Tiền ảo: 30,363 Trao đổi: 348 Vốn hóa thị trường: $2,646.12B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $103.08B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.9% ETH 16.2% ETH Gas:  8 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Robonomics NetworkXRT

   Token
   Đánh giá: 3.7
   Certik
   2024/07/22
   3.7
   Cyberscope
   2024/07/22
   3.7

   Xếp hạng tổng thể của chúng tôi chỉ đơn giản là trung bình số học của các xếp hạng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó không phản ánh quan điểm của CoinCarp và không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về giá trị hoặc sự phù hợp của dự án. Vui lòng xem xét từng thế hệ trước khi xem xét nó . Khi kiếm tiền, hãy đưa ra quyết định dựa trên nhận định của chính bạn.

   Robonomics Network Giá (XRT)

   $4.37

   0.00006533 BTC

   12.05%

   Thấp:$4.37
   Cao:$5.2
   Vốn hóa thị trường

   $7,302,176

   109 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $8,374,749

   125 BTC
   Khối lượng 24h

   $55,490

   0.8293 BTC
   Lượng cung lưu hành

   1,670,176 XRT

   Tổng cung tối đa
   --
   Tổng cung

   1,915,498 XRT

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt
   Thẻ:
   AI Crypto IOT
   Robonomics Network's Logo Robonomics Network XRT
   $4.37

