Tiền ảo: 29,409 Trao đổi: 654 Vốn hóa thị trường: $2,530.64B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $67.96B Tỷ lệ thống trị: BTC 52% ETH 14.9% ETH Gas:  4 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Deeper NetworkDPR

   Token
   Đánh giá: 3.8
   Certik
   2024/05/16
   4.1
   Cyberscope
   2024/05/17
   3.5

   Xếp hạng tổng thể của chúng tôi chỉ đơn giản là trung bình số học của các xếp hạng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó không phản ánh quan điểm của CoinCarp và không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về giá trị hoặc sự phù hợp của dự án. Vui lòng xem xét từng thế hệ trước khi xem xét nó . Khi kiếm tiền, hãy đưa ra quyết định dựa trên nhận định của chính bạn.

   Deeper Network Giá (DPR)

   $0.006295

   0.0000000943 BTC

   6.33%

   Thấp:$0.006283
   Cao:$0.006703
   Vốn hóa thị trường

   $15,954,804

   239 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $62,950,000

   943 BTC
   Khối lượng 24h

   $179,836

   2.69 BTC
   Lượng cung lưu hành

   2,534,520,101 DPR

   25.35%
   Tổng cung tối đa

   10,000,000,000 DPR

   Tổng cung

   9,106,485,379 DPR

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   DePIN Distributed Computing
   Deeper Network's Logo Deeper Network DPR
   $0.006295

