Tiền ảo: 29,881 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,473.67B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $71.36B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.5% ETH Gas:  12 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Theta(THETA) v3.3 hard fork

   https://s1.coincarp.com/logo/1/thetatoken.png?style=36's logo Theta(THETA)
   $1.46
   6.10%
   Phóng thích

   Theta v3.3 hard fork is set for block height 14526120, ~12pm PT on Monday March 14.

   This upgrade lowers Validator Node staking threshold from 2m to 200k THETA, allowing many more community users to run VNs and further decentralizing Theta protocol

   More Info: https://github.com/thetatoken/theta-protocol-ledger/releases/tag/v3.3.0


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:82% Phiếu:113
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác