Tiền ảo: 30,249 Trao đổi: 656 Vốn hóa thị trường: $2,510.23B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $64.86B Tỷ lệ thống trị: BTC 49.4% ETH 16.3% ETH Gas:  9 Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Crypto Unicorns Giá (CU)

   $0.1975

   0.00000313 BTC

   2.18%

   Thấp:$0.1888
   Cao:$0.2026
   Vốn hóa thị trường
   --
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $19,750,000

   314 BTC
   Khối lượng 24h

   $105,468

   1.68 BTC
   Lượng cung lưu hành
   --
   Tổng cung tối đa

   100,000,000 CU

   Tổng cung

   100,000,000 CU

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Gaming Play to Earn
   Crypto Unicorns's Logo Crypto Unicorns CU
   $0.1975

   Crypto Unicorns Phân phối Arbitrum(Arb One)

   Crypto Unicorns Chủ sở hữu Arbitrum(Arb One)

   Crypto Unicorns Địa chỉ Arbitrum(Arb One)

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0xc5f9c4b54feea868630d0e27482b540751cdfb04
   23,600,00026.08%
   --
   0xc5f9c4b54feea868630d0e27482b540751cdfb04
   2
   0xffc806edbb7f90f00dad6c3126ffa15532e3f826
   15,829,77817.49%
   --
   0xffc806edbb7f90f00dad6c3126ffa15532e3f826
   3
   0x29b9fd9941caa27c1d778abb5fddafe85821283e
   8,131,7888.99%
   --
   0x29b9fd9941caa27c1d778abb5fddafe85821283e
   4
   0x3e07a7ab93be8e902080f176ba630e7cb323081c
   7,109,5497.86%
   --
   0x3e07a7ab93be8e902080f176ba630e7cb323081c
   5
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   6,480,0007.16%
   --
   0x000000000000000000000000000000000000dead
   6
   0x75e1a0dda0f7d3ca5d8960875e306533e7259609
   5,902,0336.52%
   --
   0x75e1a0dda0f7d3ca5d8960875e306533e7259609
   7
   0xff9f691caaff8467b867dc2b19f3ae2b2c3cbb9d
   5,530,7396.11%
   --
   0xff9f691caaff8467b867dc2b19f3ae2b2c3cbb9d
   8
   0xddc1776fbbc2eef411cf657cf8545cbc07e860a7
   1,124,1341.24%
   --
   0xddc1776fbbc2eef411cf657cf8545cbc07e860a7
   9
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
   951,1611.05%
   --
   0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
   10
   0xae14d32aff288b27f0a35ebc231d7fdd66054d0e
   914,1121.01%
   --
   0xae14d32aff288b27f0a35ebc231d7fdd66054d0e
   11
   0x084d281b4853412e93c744b524d1d5302d45929d
   903,2881.00%
   --
   0x084d281b4853412e93c744b524d1d5302d45929d
   12
   0x8eb138bded9c5a7cfef0a997905286d72e254f34
   855,5430.95%
   --
   0x8eb138bded9c5a7cfef0a997905286d72e254f34
   13
   0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23
   724,0890.80%
   --
   0x1ab4973a48dc892cd9971ece8e01dcc7688f8f23
   14
   0xb15a0826d65be4c2fdd961b72636168ee70af030
   715,7670.79%
   --
   0xb15a0826d65be4c2fdd961b72636168ee70af030
   15
   0x9b64203878f24eb0cdf55c8c6fa7d08ba0cf77e5
   MEXC Global
   568,3980.63%
   --
   0x9b64203878f24eb0cdf55c8c6fa7d08ba0cf77e5 MEXC Global
   16
   0x9801419825ed60460ab59d9b55a0ceecb8c7a689
   553,8530.61%
   --
   0x9801419825ed60460ab59d9b55a0ceecb8c7a689
   17
   0x03675e71e11b96ab4965c03044585ddcdb20e26f
   473,0000.52%
   --
   0x03675e71e11b96ab4965c03044585ddcdb20e26f
   18
   0xc7ee466d2999af5cf82c46f6577997df2abe4fc8
   400,8510.44%
   --
   0xc7ee466d2999af5cf82c46f6577997df2abe4fc8
   19
   0x6a087212b8b9fed39e0874bd37a5236236ee8acd
   378,2490.42%
   --
   0x6a087212b8b9fed39e0874bd37a5236236ee8acd
   20
   0xbd146d2ee341b74d2825f8ab07e068e9449deb81
   323,0800.36%
   --
   0xbd146d2ee341b74d2825f8ab07e068e9449deb81
