Tiền ảo: 30,348 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,639.48B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $103.04B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.9% ETH 16% ETH Gas:  14 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   DIEGO Giá (DIG)

   --
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
   --
   Khối lượng 24h
   --
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa

   10,000,000,000 DIG

   Tổng cung

   10,000,000,000 DIG

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   DeFi Collectibles & NFTs
   DIEGO's Logo DIEGO DIG
   --

   DIEGO Phân phối BNB Chain(BEP20)

   DIEGO Chủ sở hữu BNB Chain(BEP20)

   DIEGO Địa chỉ BNB Chain(BEP20)

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x8a5a57bdcb8d926899f6adb5a8d5f758a00e3d58
   8,944,723,99889.45%
   --
   0x8a5a57bdcb8d926899f6adb5a8d5f758a00e3d58
   2
   0x65922029908d2963e4bf165302443050c2dec7ed
   870,949,0008.71%
   --
   0x65922029908d2963e4bf165302443050c2dec7ed
   3
   0xd082375f0e9c88cf5c29a24859f692b989cd6604
   85,213,9610.85%
   --
   0xd082375f0e9c88cf5c29a24859f692b989cd6604
   4
   0x754d8c3ab8671065c8b3ac56fc66627d382978ae
   55,000,0000.55%
   --
   0x754d8c3ab8671065c8b3ac56fc66627d382978ae
   5
   0x124d9bf2fecbc16b54ec4accdb14d44c2144f012
   23,963,5720.24%
   --
   0x124d9bf2fecbc16b54ec4accdb14d44c2144f012
   6
   0x589c846776316401995d3d1d036fbc46b1ebe3c7
   1,824,0340.02%
   --
   0x589c846776316401995d3d1d036fbc46b1ebe3c7
   7
   0x552a33af4fb3153072b03885fde093547a9c4109
   1,500,0000.02%
   --
   0x552a33af4fb3153072b03885fde093547a9c4109
   8
   0xe3a4eeaff5b3335025455cc72b2943759e6bcc5c
   1,000,0000.01%
   --
   0xe3a4eeaff5b3335025455cc72b2943759e6bcc5c
   9
   0x2af59d65a0ddc67f7bcab610ccc1fe8fdcf79047
   900,0000.01%
   --
   0x2af59d65a0ddc67f7bcab610ccc1fe8fdcf79047
   10
   0x06d63637aafd52bdd11d39bf07621f18b68d983e
   697,9880.01%
   --
   0x06d63637aafd52bdd11d39bf07621f18b68d983e
   11
   0x8b3419c0dd5d66cf99d86e7c1450e55af8ab0dca
   633,6000.01%
   --
   0x8b3419c0dd5d66cf99d86e7c1450e55af8ab0dca
   12
   0x6bf6960aa87d789bd4002ea62624ada449a20071
   600,0000.01%
   --
   0x6bf6960aa87d789bd4002ea62624ada449a20071
   13
   0x537bff9ac30e5dd70da3dd60a2b523cc645a4bef
   574,0240.01%
   --
   0x537bff9ac30e5dd70da3dd60a2b523cc645a4bef
   14
   0x9948bc2577ec0694be449f37d1d1c1a07f647d04
   500,0000.00%
   --
   0x9948bc2577ec0694be449f37d1d1c1a07f647d04
   15
   0xdacae44969c52fc51dd41775b7fa7ee5725911e3
   448,6090.00%
   --
   0xdacae44969c52fc51dd41775b7fa7ee5725911e3
   16
   0x07ccd0761287fc064a6a038a01e198f7808e02b3
