Tiền ảo: 30,233 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,366.21B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $51.48B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.9% ETH 16.3% ETH Gas:  2 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   MetaGodsMGOD

   Token
   Đánh giá: 3.2
   Certik
   2024/07/12
   3
   Cyberscope
   2024/07/12
   3.3

   Xếp hạng tổng thể của chúng tôi chỉ đơn giản là trung bình số học của các xếp hạng từ nhiều nguồn khác nhau. Nó không phản ánh quan điểm của CoinCarp và không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về giá trị hoặc sự phù hợp của dự án. Vui lòng xem xét từng thế hệ trước khi xem xét nó . Khi kiếm tiền, hãy đưa ra quyết định dựa trên nhận định của chính bạn.

   MetaGods Giá (MGOD)

   --
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn
   --
   Khối lượng 24h
   --
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa

   500,000,000 MGOD

   Tổng cung

   500,000,000 MGOD

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Gaming Play to Earn
   MetaGods's Logo MetaGods MGOD
   --

   MetaGods Phân phối BNB Chain(BEP20)

   MetaGods Chủ sở hữu BNB Chain(BEP20)

   MetaGods Địa chỉ BNB Chain(BEP20)

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0xea9e82570677e461cecd2e7816235fe32a5ea217
   290,217,42358.04%
   --
   0xea9e82570677e461cecd2e7816235fe32a5ea217
   2
   0x6ec5f227ebd8aa87c67cd7158759de498d5596c6
   43,096,3558.62%
   --
   0x6ec5f227ebd8aa87c67cd7158759de498d5596c6
   3
   0x8efb0d5984ec405ba0e93f2a527ced2206a8082a
   27,747,9455.55%
   --
   0x8efb0d5984ec405ba0e93f2a527ced2206a8082a
   4
   0x8f7b6a715d2825e44db8c9466ddc67cf00352d01
   23,560,2744.71%
   --
   0x8f7b6a715d2825e44db8c9466ddc67cf00352d01
   5
   0x5f8e2c83e858d885a32b9442375c80c817aaef79
   19,872,1463.97%
   --
   0x5f8e2c83e858d885a32b9442375c80c817aaef79
   6
   0x87e61b3678a448499af2f956ce36bfae819ef914
   15,266,3463.05%
   --
   0x87e61b3678a448499af2f956ce36bfae819ef914
   7
   0xac952c0b8e287f4dd2fda507cba2434e4cfb7468
   6,838,2441.37%
   --
   0xac952c0b8e287f4dd2fda507cba2434e4cfb7468
   8
   0x10c63470fd500e7833cfad159abe080df194a020
   4,646,1550.93%
   --
   0x10c63470fd500e7833cfad159abe080df194a020
   9
   0x3a3a1c1e987f82812e18b1b01fe740bb051bb201
   3,680,0190.74%
   --
   0x3a3a1c1e987f82812e18b1b01fe740bb051bb201
   10
   0x340924edadcf6b266f9e1795c5f58456f97df531
   3,333,3330.67%
   --
   0x340924edadcf6b266f9e1795c5f58456f97df531
   11
   0xef99f71d20901ffc8e088c9cd6ad339e6b254009
   3,054,7950.61%
   --
   0xef99f71d20901ffc8e088c9cd6ad339e6b254009
   12
   0xd60925e080e32ad06149d54c8b6259d028eebfeb
   2,839,4810.57%
   --
   0xd60925e080e32ad06149d54c8b6259d028eebfeb
   13
   0xd99f567d08d88c3149f9ee9db2f659ffd9a56017
   2,597,5990.52%
   --
   0xd99f567d08d88c3149f9ee9db2f659ffd9a56017
   14
   0xb9e557e2bdcdfbca2335b0ae73ae0a1f44f748b2
   1,680,8500.34%
   --
   0xb9e557e2bdcdfbca2335b0ae73ae0a1f44f748b2
   15
   0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232
   1,215,6100.24%
   --
   0x4a5bb1c9347a0d4f7e06a29239162f03647d9232
   16
   0x409788d2816edad40b5e25301325fc2a607f2199
   1,171,5230.23%
   --
   0x409788d2816edad40b5e25301325fc2a607f2199
   17
   0x08903f8d7f2257bc8bc7197cda5ff705e880c420
   1,103,7570.22%
   --
   0x08903f8d7f2257bc8bc7197cda5ff705e880c420
   18
   0xaf386f73b7fdc701ba4945f057cf5a4bc06bd871
   1,010,0000.20%
   --
   0xaf386f73b7fdc701ba4945f057cf5a4bc06bd871
   19
   0x9fcd5ef4b83a5fc477632dffc7759f20e39fd475
   907,7500.18%
   --
   0x9fcd5ef4b83a5fc477632dffc7759f20e39fd475
   20
   0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
   695,6540.14%
   --
   0x4982085c9e2f89f2ecb8131eca71afad896e89cb
   21
   0x145ea2ca7c8ff826810a658ad70cb77941b7ff89
   694,7630.14%
   --
   0x145ea2ca7c8ff826810a658ad70cb77941b7ff89
   22
   0xc014f939ff4909cf81a0e1907d9e06b5446c37f4
   686,2880.14%
   --
   0xc014f939ff4909cf81a0e1907d9e06b5446c37f4
   23
   0x09880d2dcc3af345e30bb89bff54239676a8d249
   656,3500.13%
   --
   0x09880d2dcc3af345e30bb89bff54239676a8d249
   24
   0x9074747256631a43710a021fc5276b4e9809ebfe
   639,7210.13%
   --
   0x9074747256631a43710a021fc5276b4e9809ebfe
   25
   0xe2c8ca05c6af8c2eedf70a3bb648d4c6c8bef153
   631,8820.13%
   --
   0xe2c8ca05c6af8c2eedf70a3bb648d4c6c8bef153
   26
   0xe87fdf2f91ddb76e1048fed31953025215d9c271
   587,5090.12%
   --
   0xe87fdf2f91ddb76e1048fed31953025215d9c271
   27
   0x07854e253907c25b697510dad3a350483c830aa8
   536,4720.11%
   --
   0x07854e253907c25b697510dad3a350483c830aa8
   28
   0x50d63d50b09f48b901ec36a8cef754d37965c182
   535,5760.11%
   --
   0x50d63d50b09f48b901ec36a8cef754d37965c182
   29
   0xaceda8178098c529ccd1fefb3801bc9ad20b6ea9
   532,0050.11%
   --
   0xaceda8178098c529ccd1fefb3801bc9ad20b6ea9
   30
   0x49bff68bee4555c2ea496bb93aaa5725ff1bf12c
   522,9350.10%
   --
   0x49bff68bee4555c2ea496bb93aaa5725ff1bf12c
   31
   0xa42cdd7225de1627de3f324e52b6189ed2d39a13
   505,5390.10%
   --
   0xa42cdd7225de1627de3f324e52b6189ed2d39a13
   32
   0x9b4f452da433ddc3e2e5f2f976abef20796630ff
   483,5670.10%
   --
   0x9b4f452da433ddc3e2e5f2f976abef20796630ff
   33
   0xdfdfd237d767221e7fca811467faa1156654e829
   478,8290.10%
   --
   0xdfdfd237d767221e7fca811467faa1156654e829
   34
   0xada8b57df777d6e47e5bd8f98e1508572423702a
   448,8320.09%
   --
   0xada8b57df777d6e47e5bd8f98e1508572423702a
   35
   0xe496bac5000620795c2892ef3ef9e199be52f2e3
   447,5330.09%
   --
   0xe496bac5000620795c2892ef3ef9e199be52f2e3
   36
   0x2942a1e7af34c0f484851593cc4b386c845d2c9b
   441,7590.09%
   --
   0x2942a1e7af34c0f484851593cc4b386c845d2c9b
   37
   0xea53f1ea530eba345dfc46eb7974fae0b4a523be
   405,4930.08%
   --
   0xea53f1ea530eba345dfc46eb7974fae0b4a523be
   38
   0xdb960c7bfe67acb6d5ce713d0dfb7aa47e2c7d18
   400,7750.08%
   --
   0xdb960c7bfe67acb6d5ce713d0dfb7aa47e2c7d18
   39
   0x6c610386fe812fcf2ca757e09984e1d4bbd22449
   400,0010.08%
   --
   0x6c610386fe812fcf2ca757e09984e1d4bbd22449
   40
   0xbcc5daf53e8436766bb811216aedd96a86b09727
   395,7750.08%
   --
   0xbcc5daf53e8436766bb811216aedd96a86b09727
   41
   0xd99c947dbb2aac5bd89efc89f8712f9bfa736d0f
   365,3030.07%
   --
   0xd99c947dbb2aac5bd89efc89f8712f9bfa736d0f
   42
   0xf77eb1ad9be099541423e442da0cbddf85b6dbe6
   359,7290.07%
   --
   0xf77eb1ad9be099541423e442da0cbddf85b6dbe6
   43
   0x20f46037822a9b6bf9dc7f00383c5ca57ee64dc9
   354,1790.07%
   --
   0x20f46037822a9b6bf9dc7f00383c5ca57ee64dc9
   44
   0x0000000958b9e7136f62cee161cd491eb7590777
   351,3200.07%
   --
   0x0000000958b9e7136f62cee161cd491eb7590777
   45
   0x71debed683a39ddf1bc750f8c15e0728dffd3cc0
   340,8000.07%
   --
   0x71debed683a39ddf1bc750f8c15e0728dffd3cc0
   46
   0xe9f27e3dec22124c84a9ac798fcd1da362ba1ecb
   339,7470.07%
   --
   0xe9f27e3dec22124c84a9ac798fcd1da362ba1ecb
   47
   0x252378dd762da1eb778e1a3b6683f5457184ac98
   331,6790.07%
   --
   0x252378dd762da1eb778e1a3b6683f5457184ac98
   48
   0xb6ef182c8cc21300cde40c77fba79944230e13d9
   319,6810.06%
   --
   0xb6ef182c8cc21300cde40c77fba79944230e13d9
   49
   0x1af2ebdde35a88bc45127e1be248627ea3ffb9f9
   310,0720.06%
   --
   0x1af2ebdde35a88bc45127e1be248627ea3ffb9f9
   50
   0xf6a5100dbc2396ae7a54e9962f8ce608afe88289
   307,2020.06%
   --
   0xf6a5100dbc2396ae7a54e9962f8ce608afe88289
   51
   0xd56b69705b2e2faf1b7a36e12829f9dfd8b22a5d
   306,2500.06%
   --
   0xd56b69705b2e2faf1b7a36e12829f9dfd8b22a5d
   52
   0xd91346d1d2719375ce6c142281e13c0f1af0eeec
   299,6000.06%
   --
   0xd91346d1d2719375ce6c142281e13c0f1af0eeec
   53
   0x6fc1fa3a66661e2f35c0337c0ea4d0829d053b49
   291,2190.06%
   --
   0x6fc1fa3a66661e2f35c0337c0ea4d0829d053b49
   54
   0x96b2eece13cfdcb06aaee9f87db0d9d4d12c1762
   285,0590.06%
   --
   0x96b2eece13cfdcb06aaee9f87db0d9d4d12c1762
   55
   0xfafa8eb36e604276e248536301d2ac9b2463c103
   274,8000.05%
   --
   0xfafa8eb36e604276e248536301d2ac9b2463c103
   56
   0xd102192158abfecec058b4f7853ed09f71898e87
   255,8980.05%
   --
   0xd102192158abfecec058b4f7853ed09f71898e87
   57
   0x5ba83df795fc662be21bfd14fcc8830515863721
   254,9690.05%
   --
   0x5ba83df795fc662be21bfd14fcc8830515863721
   58
   0xef4a40a8e83021c6e1777bd8cc84cf602c732ea8
   253,2320.05%
   --
   0xef4a40a8e83021c6e1777bd8cc84cf602c732ea8
   59
   0x63f87b28ca7903aa97d17fb6b74c96bcd40b3a9c
   249,9540.05%
   --
   0x63f87b28ca7903aa97d17fb6b74c96bcd40b3a9c
   60
   0xb80745c4cf9f1f7b6a3f94df1617535e042e81c7
   246,3800.05%
   --
   0xb80745c4cf9f1f7b6a3f94df1617535e042e81c7
   61
   0x98804dd0f275e9f44518e3416d20fe5c837fe25c
   235,1540.05%
   --
   0x98804dd0f275e9f44518e3416d20fe5c837fe25c
   62
   0x57ed22e2f6565c0048b266b81c948060fd457ad1
   227,5480.05%
   --
   0x57ed22e2f6565c0048b266b81c948060fd457ad1
   63
   0x145eb8111e7e2e5fb4f59178008af101c2c71d54
   224,5380.04%
   --
   0x145eb8111e7e2e5fb4f59178008af101c2c71d54
   64
   0x551947035a9578d2998c47fc0af42f22c85297bb
   218,7910.04%
   --
   0x551947035a9578d2998c47fc0af42f22c85297bb
   65
   0xdfe53403adbe8eeae582f2eb34af794b0c79d685
   213,8510.04%
   --
   0xdfe53403adbe8eeae582f2eb34af794b0c79d685
   66
   0xa07dcfd52cc83930f845b7573fddf00f1470051d
   210,1330.04%
   --
   0xa07dcfd52cc83930f845b7573fddf00f1470051d
   67
   0x75c2ca2e170438bd851ec72debc5e567311d1f5e
   208,1130.04%
   --
   0x75c2ca2e170438bd851ec72debc5e567311d1f5e
   68
   0x5b55fdeb08e55465baefb5fa9af1ced8b406f7e9
   207,6930.04%
   --
   0x5b55fdeb08e55465baefb5fa9af1ced8b406f7e9
   69
   0x3834763b829b430952b193f93bd27556bebf61aa
   206,6720.04%
   --
   0x3834763b829b430952b193f93bd27556bebf61aa
   70
   0xdbc328b1f7708d52ad90d004ebd35f644b89e122
   204,1230.04%
   --
   0xdbc328b1f7708d52ad90d004ebd35f644b89e122
   71
   0x8e086f4acc40681cc8c654616e83e619ce935a3f
   200,0000.04%
   --
   0x8e086f4acc40681cc8c654616e83e619ce935a3f
   72
   0x93e0d852901e91f0043fa413652e2d98c05e765b
   200,0000.04%
   --
   0x93e0d852901e91f0043fa413652e2d98c05e765b
   73
   0xe7b4d3dee02e6ecc7029fd681e65ab389f1c3ceb
   196,9010.04%
   --
   0xe7b4d3dee02e6ecc7029fd681e65ab389f1c3ceb
   74
   0x9f331478b945ce27fc66ccddd61150488e2915d2
   195,1220.04%
   --
   0x9f331478b945ce27fc66ccddd61150488e2915d2
   75
   0x94c840ff0db97bcbd4058abed14ba3721831b622
   194,8550.04%
   --
   0x94c840ff0db97bcbd4058abed14ba3721831b622
   76
   0x5b440b3dc957168b8aff235ff8f2df43c2465bb3
   192,7670.04%
   --
   0x5b440b3dc957168b8aff235ff8f2df43c2465bb3
   77
   0xbcbf774faa5d7dde131ae0eac9e701384755d39c
   190,5290.04%
   --
   0xbcbf774faa5d7dde131ae0eac9e701384755d39c
   78
   0xea70aaccfbcbe8220d22ac845c5b2d8e7c8e9a5d
   190,2090.04%
   --
   0xea70aaccfbcbe8220d22ac845c5b2d8e7c8e9a5d
   79
   0x0930c5dc9e628102946f1861ee46ce3c851472ea
   182,8830.04%
   --
   0x0930c5dc9e628102946f1861ee46ce3c851472ea
   80
   0x0ab9728f50854ca1ff13edd3a863eaee83d478ba
   177,0000.04%
   --
   0x0ab9728f50854ca1ff13edd3a863eaee83d478ba
   81
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   176,3560.04%
   --
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   82
   0x48fc407083597b4efe44aab78d51109e722ae245
   167,1860.03%
   --
   0x48fc407083597b4efe44aab78d51109e722ae245
   83
   0xd8fe8a6277838403efdf88dbbd83ed72a5b77475
   166,0220.03%
   --
   0xd8fe8a6277838403efdf88dbbd83ed72a5b77475
   84
   0x32d8ac4a0da8b55eacbf3ea0dbd1876b7c46a373
   165,0230.03%
   --
   0x32d8ac4a0da8b55eacbf3ea0dbd1876b7c46a373
   85
   0xe2ff74f8a2f0bf540d9fd208cacc096a60e4d158
   162,0880.03%
   --
   0xe2ff74f8a2f0bf540d9fd208cacc096a60e4d158
   86
   0xe36f1aba90ad5d98e7a39bc70ec5b629f87a34cd
   157,4010.03%
   --
   0xe36f1aba90ad5d98e7a39bc70ec5b629f87a34cd
   87
   0x4d6245a465145a7b351205ac0c71a0540ab22522
   155,2870.03%
   --
   0x4d6245a465145a7b351205ac0c71a0540ab22522
   88
   0x9811ff8599979fbc7e2a66b891eecf9b76cdb403
   155,1220.03%
   --
   0x9811ff8599979fbc7e2a66b891eecf9b76cdb403
   89
   0xfcada922d4323ea674a00625dd03d6a396705713
   151,1090.03%
   --
   0xfcada922d4323ea674a00625dd03d6a396705713
   90
   0x29b9a4650f4b01cc4ecab9ae5b24fa4c7dfde7f2
   148,4150.03%
   --
   0x29b9a4650f4b01cc4ecab9ae5b24fa4c7dfde7f2
   91
   0x9bb6069412037d46656d31acb97407370d19b015
   146,1230.03%
   --
   0x9bb6069412037d46656d31acb97407370d19b015
   92
   0x9c50b97c81cc144edc0ed7f2760ee02f7638baea
   143,7110.03%
   --
   0x9c50b97c81cc144edc0ed7f2760ee02f7638baea
   93
   0x26d13c17659e1305344ee31635b5a2b72e94d82e
   142,7250.03%
   --
   0x26d13c17659e1305344ee31635b5a2b72e94d82e
   94
   0xe7dceb1c1c31d284193ade3b0128265ca8688095
   141,8110.03%
   --
   0xe7dceb1c1c31d284193ade3b0128265ca8688095
   95
   0x749c562d67edd41948b9b6dc0ea1e30759aaf11f
   139,3430.03%
   --
   0x749c562d67edd41948b9b6dc0ea1e30759aaf11f
   96
   0xe145d8d0e81cfb22ec6bdd600924a2fb7efacebe
   138,3480.03%
   --
   0xe145d8d0e81cfb22ec6bdd600924a2fb7efacebe
   97
   0x113026dfd1098485b2f97bc1b842f0e0b991d988
   138,0840.03%
   --
   0x113026dfd1098485b2f97bc1b842f0e0b991d988
   98
   0xaf103101035ae7e2ff40329a799e59f86cb15e89
   133,9960.03%
   --
   0xaf103101035ae7e2ff40329a799e59f86cb15e89
   99
   0xae3e9cf3a1b39c27f8cca96afebbddea6c0e0b56
   132,2390.03%
   --
   0xae3e9cf3a1b39c27f8cca96afebbddea6c0e0b56
   100
   0xe236e6dc227528e266794ae446a602df5af4012d
   130,2380.03%
   --
   0xe236e6dc227528e266794ae446a602df5af4012d

   MetaGods Thống kê người sở hữu BNB Chain(BEP20)

   • Chủ sở hữu 9,230
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 87.65%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 90.90%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 93.68%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 95.65%
   coincarp partner