Các loại tiền điện tử: 26,086 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,061.72B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $20.58B Tỷ lệ thống trị: BTC 47.9% ETH 18% Phí gas trên ETH: 8Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Blur(BLUR) New Listing on LBank

   https://s1.coincarp.com/logo/1/blur.png?style=36&v=1666231541's logo Blur(BLUR)
   $0.1703
   3.24%
   (hoặc muộn hơn) Danh sách

   BLUR(Blur) will be listed on LBank at 17:30 on February 14, 2023 (UTC), the details are as follows:

   Trading Pair: BLUR/USDT

   Trading Area: USD Zone

   Deposit Enable: 07:00 February 14, 2023 (UTC)

   Trading Open: 17:30 February 14, 2023 (UTC)

   Withdrawal Enable: 07:00 February 16, 2023 (UTC)

   About BLUR(Blur)

   Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

   Twitter: https://twitter.com/blur_io

   Website: https://blur.io

   Phê duyệt:93% Phiếu:323
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác