Tiền ảo: 29,881 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,471.77B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $70.5B Tỷ lệ thống trị: BTC 51.7% ETH 17.6% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Theta(THETA) Mainnet 4.0 Launch

   https://s1.coincarp.com/logo/1/thetatoken.png?style=36's logo Theta(THETA)
   $1.46
   5.84%
   Phóng thích

   Theta v4.0.0 upgrade will go into effect on November 2nd, preparing for Metachain launch on December 1st. This release will perform a hardfork to enable the new features at block height 17790756, approximately 7pm Nov 3rd, 2022 Pacific Time. It is mandatory to upgrade your node otherwise it will fall out of sync after the hardfork. https://github.com/thetatoken/theta-protocol-ledger/releases/tag/v4.0.0


   Tìm chúng tôi trên:

   X (Twitter) | Telegram | Discord  | Reddit

   Tải xuống ứng dụng CoinCarp ngay bây giờ: https://www.coincarp.com/app/

   Phê duyệt:89% Phiếu:262
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác