Các loại tiền điện tử: 26,117 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,104.55B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $29.81B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.5% ETH 18% Phí gas trên ETH: 6Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Highand(HND) New Listing on DigiFinex

   Danh sách

   DigiFinex will list HIGHAND(HND). The specific schedule is as follows:

   • Time of opening deposit: May 28th, 2023 7:00 (UTC)
   • Time of opening trading: May 29th, 2023 2:00 (UTC)
   • Time of opening withdrawal: May 30th, 2023 9:00 (UTC)
   • Trading pair: HND/USDT
   • To Trade: https://www.digifinex.com/en-ww/trade/USDT/HND

   New project: HIGHAND(HND)
   Official website: http://highand.co.kr/
   Blockchain explorer:
   https://scope.klaytn.com/token/0x546f29ee2156d6b5ef5abbb809fcfe5627d3be71?tabId=tokenTransfer

   Phê duyệt:95% Phiếu:208
   Sự kiện tương tự Các sự kiện sắp tới khác Các sự kiện trong quá khứ khác