   Robonomics Network Phân phối Ethereum

   Robonomics Network Chủ sở hữu Ethereum

   Robonomics Network Địa chỉ Ethereum

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x06d77d039a6bd049fc9e651b7ecbb2694ac1f96f
   212,0182.12%
   --
   0x06d77d039a6bd049fc9e651b7ecbb2694ac1f96f
   2
   0x7355f7fb904b269d1b4cf02e6d6c8aa1a092f8ea
   180,5451.81%
   --
   0x7355f7fb904b269d1b4cf02e6d6c8aa1a092f8ea
   3
   0x7569349084fce8e5162d96d351b994e166ef6778
   136,1351.36%
   --
   0x7569349084fce8e5162d96d351b994e166ef6778
   4
   0x3185626c14acb9531d19560decb9d3e5e80681b1
   72,2670.72%
   --
   0x3185626c14acb9531d19560decb9d3e5e80681b1
   5
   0xde53067117188e1b0cef1ca7c44ad8ba668bc073
   71,5730.72%
   --
   0xde53067117188e1b0cef1ca7c44ad8ba668bc073
   6
   0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128
   64,8000.65%
   --
   0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128
   7
   0x28a3d3467a3198d1bb5311836036d53c3c64b999
   33,3040.33%
   --
   0x28a3d3467a3198d1bb5311836036d53c3c64b999
   8
   0xe90c36b15c5697c791f9c237b1be04d27ef43b33
   30,4130.30%
   --
   0xe90c36b15c5697c791f9c237b1be04d27ef43b33
   9
   0x0b1dd81b07b2b446973a8f6f2294653eb82d9bc7
   28,8340.29%
   --
   0x0b1dd81b07b2b446973a8f6f2294653eb82d9bc7
   10
   0x316115f08dac11424cc19d7c055ad5e4149e8470
   27,3990.27%
   --
   0x316115f08dac11424cc19d7c055ad5e4149e8470
   11
   0xa628ea0d9954fbbf52f86d5ff3b72f792f4d8df9
   16,9770.17%
   --
   0xa628ea0d9954fbbf52f86d5ff3b72f792f4d8df9
   12
   0x4d6267f92c43aa80e80c601915a445ddf44ef79b
   16,8220.17%
   --
   0x4d6267f92c43aa80e80c601915a445ddf44ef79b
   13
   0x8c3ad3580a8635e236cce26d2851aaf10401e262
   15,5100.16%
   --
   0x8c3ad3580a8635e236cce26d2851aaf10401e262
   14
   0x83f39d14b3b09f18286067bd422b2e45da2eca3b
   13,6040.14%
   --
   0x83f39d14b3b09f18286067bd422b2e45da2eca3b
   15
   0xe92a6b262d43e8cd2ae83f545de699f856348287
   13,3150.13%
   --
   0xe92a6b262d43e8cd2ae83f545de699f856348287
   16
   0xf2b445f78cd487b14e8db86af75d0e30c689b4c2
   12,2700.12%
   --
   0xf2b445f78cd487b14e8db86af75d0e30c689b4c2
   17
   0xe583c0cc355b4eb933e792b72d58546da0a06ade
   12,0000.12%
   --
   0xe583c0cc355b4eb933e792b72d58546da0a06ade
   18
   0x06dccdf0c5b1d8d368a849c74b4c5d0d50fde010
   11,0000.11%
   --
   0x06dccdf0c5b1d8d368a849c74b4c5d0d50fde010
   19
   0x46523f4e792e30a266d9b29469076a1695f17081
   10,3550.10%
   --
   0x46523f4e792e30a266d9b29469076a1695f17081
   20
   0x7b499cae56732282f27fa2145f30f2fa2a029ffd
   10,0400.10%
   --
   0x7b499cae56732282f27fa2145f30f2fa2a029ffd
   21
   0x4dfa40d7a1ccb588985cf077e6022d33df8a6d4f
   10,0000.10%
   --
   0x4dfa40d7a1ccb588985cf077e6022d33df8a6d4f
   22
   0xc8a26d218617955dd8149120b9bbaf456e328742
   9,6540.10%
   --
   0xc8a26d218617955dd8149120b9bbaf456e328742
   23
   0x6d8515843847e5df621d5c8e39b0968cd57b855f
   9,2530.09%
   --
   0x6d8515843847e5df621d5c8e39b0968cd57b855f
   24
   0x896b94f4f27f12369698c302e2049cae86936bbb
   8,7470.09%
   --
   0x896b94f4f27f12369698c302e2049cae86936bbb
   25
   0xac66ef36dde8ec0feb3e3c70ad3f797ab75dd275
   8,5810.09%