   402,0000.00%
   --
   0x07ccd0761287fc064a6a038a01e198f7808e02b3
   17
   0xc872fa6fbcac49bd3d518479863948ae575489b3
   401,0000.00%
   --
   0xc872fa6fbcac49bd3d518479863948ae575489b3
   18
   0xa2adcea0ba93481e64a72d0d2d4d4d360788aa46
   326,9570.00%
   --
   0xa2adcea0ba93481e64a72d0d2d4d4d360788aa46
   19
   0xb90ec13f7e40bb032370fe89d418437f07dcecb8
   315,0000.00%
   --
   0xb90ec13f7e40bb032370fe89d418437f07dcecb8
   20
   0x2011bfb7cecf8c4e6dffae5f394b3d66391ef20c
   300,0000.00%
   --
   0x2011bfb7cecf8c4e6dffae5f394b3d66391ef20c
   21
   0x512ccdc23671afc538aff31f29354c311e780537
   300,0000.00%
   --
   0x512ccdc23671afc538aff31f29354c311e780537
   22
   0xc79318478a825fa1827f1d53ad888231b0b04a6d
   300,0000.00%
   --
   0xc79318478a825fa1827f1d53ad888231b0b04a6d
   23
   0x71c6b8493d909a1233ff7653efdab16c785a062c
   299,7210.00%
   --
   0x71c6b8493d909a1233ff7653efdab16c785a062c
   24
   0xe38b95e1196cdcee11fdf52d80277378e108b603
   280,7130.00%
   --
   0xe38b95e1196cdcee11fdf52d80277378e108b603
   25
   0x1472dc1a19093de86bee930d4ff750b5952607eb
   278,1180.00%
   --
   0x1472dc1a19093de86bee930d4ff750b5952607eb
   26
   0x49ee880ea02eeb93e88d72c6e73d3ddf07d0d0ea
   270,0000.00%
   --
   0x49ee880ea02eeb93e88d72c6e73d3ddf07d0d0ea
   27
   0xd9d363962f133b0b8b3d68a821228291bf3b39c8
   240,0000.00%
   --
   0xd9d363962f133b0b8b3d68a821228291bf3b39c8
   28
   0x38e19b16dc0a0135fa928d2427a48c8906f00d4b
   232,0000.00%
   --
   0x38e19b16dc0a0135fa928d2427a48c8906f00d4b
   29
   0x5bd3cc6bbc3a80cd77bfbfb391d79b11f244ab92
   211,0000.00%
   --
   0x5bd3cc6bbc3a80cd77bfbfb391d79b11f244ab92
   30
   0x796d3e96e15c7dca7afe3aa9741afe6eb76aa131
   203,1870.00%
   --
   0x796d3e96e15c7dca7afe3aa9741afe6eb76aa131
   31
   0x35fd68fb8ca3163315a36bab0d7c52847932c3b6
   200,0000.00%
   --
   0x35fd68fb8ca3163315a36bab0d7c52847932c3b6
   32
   0xf7991b168ac461aa1b7603a436e1a36ca6011ee9
   174,5000.00%
   --
   0xf7991b168ac461aa1b7603a436e1a36ca6011ee9
   33
   0xa619ada9906dd5613256f731bcf0158af3863497
   150,0000.00%
   --
   0xa619ada9906dd5613256f731bcf0158af3863497
   34
   0x90014dbe96f1bd5cc2f036403a963f61edfeefd1
   146,5000.00%
   --
   0x90014dbe96f1bd5cc2f036403a963f61edfeefd1
   35
   0x70e4a8acf2a4a19f947065df777dab64e3eb8648
   143,2500.00%
   --
   0x70e4a8acf2a4a19f947065df777dab64e3eb8648
   36
   0x0ed4e7fcde4a4901bfd279304b6c09c1e46e088e
   125,7500.00%
   --
   0x0ed4e7fcde4a4901bfd279304b6c09c1e46e088e
   37
   0xa85d5421738e05ca10914c9a9b8d58a84a46ad50
   125,0000.00%
   --
   0xa85d5421738e05ca10914c9a9b8d58a84a46ad50
   38
   0x70e908a8525b87e8e2463ed74010986bf782475f
   120,0000.00%
   --
   0x70e908a8525b87e8e2463ed74010986bf782475f
   39
   0x771a14e7d5604be0ac9b6d9d65572e0fdafc2769
   120,0000.00%
   --
   0x771a14e7d5604be0ac9b6d9d65572e0fdafc2769
   40
   0x68523ec24fc0af2910838a81b976c9413ca9e78a
   120,0000.00%
   --
   0x68523ec24fc0af2910838a81b976c9413ca9e78a
   41
   0x81d2be3a804e1e6676ee17f908621c8592adb900
   114,0000.00%
   --
   0x81d2be3a804e1e6676ee17f908621c8592adb900
   42
   0xfc63f32b9160042053d2f330bd52b1a674c7d2a7
   101,0000.00%
   --
   0xfc63f32b9160042053d2f330bd52b1a674c7d2a7
   43
   0xb02572ddc4e0ca9021d5326d791e800a38df62a4
   101,0000.00%
   --
   0xb02572ddc4e0ca9021d5326d791e800a38df62a4
   44
   0xcdc72b18d2f11914e55546ee8c214b793fb96873
   100,6460.00%
   --
   0xcdc72b18d2f11914e55546ee8c214b793fb96873
   45
   0x406f9a7748a88a1a3edd5a5557e333e73a4cbdca
   100,5000.00%
   --
   0x406f9a7748a88a1a3edd5a5557e333e73a4cbdca
   46
   0x65191f40013863fafed3e137b1e8ec0fda040728
   100,0010.00%
   --
   0x65191f40013863fafed3e137b1e8ec0fda040728
   47
   0xfeb53aa0acae97a72566719d635a968e15682218
   100,0000.00%
   --
   0xfeb53aa0acae97a72566719d635a968e15682218
   48
   0xc6b896bfa6f1a4f3e0cfeb2341f0d2fabd8c48f9
   100,0000.00%
   --
   0xc6b896bfa6f1a4f3e0cfeb2341f0d2fabd8c48f9
   49
   0x8b88d3bf9b2197ae3eb8b247f10b3a44f8a4aa8e
   99,8940.00%
   --
   0x8b88d3bf9b2197ae3eb8b247f10b3a44f8a4aa8e
   50
   0xfa49a652c6ee72ba798040fb7545d7792d429768
   99,0820.00%
   --
   0xfa49a652c6ee72ba798040fb7545d7792d429768
   51
   0xf0ae26957659dbd3eaf9eb4ff724a3377c19eb1f
   98,0000.00%
   --
   0xf0ae26957659dbd3eaf9eb4ff724a3377c19eb1f
   52
   0x9e7ad20eade95fc5645db8430669f79adb8673e6
   97,0000.00%
   --
   0x9e7ad20eade95fc5645db8430669f79adb8673e6
   53
   0xdc5d247542a28c130e4194d34a0ec797cc261eaa
   91,6660.00%
   --
   0xdc5d247542a28c130e4194d34a0ec797cc261eaa
   54
   0xeeab915706b7f0baaac52b7f3b6bd1d454c89e02
   91,0000.00%
   --
   0xeeab915706b7f0baaac52b7f3b6bd1d454c89e02
   55
   0x7567a4e90ce1f5ae6ad70ceb48c6eb721864f513
   88,4250.00%
   --
   0x7567a4e90ce1f5ae6ad70ceb48c6eb721864f513
   56
   0xc6d07890f649fdc88dc51f4789f76145b5d40a3b
   86,0000.00%
   --
   0xc6d07890f649fdc88dc51f4789f76145b5d40a3b
   57
   0x776d8ad9940b621dc4f9ef4969072d4429a4032a
   81,3000.00%
   --
   0x776d8ad9940b621dc4f9ef4969072d4429a4032a
   58
   0x54e5c87e4140a4bb51381abacff2009ae62dd86b
   80,7500.00%
   --
   0x54e5c87e4140a4bb51381abacff2009ae62dd86b
   59
   0xb6550a3dd0051bf795dc6e9f25b5a09d68fa4310
   80,3000.00%
   --
   0xb6550a3dd0051bf795dc6e9f25b5a09d68fa4310
