Tiền ảo: 30,338 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,685.59B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $76.32B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.9% ETH 16% ETH Gas:  5 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   NEXTGEN Giá (NEXTGEN)

   --
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
   --
   Khối lượng 24h
   --
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa

   999,999,999 NEXTGEN

   Tổng cung

   999,999,999 NEXTGEN

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt
   Thẻ:
   Collectibles & NFTs BSC Ecosystem
   NEXTGEN's Logo NEXTGEN NEXTGEN
   --

   NEXTGEN Phân phối BNB Chain(BEP20)

   NEXTGEN Chủ sở hữu BNB Chain(BEP20)

   NEXTGEN Địa chỉ BNB Chain(BEP20)

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x2532eab85108b889330960a1f3360b710312dcda
   999,999,993,681,424,000100.00%
   --
   0x2532eab85108b889330960a1f3360b710312dcda
   2
   0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
   3,664,893,6230.00%
   --
   0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
   3
   0x3e71a25517827c0c5d2d45e4db0b8db99dbbc61e
   2,107,054,7220.00%
   --
   0x3e71a25517827c0c5d2d45e4db0b8db99dbbc61e
   4
   0x187ac484b6c5cb58c99f75d80f0d692337a2a803
   154,345,8500.00%
   --
   0x187ac484b6c5cb58c99f75d80f0d692337a2a803
   5
   0xa8418bfbd27d4f10d7b23c403f5b9bb1adb90005
   136,320,5460.00%
   --
   0xa8418bfbd27d4f10d7b23c403f5b9bb1adb90005
   6
   0x22b9b84c7d0a8d2abbe441c4856c865af52a0aee
   103,664,5700.00%
   --
   0x22b9b84c7d0a8d2abbe441c4856c865af52a0aee
   7
   0x1dfc56eb2e8c4397f83760ff67ca11add6f06fe8
   40,538,2000.00%
   --
   0x1dfc56eb2e8c4397f83760ff67ca11add6f06fe8
   8
   0xc5c04cab599941f7bc821cc26057ae373f9c9b77
   37,984,2490.00%
   --
   0xc5c04cab599941f7bc821cc26057ae373f9c9b77
   9
   0xd11200853481919c1c602ac3565d6f8fb0d61a20
   11,559,8950.00%
   --
   0xd11200853481919c1c602ac3565d6f8fb0d61a20
   10
   0xa1d19fa7a0438a2f18e016fd94b1b566e11d8f41
   10,007,6500.00%
   --
   0xa1d19fa7a0438a2f18e016fd94b1b566e11d8f41
   11
   0xbc52fe029b0af436770032b3291b5ac832ff50db
   9,712,3810.00%
   --
   0xbc52fe029b0af436770032b3291b5ac832ff50db
   12
   0x3e3c3d4e1b3805fccf9c531671b5d975a58091a5
   7,777,0140.00%
   --
   0x3e3c3d4e1b3805fccf9c531671b5d975a58091a5
   13
   0x50ac75e238d298e8b905177331a787c36ca8cd71
   3,747,8900.00%
   --
   0x50ac75e238d298e8b905177331a787c36ca8cd71
   14
   0xb2695c90cd68703b6c0f76cc5874da3a37eef8ed
   3,652,2410.00%
   --
   0xb2695c90cd68703b6c0f76cc5874da3a37eef8ed
   15
   0xc45fe25b4f63966561a11dd3f931a41a87cc30d2
   3,607,6510.00%
   --
   0xc45fe25b4f63966561a11dd3f931a41a87cc30d2
   16
   0xe2faff6deb6e6413097cb7c1376539d28bb20dd4
   2,519,6340.00%
   --
   0xe2faff6deb6e6413097cb7c1376539d28bb20dd4
   17
   0xcb8f916c30937846b1ec448a69de0cc57fc187ff
   2,167,0090.00%
   --
   0xcb8f916c30937846b1ec448a69de0cc57fc187ff
   18
   0xdc63c2b554e3a1ce02ea2ad32093f47d157fd7bb
   2,017,1700.00%
   --
   0xdc63c2b554e3a1ce02ea2ad32093f47d157fd7bb
   19
   0xd8713f8a93ef9abe01321911b5d49834b09f3f91
   1,918,5640.00%
   --
   0xd8713f8a93ef9abe01321911b5d49834b09f3f91
   20
   0x8e42769480008ba5ccd1091cef8170e3fab151e7
   1,615,8640.00%
   --
   0x8e42769480008ba5ccd1091cef8170e3fab151e7
   21
   0x91e6f2ff6fc8de23f04ea6e0800f63f13be83d24
   1,605,7640.00%
   --
   0x91e6f2ff6fc8de23f04ea6e0800f63f13be83d24
   22
   0x22e80cdb80feb2a9d62539dddf4015b95089d7cb
   1,536,9250.00%
   --
   0x22e80cdb80feb2a9d62539dddf4015b95089d7cb
   23
   0xb03a54fe8f106ce694b62d1e0cc7fe801268d31f
   1,005,1130.00%
   --
   0xb03a54fe8f106ce694b62d1e0cc7fe801268d31f
   24
   0x37069848c7f32219d4386f0c6d0824fa52eea569
   977,8620.00%
   --
   0x37069848c7f32219d4386f0c6d0824fa52eea569
   25
   0x0368d341835d6f4cf70c2dd41b576c7015a72721
   902,8620.00%
   --
   0x0368d341835d6f4cf70c2dd41b576c7015a72721
   26
   0x8d339468fa3e3c201664cc300269d299842b3ace
   850,7010.00%
   --
   0x8d339468fa3e3c201664cc300269d299842b3ace
   27
   0x98969ce94fb1e9ade9007d7e56af243bff24352d
   850,5260.00%
   --
   0x98969ce94fb1e9ade9007d7e56af243bff24352d
   28
   0x48b64b321181122628032f4bed450956b298974b
   729,2310.00%
   --
   0x48b64b321181122628032f4bed450956b298974b
   29
   0x480e0565cf964b540df95ae24378ceb4915958ff
   727,8940.00%
   --
   0x480e0565cf964b540df95ae24378ceb4915958ff
   30
   0xb55fbf298d8bdbe2128998b86f301f9716bdc8fd
   723,8180.00%
   --
   0xb55fbf298d8bdbe2128998b86f301f9716bdc8fd
   31
   0x54cbb6612bf62e97d6c2c9ea85a7f4b4810d9e7b
   636,2330.00%
   --
   0x54cbb6612bf62e97d6c2c9ea85a7f4b4810d9e7b
   32
   0x21188ff2fef3e575a0c094d620bac9d4a9403f94
   573,9460.00%
   --
   0x21188ff2fef3e575a0c094d620bac9d4a9403f94
   33
   0x15057c2611de0e70ae3560750d478cfd194432bb
   555,8680.00%
   --
   0x15057c2611de0e70ae3560750d478cfd194432bb
   34
   0x5292f0466296592e38d6d18c804c0d95c44bbc35
   493,7660.00%
   --
   0x5292f0466296592e38d6d18c804c0d95c44bbc35
   35
   0x5153d8bad74f38b32f06c55e4eb54dabd5e696c3
   401,1160.00%
   --
   0x5153d8bad74f38b32f06c55e4eb54dabd5e696c3
   36
   0x3803e8b525ae9fa18977f964f483598090d5084c
   236,8840.00%
   --
   0x3803e8b525ae9fa18977f964f483598090d5084c
   37
   0x54fd61f98136b57aa9cded76ee72294d9b1757f5
   225,1780.00%
   --
   0x54fd61f98136b57aa9cded76ee72294d9b1757f5
   38
   0x812bc8b93f9a4849131e587e368f1e3545f50c30
   176,6380.00%
   --
   0x812bc8b93f9a4849131e587e368f1e3545f50c30
   39
   0xbc382b045668bd20171550b2a762c16e50e00143
   100,0000.00%
   --
   0xbc382b045668bd20171550b2a762c16e50e00143
   40
   0x882d990994eb22308af7344f5771459d3ac2b059
   67,8570.00%
   --
   0x882d990994eb22308af7344f5771459d3ac2b059
   41
   0xc906c068dd29193a96e7a0fd4268b9298153825a
   34,2900.00%
   --
   0xc906c068dd29193a96e7a0fd4268b9298153825a
   42
   0x1d9d846b3a885ee717a04611ad3dffa61f5e01bb
   24,9720.00%
   --
   0x1d9d846b3a885ee717a04611ad3dffa61f5e01bb
   43
   0x6da097d76d95ee40058379b4b6b57540ba42b7d9
   12,7350.00%
   --
   0x6da097d76d95ee40058379b4b6b57540ba42b7d9
   44
   0x1aeedbd77c14cf15025367313ce73f3b4863ec5f
   7,0260.00%
   --
   0x1aeedbd77c14cf15025367313ce73f3b4863ec5f
   45
   0x449f15867ba305511d169f5786a6e8f672612a42
   3,6000.00%
   --
   0x449f15867ba305511d169f5786a6e8f672612a42
   46
   0x0e5188ead94397f29b89dbf8f541d8d4d3841a25
   1,6660.00%
   --
   0x0e5188ead94397f29b89dbf8f541d8d4d3841a25
   47
   0x240ffa883de53a967b10bbd3d8f6ee5ddf53c8f9
   1,6210.00%
   --
   0x240ffa883de53a967b10bbd3d8f6ee5ddf53c8f9
   48
   0x147162cc6139bb6b8b2058ba64f2a5a469ad7025
   1,1090.00%
   --
   0x147162cc6139bb6b8b2058ba64f2a5a469ad7025
   49
   0xba25bc18962ce3c0c4dfbee7fc51e7e590156d78
   1,0000.00%
   --