   --
   0xac66ef36dde8ec0feb3e3c70ad3f797ab75dd275
   26
   0xd2339905521c38a044429ba7da5d02fce7de4c16
   8,5000.09%
   --
   0xd2339905521c38a044429ba7da5d02fce7de4c16
   27
   0x3d32537f569c1e96270c1640106438f156388a91
   7,8490.08%
   --
   0x3d32537f569c1e96270c1640106438f156388a91
   28
   0xd46c478b9ab796dda9f7ff1d3c6c7322dd742dbe
   7,7730.08%
   --
   0xd46c478b9ab796dda9f7ff1d3c6c7322dd742dbe
   29
   0x8aa00e994746e5dd8f35217c3a59d3aac4c14a69
   7,1440.07%
   --
   0x8aa00e994746e5dd8f35217c3a59d3aac4c14a69
   30
   0x42018a2ff89b6d662b5f746277bd02f0d85f485a
   7,0450.07%
   --
   0x42018a2ff89b6d662b5f746277bd02f0d85f485a
   31
   0xd00486207705f54f4bac843769d0f6d12a4bf9d4
   6,6310.07%
   --
   0xd00486207705f54f4bac843769d0f6d12a4bf9d4
   32
   0x2bc87374e9fba03ad8da90b32ad7b97bd73e1c4a
   6,3760.06%
   --
   0x2bc87374e9fba03ad8da90b32ad7b97bd73e1c4a
   33
   0x6782d93a2b4c0558a14213effffa826577742b2b
   6,1610.06%
   --
   0x6782d93a2b4c0558a14213effffa826577742b2b
   34
   0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648
   5,9970.06%
   --
   0x533e3c0e6b48010873b947bddc4721b1bdff9648
   35
   0xa4fb5c11528ea84df59bcf5e46f22b70777f1ae8
   5,9730.06%
   --
   0xa4fb5c11528ea84df59bcf5e46f22b70777f1ae8
   36
   0xf94ee49938aceda1060a790f7f951ee69d56a0fe
   5,9720.06%
   --
   0xf94ee49938aceda1060a790f7f951ee69d56a0fe
   37
   0xaa099d53617f5c2bbb7ca6338b6d4c023c3a9ecc
   5,9640.06%
   --
   0xaa099d53617f5c2bbb7ca6338b6d4c023c3a9ecc
   38
   0xea1e68a953cf852b83d851ce6f1f603e82bb5883
   5,6990.06%
   --
   0xea1e68a953cf852b83d851ce6f1f603e82bb5883
   39
   0x6a018d094256e3fdcbf25e60e39190e0fc133b7e
   5,6680.06%
   --
   0x6a018d094256e3fdcbf25e60e39190e0fc133b7e
   40
   0x8ce703a4960e86dc17c9216105280ed420638e9f
   5,6410.06%
   --
   0x8ce703a4960e86dc17c9216105280ed420638e9f
   41
   0x13bbd33ac39262b7739c1c905a0fc721db1ca1b0
   5,5220.06%
   --
   0x13bbd33ac39262b7739c1c905a0fc721db1ca1b0
   42
   0xa454743e0e4ad8f132679088187fb10ed71624cd
   5,3560.05%
   --
   0xa454743e0e4ad8f132679088187fb10ed71624cd
   43
   0x0397ce2c429b594d478b66c524b02c68ddc4414e
   5,3540.05%
   --
   0x0397ce2c429b594d478b66c524b02c68ddc4414e
   44
   0x650fa55d7013746f2516e9b4692a0e49a6f07aa9
   5,3500.05%
   --
   0x650fa55d7013746f2516e9b4692a0e49a6f07aa9
   45
   0x1c91c2a7314268f82e3e79f652de50d8c2158602
   5,2230.05%
   --
   0x1c91c2a7314268f82e3e79f652de50d8c2158602
   46
   0x73666aea92a47308e13f4c4219cccb6d640c53ea
   5,0100.05%
   --
   0x73666aea92a47308e13f4c4219cccb6d640c53ea
   47
   0x163ee09d8e3848f56a579e190092c225ca93f9a5
   5,0010.05%
   --
   0x163ee09d8e3848f56a579e190092c225ca93f9a5
   48
   0x5dad34c2d3df40e2ef48da0a5d1311f52d7f9716
   5,0000.05%
   --
   0x5dad34c2d3df40e2ef48da0a5d1311f52d7f9716
   49
   0x574a35600fb02e0d26049b529a21794e5add93fe
   4,5970.05%
   --
   0x574a35600fb02e0d26049b529a21794e5add93fe
   50
   0xc02af7bd7c5d37ce848f189414d131025c94196a
   4,5010.05%
   --
   0xc02af7bd7c5d37ce848f189414d131025c94196a
   51
   0x12b9eebf7960fb75b4e3a77af97c8a4f5f6cce34
   4,2690.04%
   --