   60
   0x8c0487524a92b8f23e11f72db790393a817c74f3
   75,0010.00%
   --
   0x8c0487524a92b8f23e11f72db790393a817c74f3
   61
   0xff92789619372b45bc5a0862bba665e6458a9893
   74,8800.00%
   --
   0xff92789619372b45bc5a0862bba665e6458a9893
   62
   0x6dbcddffb08c32660ad3b3dabe5734ebd0228c04
   73,0000.00%
   --
   0x6dbcddffb08c32660ad3b3dabe5734ebd0228c04
   63
   0x0fdaa2a6e12bb13134884b61b42c697c89faf474
   71,7000.00%
   --
   0x0fdaa2a6e12bb13134884b61b42c697c89faf474
   64
   0xdf20df7cb28fdd95a292ede75ed8d34e68aca89c
   71,5000.00%
   --
   0xdf20df7cb28fdd95a292ede75ed8d34e68aca89c
   65
   0x075d28f5205026f2eea8009f8a4cd694daea1886
   67,3000.00%
   --
   0x075d28f5205026f2eea8009f8a4cd694daea1886
   66
   0x4f61fe3b9386c9968f38638deea64117db7f3909
   65,6900.00%
   --
   0x4f61fe3b9386c9968f38638deea64117db7f3909
   67
   0xfe9d03b69936372e1bb9d734a76599188f4dc54b
   64,0000.00%
   --
   0xfe9d03b69936372e1bb9d734a76599188f4dc54b
   68
   0x2cec37758a018ef82f6611835ee60ecff8feed23
   63,7500.00%
   --
   0x2cec37758a018ef82f6611835ee60ecff8feed23
   69
   0x704993587630e099eed2e973a56bbbbce3e9b858
   61,5600.00%
   --
   0x704993587630e099eed2e973a56bbbbce3e9b858
   70
   0xb29f1f1cc2d28901470bd41970da13731b0902b6
   60,8000.00%
   --
   0xb29f1f1cc2d28901470bd41970da13731b0902b6
   71
   0xa566474411e402ac48b513dc11ef041073d5c153
   60,4000.00%
   --
   0xa566474411e402ac48b513dc11ef041073d5c153
   72
   0xcf41a12a70efaf8b09f6c1551bb766ef549e38b7
   60,1500.00%
   --
   0xcf41a12a70efaf8b09f6c1551bb766ef549e38b7
   73
   0xaf2aec7f2b154f960818b0b5b8f4577d566a235d
   60,0000.00%
   --
   0xaf2aec7f2b154f960818b0b5b8f4577d566a235d
   74
   0x3501e52c58205453c2cf00f565250d054ebded29
   60,0000.00%
   --
   0x3501e52c58205453c2cf00f565250d054ebded29
   75
   0x397075a29e4a9c48e0b81486c2a3a5f0d8882207
   60,0000.00%
   --
   0x397075a29e4a9c48e0b81486c2a3a5f0d8882207
   76
   0xafd00985be5ab01a009139418503bec93313e420
   57,0000.00%
   --
   0xafd00985be5ab01a009139418503bec93313e420
   77
   0xa6dc0bd68d41cf622d8d8afd1ffc3151d8221aea
   55,0000.00%
   --
   0xa6dc0bd68d41cf622d8d8afd1ffc3151d8221aea
   78
   0x902df90d3e293547740842a4255ebcd58895a19f
   54,0000.00%
   --
   0x902df90d3e293547740842a4255ebcd58895a19f
   79
   0x8c38502017fe6e4ecb667539a8816800733fbf46
   52,3000.00%
   --
   0x8c38502017fe6e4ecb667539a8816800733fbf46
   80
   0x97efa3ed9aaa5d41f00bb585bf43bac41898e28b
   51,3540.00%
   --
   0x97efa3ed9aaa5d41f00bb585bf43bac41898e28b
   81
   0x02d75a7384bab51551ea5eb162863d07519cfe55
   50,5000.00%
   --
   0x02d75a7384bab51551ea5eb162863d07519cfe55
