Tiền ảo: 29,474 Trao đổi: 655 Vốn hóa thị trường: $6,243.97B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $97.8B Tỷ lệ thống trị: BTC 22% ETH 7.3% ETH Gas:  6 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   AIOZ NetworkAIOZ

   Token
   Đánh giá: 4.1
   Certik
   2024/05/21
   4
   Cyberscope
   2024/05/21
   4.2

   Xếp hạng tổng thể của chúng tôi chỉ đơn giản là trung bình số học của các xếp hạng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó không phản ánh quan điểm của CoinCarp và không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về giá trị hoặc sự phù hợp của dự án. Vui lòng xem xét từng thế hệ trước khi xem xét nó . Khi kiếm tiền, hãy đưa ra quyết định dựa trên nhận định của chính bạn.

   AIOZ Network Giá (AIOZ)

   $0.8676

   0.00001243 BTC

   2.89%

   Thấp:$0.8353
   Cao:$0.9272
   Vốn hóa thị trường

   $950,107,870

   13,616 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $950,107,870

   13,616 BTC
   Khối lượng 24h

   $16,332,920

   234.06 BTC
   Lượng cung lưu hành

   1,095,098,975 AIOZ

   Tổng cung tối đa
   --
   Tổng cung

   1,095,098,975 AIOZ

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Layer 1 Media
   AIOZ Network's Logo AIOZ Network AIOZ
   $0.8676

   AIOZ NetworkBán mã thông báo

   IDO đã kết thúc: 2021-04-02 — 2021-04-02
   Giá bán:
   $0.015
   ROI:
   57.84x 5684.00%
   ATH ROI: 157x 15590%
   Raise:
   $0.16M
   Launchpad:
   Bán mã thông báo:
   10333333
   IDO đã kết thúc: 2021-04-02 — 2021-04-02
   Giá bán:
   $0.015
   ROI:
   57.84x 5684.00%
   ATH ROI: 157x 15590%
   Raise:
   $0.1M
   Launchpad:
   Bán mã thông báo:
   6666666
   Private đã kết thúc: quá khứ
   Giá bán:
   $0.015
   ROI:
   57.84x 5684.00%
   ATH ROI: 157x 15590%
   Raise:
   $1.1M
   Launchpad:
   --
   Bán mã thông báo:
   73000000

   BSCPad

   The BSCPad Launchpad is the first decentralized IDO platform for the Binance Smart Chain Network. Their launchpad empowers cryptocurrency projects to distribute tokens and raise liquidity.

   PAID

   PAID Network seeks to redefine the current business contract, litigation, and settlement processes by providing a simple, attorney-free, and cost-friendly DApp for users and businesses to ensure they #GetPAID wherever they are in the world.

   PAID technology leverages Plasm to operate on both Ethereum and Polkadot ecosystems. PAID makes businesses exponentially more efficient by building SMART Agreements through smart contracts in order to execute DeFi transactions and business agreements seamlessly.

   Mã thông báo bán trước theo xu hướng

   Launchpad: -- 2024-05-23
   Launchpad: -- 2024-05-23
   BoundlessPay BPAY Blockchain Service
   Blockchain Service
   Launchpad: -- 2024-05-24
   Launchpad: -- 2024-05-25
   Ctomorrow Platform CTP Blockchain Service
   Blockchain Service
   Launchpad: -- 2024-05-28
   Ledgity Yield LDY Blockchain Service
   Blockchain Service
   Launchpad: -- 2024-05-28