   0x12b9eebf7960fb75b4e3a77af97c8a4f5f6cce34
   52
   0x33588d7c30b0e7f480f328ec433aa6a40573d802
   4,2100.04%
   --
   0x33588d7c30b0e7f480f328ec433aa6a40573d802
   53
   0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687
   4,1960.04%
   --
   0xa03400e098f4421b34a3a44a1b4e571419517687
   54
   0x7de91b204c1c737bcee6f000aaa6569cf7061cb7
   4,1500.04%
   --
   0x7de91b204c1c737bcee6f000aaa6569cf7061cb7
   55
   0x3005e020838815bac27ceb185c8a2c28ffb6bdc6
   4,0920.04%
   --
   0x3005e020838815bac27ceb185c8a2c28ffb6bdc6
   56
   0x2d8fd22c1981e6262a6e60a11fcea55884afa300
   4,0320.04%
   --
   0x2d8fd22c1981e6262a6e60a11fcea55884afa300
   57
   0x7d84e58542de438d4ddbc5477dd090b6e23af4dd
   4,0300.04%
   --
   0x7d84e58542de438d4ddbc5477dd090b6e23af4dd
   58
   0xef36160dce99b91f9603dec5e988bf9a95a4ad0c
   4,0100.04%
   --
   0xef36160dce99b91f9603dec5e988bf9a95a4ad0c
   59
   0x617c177442b5e9efaa8aa5cc7b440d5f74c8b569
   3,9710.04%
   --
   0x617c177442b5e9efaa8aa5cc7b440d5f74c8b569
   60
   0xe73186ee413ed5d53b4f7f8580a953210de3aa1a
   3,8580.04%
   --
   0xe73186ee413ed5d53b4f7f8580a953210de3aa1a
   61
   0x1ee34a7a83e367b03f2c65176b84ab0baa14f0e5
   3,8400.04%
   --
   0x1ee34a7a83e367b03f2c65176b84ab0baa14f0e5
   62
   0x53de80cf153f3e8d388a80d33b1553ed254c6aa8
   3,8310.04%
   --
   0x53de80cf153f3e8d388a80d33b1553ed254c6aa8
   63
   0x87f84c44e7d092954cd2f77c928e4967d0904ac1
   3,6350.04%
   --
   0x87f84c44e7d092954cd2f77c928e4967d0904ac1
   64
   0xff26ccf9058b9bd8facfb6a8876864fec193285d
   3,5000.04%
   --
   0xff26ccf9058b9bd8facfb6a8876864fec193285d
   65
   0xbd31af0d2b6c9d2220084d2143ec66888f89881c
   3,5000.04%
   --
   0xbd31af0d2b6c9d2220084d2143ec66888f89881c
   66
   0xf030453850ccf55b9175a8d73437365162a3999b
   3,4980.04%
   --
   0xf030453850ccf55b9175a8d73437365162a3999b
   67
   0x3aa8db4b613e983b70ec207cb6e69f22d27d6253
   3,4050.03%
   --
   0x3aa8db4b613e983b70ec207cb6e69f22d27d6253
   68
   0xa878ac4ce3d2cff4552eed5a07e04e8b37c280fc
   3,3110.03%
   --
   0xa878ac4ce3d2cff4552eed5a07e04e8b37c280fc
   69
   0x1307e214dfcd33f0639d4f8725bd628c0e79e734
   3,2410.03%
   --
   0x1307e214dfcd33f0639d4f8725bd628c0e79e734
   70
   0xf781aec4c5c41b4e717fa397e3f4bda267e24d04
   3,2370.03%
   --
   0xf781aec4c5c41b4e717fa397e3f4bda267e24d04
   71
   0xf1e5d8aefff12f3992316c5c59bec4fb600c3877
   3,2060.03%
   --
   0xf1e5d8aefff12f3992316c5c59bec4fb600c3877
   72
   0xc9e7d3bba46c3647af2deff24cf32d12239168cb
   3,1890.03%
   --
   0xc9e7d3bba46c3647af2deff24cf32d12239168cb
   73
   0x47ea37e697c856fc280bc2e5e8b9fb6ffe88dcaa
   3,1800.03%
   --
   0x47ea37e697c856fc280bc2e5e8b9fb6ffe88dcaa
   74
   0xa17b7d51d9cef3297e43fb201212a16327436022
   3,1470.03%
   --
   0xa17b7d51d9cef3297e43fb201212a16327436022
   75
   0x337c9cddfe6681c1ea2d7da67dd4380227ef993d
   3,0850.03%
   --
   0x337c9cddfe6681c1ea2d7da67dd4380227ef993d
   76
   0x3469c8602c082f73f2fe1ccd6758e8ff00602b15
   3,0400.03%
   --
   0x3469c8602c082f73f2fe1ccd6758e8ff00602b15
   77
   0xa832d2d5ea5cd88a89e2e2a14542422d448e8d76
   3,0370.03%
   --
   0xa832d2d5ea5cd88a89e2e2a14542422d448e8d76
   78
   0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208
   IDEX
   3,0360.03%
   --
   0x2a0c0dbecc7e4d658f48e01e3fa353f44050c208 IDEX
   79
   0x1d06f7a1a7c221d2abeb0671afb483efe151d21f
   3,0210.03%
   --
   0x1d06f7a1a7c221d2abeb0671afb483efe151d21f
   80
   0x34939115507ee31c8921a62a6b2756a51d32bb28
   3,0060.03%
   --
   0x34939115507ee31c8921a62a6b2756a51d32bb28
   81
   0x730166a400b74efaf718b87edbe3301e79547b4c
   3,0030.03%
   --
   0x730166a400b74efaf718b87edbe3301e79547b4c
   82
   0x9090978cf0ce4fdd6327ffabc1c61ba1d94dd9cd
   3,0010.03%
   --
   0x9090978cf0ce4fdd6327ffabc1c61ba1d94dd9cd
   83
   0x33e8929cd92231c36fe381ff5aaae93ef86f2fe6
   3,0000.03%
   --
   0x33e8929cd92231c36fe381ff5aaae93ef86f2fe6
   84
   0x1d18bb8c8ec1ff264c97c2592fe04486947b94bf
   3,0000.03%
   --
   0x1d18bb8c8ec1ff264c97c2592fe04486947b94bf
   85
   0x2cde9919e81b20b4b33dd562a48a84b54c48f00c
   3,0000.03%
   --
   0x2cde9919e81b20b4b33dd562a48a84b54c48f00c
   86
   0x32c7b846eebb52e3af8682cea614e0678b7a78cb
   3,0000.03%
   --
   0x32c7b846eebb52e3af8682cea614e0678b7a78cb
   87
   0x5aa8f9ad32d0126b096cc92348d977db8e751413
   2,9680.03%
   --
   0x5aa8f9ad32d0126b096cc92348d977db8e751413
   88
   0x4fe2cf91328b406299e65583ca664ef21ad22c57
   2,9150.03%
   --
   0x4fe2cf91328b406299e65583ca664ef21ad22c57
   89
   0x953533d6d085c503f6ec78a66cb2f454d090faed
   2,8200.03%
   --
   0x953533d6d085c503f6ec78a66cb2f454d090faed
   90
   0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480
   2,8000.03%
   --
   0x44bdb19db1cd29d546597af7dc0549e7f6f9e480
   91
   0x5a830f008a060cdd110924ae98697e4e682a8d70
   2,7860.03%
   --
   0x5a830f008a060cdd110924ae98697e4e682a8d70
   92
   0xf4c6460cfdf3601365712b8d78a669351c2f9a90
   2,7000.03%
   --
   0xf4c6460cfdf3601365712b8d78a669351c2f9a90
   93
   0xa32f254d0b6e8086fdd406954f7549d0f6a47913
   2,6710.03%
   --
   0xa32f254d0b6e8086fdd406954f7549d0f6a47913
   94
   0x219e5c5fc2e5d9a4cdf72c292c5fdbd9e25842bd
   2,6160.03%
   --
   0x219e5c5fc2e5d9a4cdf72c292c5fdbd9e25842bd
   95
   0x90b7d41884d85e3a565d4b58a8266fd021573119
   2,5570.03%
   --
   0x90b7d41884d85e3a565d4b58a8266fd021573119
   96
   0x13873a9ca563e832a7c88c154cf4078995f3f991
   2,5270.03%
   --
   0x13873a9ca563e832a7c88c154cf4078995f3f991
   97
   0x5a0397d7d467b9b22ee4bc3de2df230e56b41fb7
   2,5210.03%
   --
   0x5a0397d7d467b9b22ee4bc3de2df230e56b41fb7
   98
   0xcaf43b095c2ad696f1a460edc6b63ccba213b890
   2,5000.03%
   --
   0xcaf43b095c2ad696f1a460edc6b63ccba213b890
   99
   0xe1c5387da2890976a252d0615e6d8f6ef4b53b5b
   2,4890.02%
   --
   0xe1c5387da2890976a252d0615e6d8f6ef4b53b5b
   100
   0xf79d3c4105424647c0bd171bec10dc2994c0f5ea
   2,4750.02%
   --
   0xf79d3c4105424647c0bd171bec10dc2994c0f5ea

   Robonomics Network Thống kê người sở hữu Ethereum

   • Chủ sở hữu 7,302
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 8.57%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 9.89%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 11.87%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 13.51%
   coincarp partner