   Deeper Network Phân phối Ethereum

   Deeper Network Chủ sở hữu Ethereum

   Deeper Network Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x1959f0401e101620dd7e2ab5456f4b4a6e289aaf
   5,264,500,00057.81%
   --
   0x1959f0401e101620dd7e2ab5456f4b4a6e289aaf
   2
   0xd13e8b5c9524e9e343d917c83019e8fcb0671b6d
   1,577,227,15017.32%
   --
   0xd13e8b5c9524e9e343d917c83019e8fcb0671b6d
   3
   0x7a7ab78385502e0cd16c1fe938600d8469753697
   858,116,0009.42%
   --
   0x7a7ab78385502e0cd16c1fe938600d8469753697
   4
   0x93f6271d0e3037d6d90d3c4c685cbbfb7e23d60f
   573,423,4366.30%
   --
   0x93f6271d0e3037d6d90d3c4c685cbbfb7e23d60f
   5
   0x4a892411115314f78e06930664c42a6b326ac675
   166,165,0691.82%
   --
   0x4a892411115314f78e06930664c42a6b326ac675
   6
   0xaa13543ef348879aa5adb3aa5dc4a1665863670d
   113,289,0591.24%
   --
   0xaa13543ef348879aa5adb3aa5dc4a1665863670d
   7
   0xc7a19fec972aef03ad5e64fcd6f1d49c72e47062
   100,000,0001.10%
   --
   0xc7a19fec972aef03ad5e64fcd6f1d49c72e47062
   8
   0xddb50c0af6ce126170831bfc1f6a9e8a8d621262
   85,113,4140.93%
   --
   0xddb50c0af6ce126170831bfc1f6a9e8a8d621262
   9
   0xceca6b8ef05bb98d99e40cd080eddda47850b72c
   79,129,3160.87%
   --
   0xceca6b8ef05bb98d99e40cd080eddda47850b72c
   10
   0x3457e7fa54e300c5a8518fa780633909ddfd5bc0
   20,178,6410.22%
   --
   0x3457e7fa54e300c5a8518fa780633909ddfd5bc0
   11
   0x7f52720d038e547dd4a87cb63f12b49adc3cbbc9
   18,885,0160.21%
   --
   0x7f52720d038e547dd4a87cb63f12b49adc3cbbc9
   12
   0x85673c92f0f27a9c4d8c221f6bfefa33b716338a
   17,995,6190.20%
   539,490
   0x85673c92f0f27a9c4d8c221f6bfefa33b716338a
   13
   0xee0d82c21756284ccad19898192523a152c38082
   11,505,3590.13%
   --
   0xee0d82c21756284ccad19898192523a152c38082
   14
   0x495a4c237cbca5127bdcd7393ab75f1ff046e4d6
   10,000,0000.11%
   --
   0x495a4c237cbca5127bdcd7393ab75f1ff046e4d6
   15
   0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51
   9,943,9740.11%
   -2,759,178
   0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51
   16
   0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18
   MEXC Global
   9,361,7220.10%
   --
   0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18 MEXC Global
   17
   0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88
   MEXC Global
   8,922,7570.10%
   105,944
   0x75e89d5979e4f6fba9f97c104c2f0afb3f1dcb88 MEXC Global
   18
   0x0bd66531901695cbc88d35b33b3f87f6469bfb60
   8,175,9330.09%
   --
   0x0bd66531901695cbc88d35b33b3f87f6469bfb60
   19
   0xe3ed89559043b4ed6725c55af965d0d07ba3a2f7
   6,216,6670.07%
   --
   0xe3ed89559043b4ed6725c55af965d0d07ba3a2f7
   20
   0xf475e7db2e3b7878f44f8347efd6fcf5cb7fcf93
   5,942,4790.07%
   --
   0xf475e7db2e3b7878f44f8347efd6fcf5cb7fcf93
   21
   0xb79e5195f855aa1d98ae034ef15ff73a0e37e4db
   4,179,2440.05%
   --
   0xb79e5195f855aa1d98ae034ef15ff73a0e37e4db
   22
   0xd906c5ef2025b7c185b6da4effdb53eb76c1fa29
   4,129,0180.05%
   -174,478
   0xd906c5ef2025b7c185b6da4effdb53eb76c1fa29
   23
   0xde276e5b13b3a9141bfdeae24c9ae46ba3a92c2e
   3,919,0820.04%
   --
   0xde276e5b13b3a9141bfdeae24c9ae46ba3a92c2e
   24
   0x3ef6d6309154733d069719db80b0601f5dd3aa7f
   3,720,3500.04%
   --
   0x3ef6d6309154733d069719db80b0601f5dd3aa7f
   25
   0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c
   gate.io
   3,304,1450.04%
   --
   0x1c4b70a3968436b9a0a9cf5205c787eb81bb558c gate.io
   26
   0xe91459c602f137e4af468ee74e3a35f931e354bb
   2,757,1020.03%
   --
   0xe91459c602f137e4af468ee74e3a35f931e354bb
   27
   0xf280a5d8c5acaa2a8513781afc3bb13a5c1ebc1a
   2,457,7300.03%
   --
   0xf280a5d8c5acaa2a8513781afc3bb13a5c1ebc1a
   28
   0x0215cc1eed633665d3cd385f7a891df616ab1706
   2,384,2300.03%
   -220,000
   0x0215cc1eed633665d3cd385f7a891df616ab1706
   29
   0x8b4a25b4d02dffa6e38ff01e867b1f9a18ad5c5d
   2,099,3900.02%
   --
   0x8b4a25b4d02dffa6e38ff01e867b1f9a18ad5c5d
   30
   0x8d082abfc0911b57d2bd1ce52825a2e3ec7558e1
   2,045,5300.02%
   --
   0x8d082abfc0911b57d2bd1ce52825a2e3ec7558e1
   31
   0x8c8105b3b060954b160d0c42ef33c121503590c1
   2,026,2840.02%
   --
   0x8c8105b3b060954b160d0c42ef33c121503590c1
   32
   0x5a5b5955e760bdd16377ad1a41c1862b01d7a1f4
   2,002,8760.02%
   --
   0x5a5b5955e760bdd16377ad1a41c1862b01d7a1f4
   33
   0x7a007d7714b14dcb9b57796932c23a8cf268e4c1
   1,886,5390.02%
   --
   0x7a007d7714b14dcb9b57796932c23a8cf268e4c1
   34
   0x0926814ecf35b8b4127c98a4e24a85cb0ca89c9f
   1,802,1460.02%
   --
   0x0926814ecf35b8b4127c98a4e24a85cb0ca89c9f
   35
   0xd266d61ac22c2a2ac2dd832e79c14ea152c998d6
   1,765,0000.02%
   --
   0xd266d61ac22c2a2ac2dd832e79c14ea152c998d6
   36
   0x9c2005ae49469a3809b69a1b529d4cdfc06aa088
   1,750,0000.02%
   --
   0x9c2005ae49469a3809b69a1b529d4cdfc06aa088
   37
   0xd72653cdc08df4adb6ba6064e588390488e2bd14
   1,711,3540.02%
   --
   0xd72653cdc08df4adb6ba6064e588390488e2bd14
   38
   0x59fe425a3569650c2e10d8f5828ce2aa3396e7a5
   1,646,3030.02%
   --
   0x59fe425a3569650c2e10d8f5828ce2aa3396e7a5
   39
   0x89580f5200c84a7325ab2f8068c8391c97b9e602
   1,630,1920.02%
   --
   0x89580f5200c84a7325ab2f8068c8391c97b9e602
   40
   0x3cbc8ec155bcec0ac4d34623368c91b6939d54e9
   1,394,9270.02%
   --
   0x3cbc8ec155bcec0ac4d34623368c91b6939d54e9
   41
   0x06f11dc955269e8ae2eec00b3e40bd8c8c2550b9
   1,374,3210.02%
   --
   0x06f11dc955269e8ae2eec00b3e40bd8c8c2550b9
   42
   0x71a0cbba6ff0f88ffd369295a21f795a293f6247
   1,374,3210.02%
   --
   0x71a0cbba6ff0f88ffd369295a21f795a293f6247
   43
   0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f
   1,296,3090.01%
   --
   0x674bdf20a0f284d710bc40872100128e2d66bd3f
   44
   0x4c5e1f7ee73771021cb502766c33b2353f0dec5e
   1,266,7100.01%
   --
   0x4c5e1f7ee73771021cb502766c33b2353f0dec5e
   45
   0x8f4afe45b096e80bcd83ade18bcb8c977263f0eb
   1,259,4350.01%
   --
   0x8f4afe45b096e80bcd83ade18bcb8c977263f0eb
   46
   0x54743333a9f24cf571fdf28d00b49487bd790676
   1,250,0000.01%
   --
   0x54743333a9f24cf571fdf28d00b49487bd790676
   47
   0x6eec516d6a61a58f73ead2330cd3f9b918d8e63e
   1,250,0000.01%
   --
   0x6eec516d6a61a58f73ead2330cd3f9b918d8e63e
   48
   0xf1f136342110cf4c8f28e486ed8c3af20505d459
   1,151,3730.01%
   --
   0xf1f136342110cf4c8f28e486ed8c3af20505d459
   49
   0xc39d285c3937ac809399993925974ac27db5ff25
   1,131,8570.01%
   --
   0xc39d285c3937ac809399993925974ac27db5ff25
   50
   0x4c3ecb9d3d18236ddf76c535107c70b47c2abd24
   1,127,8650.01%
   --