   21
   0xb16bbba07851dd3d58846f923730ff816c12a2c7
   303,6000.34%
   --
   0xb16bbba07851dd3d58846f923730ff816c12a2c7
   22
   0x04132912b153e0e07a703a22284a0d3845be291b
   299,9900.33%
   --
   0x04132912b153e0e07a703a22284a0d3845be291b
   23
   0xb880eb5961a7c8c653d184815bd94c5d92ff12f3
   273,0800.30%
   --
   0xb880eb5961a7c8c653d184815bd94c5d92ff12f3
   24
   0xb4af4d0b9bd38c9f2fec9778e48667912f778f01
   265,1470.29%
   --
   0xb4af4d0b9bd38c9f2fec9778e48667912f778f01
   25
   0x39f9d70058cf95fd2b4819ad52d6f43d2879c05c
   240,6210.27%
   --
   0x39f9d70058cf95fd2b4819ad52d6f43d2879c05c
   26
   0x4874aefb0470665639fca31448999609112798ec
   232,2370.26%
   --
   0x4874aefb0470665639fca31448999609112798ec
   27
   0xb11206931df47c73e609dfd679798ac37f800599
   228,5330.25%
   --
   0xb11206931df47c73e609dfd679798ac37f800599
   28
   0xf154de0d99318845a4c72eaa813da14a26f8e670
   221,5280.24%
   --
   0xf154de0d99318845a4c72eaa813da14a26f8e670
   29
   0x28ba242755de3034ac4bd63261e3579bdb37d599
   215,4610.24%
   --
   0x28ba242755de3034ac4bd63261e3579bdb37d599
   30
   0x020150b7dbdb494f594455ecad901c3ec807c413
   181,0200.20%
   --
   0x020150b7dbdb494f594455ecad901c3ec807c413
   31
   0xc00d5a23ea588dc478484bd94b9894837743ec85
   152,5330.17%
   --
   0xc00d5a23ea588dc478484bd94b9894837743ec85
   32
   0x396c20b0a6f62d09b2beb0100b57ebe5e4866278
   133,8010.15%
   --
   0x396c20b0a6f62d09b2beb0100b57ebe5e4866278
   33
   0x2e3e4cee317c0061220fc621a89c78fb80287265
   133,3330.15%
   --
   0x2e3e4cee317c0061220fc621a89c78fb80287265
   34
   0x3c8216e51b9321191a6769ac14bb4394db1839b5
   129,7220.14%
   --
   0x3c8216e51b9321191a6769ac14bb4394db1839b5
   35
   0x8cc382a45b062945b3a5b654e81f941c6b33ae30
   128,5710.14%
   --
   0x8cc382a45b062945b3a5b654e81f941c6b33ae30
   36
   0xd28e04435690304bfbf6f1002fe52240e679d260
   128,2100.14%
   --
   0xd28e04435690304bfbf6f1002fe52240e679d260
   37
   0x0301d57edbed4d05ddb7f35fea159201e877a6ad
   119,0910.13%
   --
   0x0301d57edbed4d05ddb7f35fea159201e877a6ad
   38
   0x002ddf965aa80c107dd855ae21646734983a0035
   104,5680.12%
   --
   0x002ddf965aa80c107dd855ae21646734983a0035
   39
   0xd9eb87a7cc7a09ea81b12a0046ed4f40d68b8253
   103,2500.11%
   --
   0xd9eb87a7cc7a09ea81b12a0046ed4f40d68b8253
   40
   0x0e05799dafeb8dd7463fe413bd3b8fef977809db
   102,5660.11%
   --
   0x0e05799dafeb8dd7463fe413bd3b8fef977809db
   41
   0x53b15c92c448069e1955b443d771bebc8c248ba5
   100,1170.11%
   --
   0x53b15c92c448069e1955b443d771bebc8c248ba5
   42
   0x609f10ef05e5b068382d1a6d68409b437160d064
   99,8130.11%
   --
   0x609f10ef05e5b068382d1a6d68409b437160d064
   43
   0x59d19b05f2ba2359414fe9568b5d607a5aaada16
   98,6510.11%
   --
   0x59d19b05f2ba2359414fe9568b5d607a5aaada16
   44
   0xa4e276fafa804511b12390157f7b68eae19a5bb9
   94,3200.10%
   --
   0xa4e276fafa804511b12390157f7b68eae19a5bb9
   45
   0xacf7c80e91a6f214e57f45ffdb0546d352230b21
   94,0060.10%
   --
   0xacf7c80e91a6f214e57f45ffdb0546d352230b21
   46
   0x9e12a8f3271339df2972c03e7a0e30a9c7cfb9e5
   92,4000.10%
   --
   0x9e12a8f3271339df2972c03e7a0e30a9c7cfb9e5
   47
   0xc0b3ce8fea030b1c99dca55de52e8d38c97e615d
   91,0210.10%
   --
   0xc0b3ce8fea030b1c99dca55de52e8d38c97e615d
   48
   0x413a979c86c3ff8095a49c88eeb57ca422a30420
   87,7230.10%
   --
   0x413a979c86c3ff8095a49c88eeb57ca422a30420