   82
   0x99ba443054d3cc44fb5e375f19cd9c0d106f5afd
   50,4860.00%
   --
   0x99ba443054d3cc44fb5e375f19cd9c0d106f5afd
   83
   0x7a4943feda735ebf3dc23522e6359f166add06a3
   49,6540.00%
   --
   0x7a4943feda735ebf3dc23522e6359f166add06a3
   84
   0x080296270b5820a581a6a37de258b7f525208f96
   49,6000.00%
   --
   0x080296270b5820a581a6a37de258b7f525208f96
   85
   0xc69038812a09d228a4176cbfe948d5e6a111e79e
   45,0000.00%
   --
   0xc69038812a09d228a4176cbfe948d5e6a111e79e
   86
   0xd145f7fe45f7575e7383ab07c2da0b4f029a7598
   45,0000.00%
   --
   0xd145f7fe45f7575e7383ab07c2da0b4f029a7598
   87
   0x9a002b87f4c68c598c67787eb318f2144f1ffca9
   44,5020.00%
   --
   0x9a002b87f4c68c598c67787eb318f2144f1ffca9
   88
   0x2a5935e50da799a735fd42152719a90850e3944b
   43,9800.00%
   --
   0x2a5935e50da799a735fd42152719a90850e3944b
   89
   0x626c97e3566c5ca7a0d975a4973b787544f9481b
   40,0000.00%
   --
   0x626c97e3566c5ca7a0d975a4973b787544f9481b
   90
   0x82760c512e072c0241f529b9734dbf00d2d620b2
   37,5000.00%
   --
   0x82760c512e072c0241f529b9734dbf00d2d620b2
   91
   0x1361af92f9dec571c69b761ed9ea4823bb4e7645
   37,5000.00%
   --
   0x1361af92f9dec571c69b761ed9ea4823bb4e7645
   92
   0xf132517953adcc82473f7df71a64726b39836294
   36,0000.00%
   --
   0xf132517953adcc82473f7df71a64726b39836294
   93
   0xac3c0b8663defd039ebd1022b3fa9db33beb2097
   35,8000.00%
   --
   0xac3c0b8663defd039ebd1022b3fa9db33beb2097
   94
   0xf1bf8d2826f19fa84e33180dccc5279d0dff56f6
   35,0000.00%
   --
   0xf1bf8d2826f19fa84e33180dccc5279d0dff56f6
   95
   0x19f4299be534927799e108e2b0aff474336dd201
   33,2100.00%
   --
   0x19f4299be534927799e108e2b0aff474336dd201
   96
   0xda5b00bbf4fcc341fd6f3794d8d952da167a4bbe
   33,0000.00%
   --
   0xda5b00bbf4fcc341fd6f3794d8d952da167a4bbe
   97
   0xd15f2193f4ad8e2ad5713da3da1d6a1f0c24bd23
   32,2000.00%
   --
   0xd15f2193f4ad8e2ad5713da3da1d6a1f0c24bd23
   98
   0xd1375e8dbf515795fe0ea1e28b595074a01ed00a
   30,7500.00%
   --
   0xd1375e8dbf515795fe0ea1e28b595074a01ed00a
   99
   0x6c245b2345f49454311df6a6a640ee18e98b83ba
   30,5500.00%
   --
   0x6c245b2345f49454311df6a6a640ee18e98b83ba
   100
   0xa3e6df6965a8a4c91a8ddc337aac5d7975a297a7
   30,5000.00%
   --
   0xa3e6df6965a8a4c91a8ddc337aac5d7975a297a7

   DIEGO Thống kê người sở hữu BNB Chain(BEP20)

   • Chủ sở hữu 768
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 99.87%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 99.90%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 99.90%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 99.90%
   coincarp partner