1714361312's logo RZI Token(RZI)
   $0.0893
   0.87%
   Danh sách

   DigiFinex will list Carbon Zero Integration(RZI).

   About Carbon Zero Integration(RZI)

   The RZI platform enhances the ecosystem by facilitating transactions seamlessly.

   To improve accessibility and convenience, we've introduced our proprietary token, the RZI token.

   Operating on blockchain technology, the RZI platform aims to reduce emissions by promoting the electrification of fuel-powered two-wheel vehicles, thus moving towards carbon neutrality. It leverages transparency and trust to engage with the Voluntary Carbon Emissions Trading Market (VCM), addressing sustainable environmental challenges head-on.

   By playing a pivotal role in the expansion of the ecosystem, we are committed to solving pressing issues and fostering growth within the ecosystem.

   Carbon Zero Integration(RZI) Listing Details

   • Time of opening deposit: May 27th 2024 7:00(UTC)
   • Time of opening trading: May 27th 2024 9:00(UTC)
   • Time of opening withdrawal: May 27th 2024 9:00(UTC)
   • Trading pair: RZI/USDT

   Carbon Zero Integration(RZI) Tokenomics

   • Ecosystem Pool:33%
   • Private Sale:30%
   • Reward:20%
   • Team:15%
   • Marketing:2%

   Carbon Zero Integration(RZI) Associated Info

   • Project name: Carbon Zero Integration(RZI)
   • Official website:https://www.rzci.info/
   • Blockchain explorer:https://etherscan.io/token/0x1BC2052F5580436e77B3cB6e6f5771FB30B48efB

   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:91% Phiếu:228
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác