Các loại tiền điện tử: 22,478 Trao đổi: 835 Vốn hóa thị trường: $1,147,438,042,010 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $51,536,821,507 Tỷ lệ thống trị: BTC 39.1% ETH 17.8% Phí gas trên ETH: 36Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   DreamDAO Giá (DREAM)

   --
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
   --
   Khối lượng 24h
   --
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa
   --
   Tổng cung

   29,997 DREAM

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   DAO Collectibles & NFTs
   DreamDAO's Logo DreamDAO DREAM
   --

   DreamDAO (DREAM) Phân phối BNB Chain(BEP20)

   DreamDAO (DREAM) Chủ sở hữu BNB Chain(BEP20)

   DreamDAO (DREAM) Địa chỉ BNB Chain(BEP20)

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x9fc74d62283efc7663b49d77d7c31cb7bc1808af
   13,70745.70%
   -297
   0x9fc74d62283efc7663b49d77d7c31cb7bc1808af
   2
   0x2afb645ac3947af622b1665c991af3cb07b1bc78
   7,78725.96%
   --
   0x2afb645ac3947af622b1665c991af3cb07b1bc78
   3
   0xb4eb5cd7a26009af4d1f76e16dfe4bead45e2162
   2,0836.94%
   30
   0xb4eb5cd7a26009af4d1f76e16dfe4bead45e2162
   4
   0x7e96233f9dc109cd1b12fd5b975ef68130bf8385
   3171.06%
   10
   0x7e96233f9dc109cd1b12fd5b975ef68130bf8385
   5
   0x54938d20b82103cbd605e465e3ceced301cc6311
   2930.98%
   --
   0x54938d20b82103cbd605e465e3ceced301cc6311
   6
   0xa3602da05cfb1b76c926e67596a133ffd84c0eb7
   2920.97%
   10
   0xa3602da05cfb1b76c926e67596a133ffd84c0eb7
   7
   0x1d5719ac167d77cd20c641c5f193cd0be5a4233c
   2370.79%
   --
   0x1d5719ac167d77cd20c641c5f193cd0be5a4233c
   8
   0xd626785921575f6f807f1de43fba621e51599f88
   2350.78%
   212
   0xd626785921575f6f807f1de43fba621e51599f88
   9
   0x7ff593f0f448bea2df6490842171773036ecd521
   2340.78%
   --
   0x7ff593f0f448bea2df6490842171773036ecd521
   10
   0xc712d9cd14f1080f0c320ed6419ad5f99ef83901
   2120.71%
   10
   0xc712d9cd14f1080f0c320ed6419ad5f99ef83901
   11
   0x834155566783a1dae5fdbf3c97b3084b9c55d77e
   1970.66%
   10
   0x834155566783a1dae5fdbf3c97b3084b9c55d77e
   12
   0x944178d99c578903511e34d06cca3d3b3fc5c82f
   1540.51%
   10
   0x944178d99c578903511e34d06cca3d3b3fc5c82f
   13
   0xca6bacf0114eebbb920cb34afc5e9e0dadd49957
   1380.46%
   --
   0xca6bacf0114eebbb920cb34afc5e9e0dadd49957
   14
   0xb8f38c7d7156e8a8a15476636907420fc7a1fc23
   1320.44%
   --
   0xb8f38c7d7156e8a8a15476636907420fc7a1fc23
   15
   0x20f309a9e2611f19188787402d13b7abc55b9c1a
   1090.36%
   --
   0x20f309a9e2611f19188787402d13b7abc55b9c1a
   16
   0x2b40b6656935a152947cdaa6589906c7af276a5b
   1080.36%
   --
   0x2b40b6656935a152947cdaa6589906c7af276a5b
   17
   0x40a9e942781a0cae8d7e5de25c6006024f192a07
   1050.35%
   10
   0x40a9e942781a0cae8d7e5de25c6006024f192a07
   18
   0xca86692e1f246ebcef5b5ca67863fe69d88599e5
   1000.33%
   --
   0xca86692e1f246ebcef5b5ca67863fe69d88599e5
   19
   0x295dd9d009af6dc4c1da1f358e5ed78be9280a91
   1000.33%
   --
   0x295dd9d009af6dc4c1da1f358e5ed78be9280a91
   20
   0x35f86a5c2129db899840f70ac4cb8e0beb86fb5e
   970.32%
   --
   0x35f86a5c2129db899840f70ac4cb8e0beb86fb5e
   21
   0x92d33f7def1b75ae817d30701c4da5c64f916871
   900.30%
   --
   0x92d33f7def1b75ae817d30701c4da5c64f916871
   22
   0x0f64b0a458997dca0effe7696b75ff8fc2614734
   800.27%
   --
   0x0f64b0a458997dca0effe7696b75ff8fc2614734
   23
   0xeb15b2bf7a322f4478df88ae926bd07eefc16233
   790.26%
   --
   0xeb15b2bf7a322f4478df88ae926bd07eefc16233
   24
   0xd1e8bb14d01ee62e08cd2fe129113b453c10e30e
   720.24%
   --
   0xd1e8bb14d01ee62e08cd2fe129113b453c10e30e
   25
   0x1e4c03faa761b1565f6abee858c9b76690c1a22d
   720.24%
   --
   0x1e4c03faa761b1565f6abee858c9b76690c1a22d
   26
   0x930f3768f29030f9bd7ad5d3e77b731c3411e95c
   DreamDAO: DREAM Token
   700.23%
   --
   0x930f3768f29030f9bd7ad5d3e77b731c3411e95c DreamDAO: DREAM Token
   27
   0x9e4ccaa817e4b5e01928ca6396250cf2b64ce576
   690.23%
   --
   0x9e4ccaa817e4b5e01928ca6396250cf2b64ce576
   28
   0x2c6106fa48f130073b60fd5c69f7c7f47caeaf8b
   650.22%
   --
   0x2c6106fa48f130073b60fd5c69f7c7f47caeaf8b
   29
   0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
   BUSD-T Stablecoin
   640.21%
   --
   0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955 BUSD-T Stablecoin
   30
   0xd0aea71ae80c9af51c6b4780a3023eb13ecc0341
   620.21%
   10
   0xd0aea71ae80c9af51c6b4780a3023eb13ecc0341
   31
   0xd4074cfc7e6d8f28bf2fabd8cf950b850d0b9d9a
   600.20%
   --
   0xd4074cfc7e6d8f28bf2fabd8cf950b850d0b9d9a
   32
   0xa846548ae6ef0afd72114d1a962d852ee95e2295
   600.20%
   30
   0xa846548ae6ef0afd72114d1a962d852ee95e2295
   33
   0x8ddb3404f9eb0a89d654d81d9bee378d797ee267
   600.20%
   --
   0x8ddb3404f9eb0a89d654d81d9bee378d797ee267
   34
   0xb5603bd58ffbc7b71b72442d5ea09a3828967f4c
   600.20%
   --
   0xb5603bd58ffbc7b71b72442d5ea09a3828967f4c
   35
   0x88ed0b45972673d64ae5452a94c2a26f3d861f19
   580.19%
   --
   0x88ed0b45972673d64ae5452a94c2a26f3d861f19
   36
   0x3564005475209107b9709d903e4532583234d9b3
   560.19%
   --
   0x3564005475209107b9709d903e4532583234d9b3
   37
   0xf82a83e62754f24e1ac8a90f1ed085757c4764f0
   550.18%
   --
   0xf82a83e62754f24e1ac8a90f1ed085757c4764f0
   38
   0x41808a038933cc443c0ec1ebb7eaf5acdddd5e39
   550.18%
   10
   0x41808a038933cc443c0ec1ebb7eaf5acdddd5e39
   39
   0xfcec228b923cbf46d6fd360f1df785db6377a12e
   520.17%
   --
   0xfcec228b923cbf46d6fd360f1df785db6377a12e
   40
   0x3f78f12e6fd12c5c986bcfe39a18b3fb1e81c391
   510.17%
   --
   0x3f78f12e6fd12c5c986bcfe39a18b3fb1e81c391
   41
   0x89c03cf345c90d0c2ba39a7c99ecf3c424d3e5a1
   490.16%
   --
   0x89c03cf345c90d0c2ba39a7c99ecf3c424d3e5a1
   42
   0x0d117055e3f853033cbf166259305075486af9b8
   470.16%
   --
   0x0d117055e3f853033cbf166259305075486af9b8
   43
   0x4a9e394d47df66bd1cbc316db4a6581c92637819
   460.15%
   --
   0x4a9e394d47df66bd1cbc316db4a6581c92637819
   44
   0x81f7e4b0af5a950c8f91fc32bbf28a835f1471a9
   450.15%
   10
   0x81f7e4b0af5a950c8f91fc32bbf28a835f1471a9
   45
   0xe56223a5e0bb56e8c4f939c4870e6247b22b8baf
   430.14%
   --
   0xe56223a5e0bb56e8c4f939c4870e6247b22b8baf
   46
   0x94594a180ed852ecac06f8d74065c5549185826a
   410.14%
   10
   0x94594a180ed852ecac06f8d74065c5549185826a
   47
   0x59ddd64a9f78501b5f356b6cdbf4df4b034be550
   400.13%
   --
   0x59ddd64a9f78501b5f356b6cdbf4df4b034be550
   48
   0xe509d7eb72c32eb2b3e2a36ba9a3c7eaa40bb1a4
   400.13%
   --
   0xe509d7eb72c32eb2b3e2a36ba9a3c7eaa40bb1a4
   49
   0xd91c82e8cec4ca1e522553ea2718d361dc370418
   370.12%
   --
   0xd91c82e8cec4ca1e522553ea2718d361dc370418
   50
   0xd2c7075c2d4aed86d222460bfe3862dd18d45896
   370.12%
   --
   0xd2c7075c2d4aed86d222460bfe3862dd18d45896
   51
   0x273d968c512f9003f201b302b51660f4ef5a7e15
   350.12%
   --
   0x273d968c512f9003f201b302b51660f4ef5a7e15
   52
   0x408a4fa8444c79c3a5d2007749ebbce6a57520a5
   350.12%
   --
   0x408a4fa8444c79c3a5d2007749ebbce6a57520a5
   53
   0x5cb7259ab9b8c9bf4a778d58a9204dbb024309da
   340.11%
   --
   0x5cb7259ab9b8c9bf4a778d58a9204dbb024309da
   54
   0xc22f8e747a68f0975560c70f356ab06523d54fa1
   340.11%
   10
   0xc22f8e747a68f0975560c70f356ab06523d54fa1
   55
   0x94283d34871a162ab98e7b3e59abe5e624023c41
   330.11%
   --
   0x94283d34871a162ab98e7b3e59abe5e624023c41
   56
   0x45685ae38ec176cfa2f96a2b187d6e300603c3c4
   320.11%
   --
   0x45685ae38ec176cfa2f96a2b187d6e300603c3c4
   57
   0x3c32acad1ebc653f4e83e850fd83f2a89b0102b3
   310.10%
   10
   0x3c32acad1ebc653f4e83e850fd83f2a89b0102b3
   58
   0x981d95c535f116922a675a897fb51e41155589a8
   300.10%
   --
   0x981d95c535f116922a675a897fb51e41155589a8
   59
   0xd071095d1a819869f8d364500805cf9ee690c47e
   300.10%
   10
   0xd071095d1a819869f8d364500805cf9ee690c47e
   60
   0x7ee058420e5937496f5a2096f04caa7721cf70cc
   PinkSale: PinkLock
   300.10%
   --
   0x7ee058420e5937496f5a2096f04caa7721cf70cc PinkSale: PinkLock
   61
   0xb9f52844b36b5ccff08c220539d85a9972234517
   300.10%
   --
   0xb9f52844b36b5ccff08c220539d85a9972234517
   62
   0x8153d365b593e310c6a6e1fc3d4d12312bbd636d
   300.10%
   --
   0x8153d365b593e310c6a6e1fc3d4d12312bbd636d
   63
   0xd0dc001fb942f79b3728c4cdfc651ff19adb3541
   280.09%
   10
   0xd0dc001fb942f79b3728c4cdfc651ff19adb3541
   64
   0x11c7d701df34de1d6a6173db95358a6d2e0e0426
   270.09%
   --
   0x11c7d701df34de1d6a6173db95358a6d2e0e0426
   65
   0xd97c204e8c964154e12d813197360a9ffeab33d3
   270.09%
   --
   0xd97c204e8c964154e12d813197360a9ffeab33d3
   66
   0x9d3f08200564fb036686a215b503631832c97a8d
   250.08%
   --
   0x9d3f08200564fb036686a215b503631832c97a8d
   67
   0x78f67d79e1ea817eb99b8cd2d8a074e0141e913e
   230.08%
   10
   0x78f67d79e1ea817eb99b8cd2d8a074e0141e913e
   68
   0x4fcfd9c99992467c20d2c148d744fa27e12c1507
   230.08%
   --
   0x4fcfd9c99992467c20d2c148d744fa27e12c1507
   69
   0x5298d7d5356364d079f5f3256e795e73932b40f9
   230.08%
   10
   0x5298d7d5356364d079f5f3256e795e73932b40f9
   70
   0x35148c2e995d66fedfb787c3a120ae0e79fc2ad3
   230.08%
   --
   0x35148c2e995d66fedfb787c3a120ae0e79fc2ad3
   71
   0xdbe65066bb8e59454996d360b1614da09f1073d9
   230.08%
   --
   0xdbe65066bb8e59454996d360b1614da09f1073d9
   72
   0x49c54a809e225000f3bbc618a04981723ee18b8a
   230.08%
   --
   0x49c54a809e225000f3bbc618a04981723ee18b8a
   73
   0x7d144d03b5ec6d5870d4d048a7379a4ddffc3f42
   220.07%
   --
   0x7d144d03b5ec6d5870d4d048a7379a4ddffc3f42
   74
   0xb5c191863b2a81a38ce222dd6a15fe0032782e90
   220.07%
   --
   0xb5c191863b2a81a38ce222dd6a15fe0032782e90
   75
   0x3b3488daaaf55bd114a042ea9649325d636f0784
   220.07%
   --
   0x3b3488daaaf55bd114a042ea9649325d636f0784
   76
   0xf178a6ce9198f11af8383e62e4881b7a91dfd06b
   210.07%
   --
   0xf178a6ce9198f11af8383e62e4881b7a91dfd06b
   77
   0x8de2577c27936644724369a0babe31bb6b2eda03
   200.07%
   --
   0x8de2577c27936644724369a0babe31bb6b2eda03
   78
   0x7d5443a6fb449a6988b2370dfea8e2dea881506b
   200.07%
   --
   0x7d5443a6fb449a6988b2370dfea8e2dea881506b
   79
   0x3458e6dcf87ee944f1da3c01a820964efdcb0898
   200.07%
   --
   0x3458e6dcf87ee944f1da3c01a820964efdcb0898
   80
   0x6141bc8c747ccb4af0bd6b8f9ecc78ddb5bda4b9
   200.07%
   --
   0x6141bc8c747ccb4af0bd6b8f9ecc78ddb5bda4b9
   81
   0x16d9d64410960f36a7fa3e326e2a10dd2f04e38d
   190.06%
   --
   0x16d9d64410960f36a7fa3e326e2a10dd2f04e38d
   82
   0x2902f9fe5c276e58287a22f56637628abfe24397
   180.06%
   --
   0x2902f9fe5c276e58287a22f56637628abfe24397
   83
   0x5d45239d399d647c1af56ff88027c75d34f02848
   180.06%
   --
   0x5d45239d399d647c1af56ff88027c75d34f02848
   84
   0x002f44932a10e274661c35252f2102a11b9d1d41
   180.06%
   -125
   0x002f44932a10e274661c35252f2102a11b9d1d41
   85
   0xf96e6367ceff72142f622d9eeacb865378ebc886
   160.05%
   --
   0xf96e6367ceff72142f622d9eeacb865378ebc886
   86
   0x889cd04f5dfff5e0b4b6ff5fbc06d3f58becc898
   160.05%
   --
   0x889cd04f5dfff5e0b4b6ff5fbc06d3f58becc898
   87
   0xd89a690b4cb1419c47cf106c4b8e142415eb51f1
   150.05%
   --
   0xd89a690b4cb1419c47cf106c4b8e142415eb51f1
   88
   0xd109eb756ef053979ef27900a9cb648ae2985d43
   150.05%
   --
   0xd109eb756ef053979ef27900a9cb648ae2985d43
   89
   0x1c33bdded52a9492d1c46b3c17e327112c670789
   150.05%
   --
   0x1c33bdded52a9492d1c46b3c17e327112c670789
   90
   0x34b962af313a7eec8ed4af088100b8bc04c99798
   140.05%
   --
   0x34b962af313a7eec8ed4af088100b8bc04c99798
   91
   0x37f3865add5b8cd63e4d94ab9ebb4974b770be37
   140.05%
   --
   0x37f3865add5b8cd63e4d94ab9ebb4974b770be37
   92
   0xd73f4a4ade0f6ffc15df592df4b26e538af890e4
   140.05%
   --
   0xd73f4a4ade0f6ffc15df592df4b26e538af890e4
   93
   0xa1256a1fab5f8bbb2eb869cbd253ad629876ed9e
   140.05%
   --
   0xa1256a1fab5f8bbb2eb869cbd253ad629876ed9e
   94
   0x64aefd997d077bd9db382f5c2d634702e3f3fbdd
   140.05%
   --
   0x64aefd997d077bd9db382f5c2d634702e3f3fbdd
   95
   0xf85a2c985ee7ac1bfc8e80199c448a438290a401
   140.05%
   --
   0xf85a2c985ee7ac1bfc8e80199c448a438290a401
   96
   0xcd8e97dab9468f19dc4b79bba2bc783c629492c5
   140.05%
   --
   0xcd8e97dab9468f19dc4b79bba2bc783c629492c5
   97
   0xf35f43370adeb75796b9d60d1770aa678317392b
   140.04%
   --
   0xf35f43370adeb75796b9d60d1770aa678317392b
   98
   0x44cd331ce9abfff0dd6f33199996da5c16911b70
   130.04%
   --
   0x44cd331ce9abfff0dd6f33199996da5c16911b70
   99
   0xc5cf8027c9d4d3693dd77795b72de4c205f552d1
   130.04%
   --
   0xc5cf8027c9d4d3693dd77795b72de4c205f552d1
   100
   0x54cf0d73254a5aabdc0ed45dd679b0e223db46b5
   120.04%
   --
   0x54cf0d73254a5aabdc0ed45dd679b0e223db46b5

   DreamDAO Thống kê người sở hữu BNB Chain(BEP20)

   • Chủ sở hữu 2,214
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 84.67%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 88.79%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 94.48%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 98.15%