   0x4c3ecb9d3d18236ddf76c535107c70b47c2abd24
   51
   0xf1ce776d0eac3a321cc8230e219cced5e4e92bb4
   1,115,1450.01%
   --
   0xf1ce776d0eac3a321cc8230e219cced5e4e92bb4
   52
   0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e
   1,100,0000.01%
   --
   0x6d16749cefb3892a101631279a8fe7369a281d0e
   53
   0xdb172a031befaa9ed1b7b957dda81290a2416416
   1,080,7830.01%
   --
   0xdb172a031befaa9ed1b7b957dda81290a2416416
   54
   0x79ecdf37b1e64c50ba130b0dd236191475fc6f5d
   1,069,1640.01%
   --
   0x79ecdf37b1e64c50ba130b0dd236191475fc6f5d
   55
   0xcd77c48ce73c4f29723dc558c121169e73e226b8
   1,027,1020.01%
   --
   0xcd77c48ce73c4f29723dc558c121169e73e226b8
   56
   0xccf3929ae0262ce88814e03864e5680a9951c2bf
   1,023,6010.01%
   --
   0xccf3929ae0262ce88814e03864e5680a9951c2bf
   57
   0x90d1c38af504aeea1cbe55075065b0ab7839da74
   1,017,6740.01%
   --
   0x90d1c38af504aeea1cbe55075065b0ab7839da74
   58
   0x39044ff1eb4b5186b09105a419e7c1057c622ebf
   999,8500.01%
   --
   0x39044ff1eb4b5186b09105a419e7c1057c622ebf
   59
   0xef2ce3afb7aa04e2522f957aa49fffe4954c22b4
   999,8220.01%
   --
   0xef2ce3afb7aa04e2522f957aa49fffe4954c22b4
   60
   0x38e488aafea8303d6c2e68337c9244be4a6b6961
   975,2420.01%
   --
   0x38e488aafea8303d6c2e68337c9244be4a6b6961
   61
   0xddb1259d3707ebf95f036a2ab44cb32a4e09795a
   928,2170.01%
   --
   0xddb1259d3707ebf95f036a2ab44cb32a4e09795a
   62
   0x743e6f37c51edc071a6537ae42f1cfd8c3834b45
   914,7010.01%
   --
   0x743e6f37c51edc071a6537ae42f1cfd8c3834b45
   63
   0xdfb6b8fc9253cb91747be838c555a444efec20a5
   903,2320.01%
   --
   0xdfb6b8fc9253cb91747be838c555a444efec20a5
   64
   0xf6f515642eb81bbc5a7993fca552d78acaeb1efc
   889,2660.01%
   --
   0xf6f515642eb81bbc5a7993fca552d78acaeb1efc
   65
   0x9d5de0899198c8d719d1ed92cf9a21d13787aa42
   879,4810.01%
   --
   0x9d5de0899198c8d719d1ed92cf9a21d13787aa42
   66
   0x5eb035de5ea865111067be18710da7b54dd7d188
   832,1220.01%
   --
   0x5eb035de5ea865111067be18710da7b54dd7d188
   67
   0x997ed526a26b09416b3ec6a30b4e866377079018
   817,4280.01%
   --
   0x997ed526a26b09416b3ec6a30b4e866377079018
   68
   0x0fcdb7ef2a24b2c0d4ba49a92364f230d5d34a22
   792,6550.01%
   --
   0x0fcdb7ef2a24b2c0d4ba49a92364f230d5d34a22
   69
   0xed4bf800af5aaf9ec1de60d0d67275d52388a02d
   784,1750.01%
   --
   0xed4bf800af5aaf9ec1de60d0d67275d52388a02d
   70
   0x090124c57302067b925839fff6f85afab98ab693
   760,0000.01%
   --
   0x090124c57302067b925839fff6f85afab98ab693
   71
   0x4a5586e44eb58d9f160b21484963aa5a5f96ef41
   735,6570.01%
   --
   0x4a5586e44eb58d9f160b21484963aa5a5f96ef41
   72
   0xfea530608f22af9b9fb09466d6d7103910034eb3
   703,2050.01%
   --
   0xfea530608f22af9b9fb09466d6d7103910034eb3
   73
   0xe55e30c3a94be64da997f164b65127c8797a0da8
   677,9760.01%
   --
   0xe55e30c3a94be64da997f164b65127c8797a0da8
   74
   0x3acb5eaecfab99d01e86f7068ae7b90479fb50e9
   669,9490.01%
   --
   0x3acb5eaecfab99d01e86f7068ae7b90479fb50e9
   75
   0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480
   650,7730.01%
   --
   0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480
   76
   0x06a932bab1bd64be680a14d1b2ebf9073cf925c0
   625,0000.01%
   --
   0x06a932bab1bd64be680a14d1b2ebf9073cf925c0
   77