   0xba25bc18962ce3c0c4dfbee7fc51e7e590156d78
   50
   0x48acf6d98a47664a4ef1a2c1f152db9c4da94623
   8130.00%
   --
   0x48acf6d98a47664a4ef1a2c1f152db9c4da94623
   51
   0x457bf4f195f91e172fdb25ada26605bb816b02c9
   7940.00%
   --
   0x457bf4f195f91e172fdb25ada26605bb816b02c9
   52
   0x50bf004aba900632283fb3a695729b7f5f042ee3
   6700.00%
   --
   0x50bf004aba900632283fb3a695729b7f5f042ee3
   53
   0x981496eda3f67d219f55fd30c649e32ac49afc60
   5470.00%
   --
   0x981496eda3f67d219f55fd30c649e32ac49afc60
   54
   0x220abc9d1add0736ba697c4ff23090c12c4a5ed6
   4000.00%
   --
   0x220abc9d1add0736ba697c4ff23090c12c4a5ed6
   55
   0xff96362619999b3feeb0eeea560d16a63faa5fc0
   4000.00%
   --
   0xff96362619999b3feeb0eeea560d16a63faa5fc0
   56
   0x3ca81a21c06315c3b426959aca88df95ff894518
   3100.00%
   --
   0x3ca81a21c06315c3b426959aca88df95ff894518
   57
   0xbd315a5cffa2e99a7dcabe9250aa9c0d20fe6dbc
   2510.00%
   --
   0xbd315a5cffa2e99a7dcabe9250aa9c0d20fe6dbc
   58
   0x75271c46353ad508df54bc009c742f75e2bb46a3
   2500.00%
   --
   0x75271c46353ad508df54bc009c742f75e2bb46a3
   59
   0x36962a8ae531232ca55c427be7b449d14dc10944
   1960.00%
   --
   0x36962a8ae531232ca55c427be7b449d14dc10944
   60
   0x56f95d8668df29740c3c141ea0e187b8ffab666f
   970.00%
   --
   0x56f95d8668df29740c3c141ea0e187b8ffab666f
   61
   0xc261ebab0f17a2e3b612f9ead0db58c38a5a14b5
   890.00%
   --
   0xc261ebab0f17a2e3b612f9ead0db58c38a5a14b5
   62
   0xa46fbff4f723f0e63f3faf85b9d834c5ae8fbc80
   840.00%
   --
   0xa46fbff4f723f0e63f3faf85b9d834c5ae8fbc80
   63
   0x296e8ce0e8012c7c483effa84ec87ccc1ecf8d1a
   290.00%
   --
   0x296e8ce0e8012c7c483effa84ec87ccc1ecf8d1a
   64
   0x0bb44c3b02729a2a8eb14aee59a2d20487f8aa1e
   220.00%
   --
   0x0bb44c3b02729a2a8eb14aee59a2d20487f8aa1e
   65
   0xc7386cca24c06621d5c32dc774167ac70d72e80f
   130.00%
   --
   0xc7386cca24c06621d5c32dc774167ac70d72e80f
   66
   0xa876031a27f31aa33aa42356b77e3b809a32459a
   80.00%
   --
   0xa876031a27f31aa33aa42356b77e3b809a32459a
   67
   0xc9b0e20d04444d95ee3c69e6f585c73d83a1aab7
   60.00%
   --
   0xc9b0e20d04444d95ee3c69e6f585c73d83a1aab7
   68
   0x9bc23e8c5abbc8597273b86dc461760cba4ec7ca
   20.00%
   --
   0x9bc23e8c5abbc8597273b86dc461760cba4ec7ca
   69
   0xd3953c052dc736b28f889d32013a5e4f8a642ac8
   20.00%
   --
   0xd3953c052dc736b28f889d32013a5e4f8a642ac8
   70
   0xac116505df5e938bb141efd546bd9d9d21238141
   20.00%
   --
   0xac116505df5e938bb141efd546bd9d9d21238141
   71
   0xd0ce43656ed11507259f72e5ac89408176a7cdf6
   10.00%
   --
   0xd0ce43656ed11507259f72e5ac89408176a7cdf6
   72
   0xcdf915031cffe45e21ff9974193a0e653c440011
   00.00%
   --
   0xcdf915031cffe45e21ff9974193a0e653c440011
   73
   0xd76e8ac64752d6785de4479caf78d4d1a40b9b84
   00.00%
   --
   0xd76e8ac64752d6785de4479caf78d4d1a40b9b84
   74
   0x5d87cd175647473d6bc660ad9922f656a062612b
   00.00%
   --
   0x5d87cd175647473d6bc660ad9922f656a062612b
   75
   0xad01c20d5886137e056775af56915de824c8fce5
   00.00%
   --
   0xad01c20d5886137e056775af56915de824c8fce5

   NEXTGEN Thống kê người sở hữu BNB Chain(BEP20)

   • Chủ sở hữu 75
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 100.00%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 100.00%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 100.00%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 100.00%
   coincarp partner