   0x01b13c74203ca9314bd468b5e1da66329e56b341
   625,0000.01%
   --
   0x01b13c74203ca9314bd468b5e1da66329e56b341
   78
   0x77e48cf24f3555850f11d0c38d388cac6cfeb6f7
   606,1240.01%
   --
   0x77e48cf24f3555850f11d0c38d388cac6cfeb6f7
   79
   0x85bd38ced09c373e38a16550c1c1eb67080924a8
   593,1940.01%
   --
   0x85bd38ced09c373e38a16550c1c1eb67080924a8
   80
   0xa193281cfb0fb097fec839d5fed965fcc6e7d961
   590,2370.01%
   --
   0xa193281cfb0fb097fec839d5fed965fcc6e7d961
   81
   0xf1fcdc7b68a82319c7e352032b31e1ef6606196e
   577,5300.01%
   --
   0xf1fcdc7b68a82319c7e352032b31e1ef6606196e
   82
   0x4fa7525ec74667262028d9d1888249054c3799d1
   568,7470.01%
   --
   0x4fa7525ec74667262028d9d1888249054c3799d1
   83
   0x432d8f32ef4814dbf5f564a12bce97535aed6188
   554,9520.01%
   --
   0x432d8f32ef4814dbf5f564a12bce97535aed6188
   84
   0x5e7be9cfd34aa36f4496adad6662b95b4f0d5944
   551,6280.01%
   --
   0x5e7be9cfd34aa36f4496adad6662b95b4f0d5944
   85
   0xd4dc6f19849086ecd351c0f0cf8bcc5b12709eb3
   528,3460.01%
   --
   0xd4dc6f19849086ecd351c0f0cf8bcc5b12709eb3
   86
   0x55ccb52f72f9743a3c506dcf53600a1f69eb99f4
   511,9770.01%
   --
   0x55ccb52f72f9743a3c506dcf53600a1f69eb99f4
   87
   0x43c2614f7223872b7ca200ed0a2a92ae793cff66
   511,0510.01%
   --
   0x43c2614f7223872b7ca200ed0a2a92ae793cff66
   88
   0x560a70bb967fa9c2247736c827bb9680584d998b
   506,6340.01%
   --
   0x560a70bb967fa9c2247736c827bb9680584d998b
   89
   0xa86fb8ab92ed556a7795b37256d12934d284ff2c
   500,0000.01%
   --
   0xa86fb8ab92ed556a7795b37256d12934d284ff2c
   90
   0xff26ccf9058b9bd8facfb6a8876864fec193285d
   484,4640.01%
   --
   0xff26ccf9058b9bd8facfb6a8876864fec193285d
   91
   0x9190b78e96268b474738f7f47d90e8b3e7707735
   484,2260.01%
   --
   0x9190b78e96268b474738f7f47d90e8b3e7707735
   92
   0xb900807d3beb3a5b409ee3341d26a095292e18c4
   484,0040.01%
   --
   0xb900807d3beb3a5b409ee3341d26a095292e18c4
   93
   0x4e28c7c8c61844a3dce32c9cf844c4bba8b6ddc9
   475,8570.01%
   --
   0x4e28c7c8c61844a3dce32c9cf844c4bba8b6ddc9
   94
   0x347dbcb50e9c6315670b6f0df5ee501bb261deee
   469,7870.01%
   --
   0x347dbcb50e9c6315670b6f0df5ee501bb261deee
   95
   0x25b464ae33b80c2111b792e146d17acdfbcfb9f1
   468,0010.01%
   --
   0x25b464ae33b80c2111b792e146d17acdfbcfb9f1
   96
   0x35b951ecf330c1b8e5187b0a185472cee0b59556
   433,8670.00%
   --
   0x35b951ecf330c1b8e5187b0a185472cee0b59556
   97
   0xf73c3c65bde10bf26c2e1763104e609a41702efe
   Bibox
   433,3880.00%
   --
   0xf73c3c65bde10bf26c2e1763104e609a41702efe Bibox
   98
   0xff3442161ea92db18ea9c7509eb242d71666d5d6
   420,3790.00%
   210
   0xff3442161ea92db18ea9c7509eb242d71666d5d6
   99
   0xc732abb9ce487d527a108b0013b8347d3d583f79
   387,3290.00%
   --
   0xc732abb9ce487d527a108b0013b8347d3d583f79
   100
   0x13722de92e39e1f8317c4f1e21b153c1cb721064
   375,0000.00%
   --
   0x13722de92e39e1f8317c4f1e21b153c1cb721064

   Deeper Network Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 9,790
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 97.03%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 98.22%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 98.89%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 99.34%