   49
   0x4f238c1aeb7dc1574060018b9422ec64121d8e09
   83,2420.09%
   --
   0x4f238c1aeb7dc1574060018b9422ec64121d8e09
   50
   0x59c32719e10e1a0a7d8ce3840bee3145db90754d
   82,3400.09%
   --
   0x59c32719e10e1a0a7d8ce3840bee3145db90754d
   51
   0x9dc60bdd8646558580834c00e6b785f6d11ae064
   81,5260.09%
   --
   0x9dc60bdd8646558580834c00e6b785f6d11ae064
   52
   0xee6d64933184facd7d1ba60e6e37ab7867a68de5
   79,5000.09%
   --
   0xee6d64933184facd7d1ba60e6e37ab7867a68de5
   53
   0x890d9b53368504ffccaf26ef5020a0e9d508daa3
   78,8510.09%
   --
   0x890d9b53368504ffccaf26ef5020a0e9d508daa3
   54
   0xd6617fd9b5dcb2409f8bf171762da106a77d7b1b
   76,0260.08%
   --
   0xd6617fd9b5dcb2409f8bf171762da106a77d7b1b
   55
   0x217b6d076e02c21e11e03924a7f98824d5306333
   75,5230.08%
   --
   0x217b6d076e02c21e11e03924a7f98824d5306333
   56
   0xf5300c2e493805747dcf0bcc9815a0338af3e5b8
   75,5160.08%
   --
   0xf5300c2e493805747dcf0bcc9815a0338af3e5b8
   57
   0x4e8ebcb01068221e69691f768c40691c19e8ef30
   71,5010.08%
   --
   0x4e8ebcb01068221e69691f768c40691c19e8ef30
   58
   0x653c9f17eb1a71857ea9fb8e19817ee3ea87b058
   71,0010.08%
   --
   0x653c9f17eb1a71857ea9fb8e19817ee3ea87b058
   59
   0xe40053f0ae200615527cdea324e4a8b71b8f1afb
   70,2450.08%
   --
   0xe40053f0ae200615527cdea324e4a8b71b8f1afb
   60
   0xce0f401f323b4e246c98adfc5a7cad74df946e3d
   69,8250.08%
   --
   0xce0f401f323b4e246c98adfc5a7cad74df946e3d
   61
   0xbea88ecffa08c5fd46eb663f5681324fb9605ce7
   66,7300.07%
   --
   0xbea88ecffa08c5fd46eb663f5681324fb9605ce7
   62
   0x1e354ac7e02151d074259d4fc0c269893a11e5c5
   66,6670.07%
   --
   0x1e354ac7e02151d074259d4fc0c269893a11e5c5
   63
   0xff40a974aa57f31167406582d52f5b8a249fdc37
   66,6670.07%
   --
   0xff40a974aa57f31167406582d52f5b8a249fdc37
   64
   0x7b38fe0e12002f7bc319477c5e61ed100fdd6172
   65,0650.07%
   --
   0x7b38fe0e12002f7bc319477c5e61ed100fdd6172
   65
   0x7981163dd394d7f45b8f470a7db099d9150480d7
   63,1270.07%
   --
   0x7981163dd394d7f45b8f470a7db099d9150480d7
   66
   0x38b5db0e95beb45db5c0d197f45309f5a500e577
   59,4600.07%
   --
   0x38b5db0e95beb45db5c0d197f45309f5a500e577
   67
   0x1a187ec03413763dad1dac331865d99b0b20ae23
   58,9390.07%
   --
   0x1a187ec03413763dad1dac331865d99b0b20ae23
   68
   0x29c6b642488e5c777932e7389b6824c193b238bb
   58,2160.06%
   --
   0x29c6b642488e5c777932e7389b6824c193b238bb
   69
   0xf68b12545ca88143188ba568d2994a2991dfed76
   56,6260.06%
   --
   0xf68b12545ca88143188ba568d2994a2991dfed76
   70
   0x2b8c3b7834953522cdb5af9b2781046f5e321324
   55,3920.06%
   --
   0x2b8c3b7834953522cdb5af9b2781046f5e321324
   71
   0x50175b38561948ba094f02bd88b0e3f37dd0d5da
   55,0500.06%
   --
   0x50175b38561948ba094f02bd88b0e3f37dd0d5da
   72
   0x503f105c67fbea1c8319ee9926b6c2ca79656bc6
   54,4650.06%
   --
   0x503f105c67fbea1c8319ee9926b6c2ca79656bc6
   73
   0xa84e88307c81dc4e30e4b62a666b1e30c6bb5f5f
   54,1670.06%
   --
   0xa84e88307c81dc4e30e4b62a666b1e30c6bb5f5f
   74
   0x9e6e058c06c7ceeb6090e8438fc722f7d34188a3
   54,0490.06%
   --
   0x9e6e058c06c7ceeb6090e8438fc722f7d34188a3
   75
   0xbd32f625b969df74f435c0513ca65471180b27fb
   53,9880.06%
   --
   0xbd32f625b969df74f435c0513ca65471180b27fb
   76
   0x19ac63521615455415a716f5dcbb49d065ae8092
   53,8880.06%
   --
   0x19ac63521615455415a716f5dcbb49d065ae8092
   77
   0x1aec0a1677c66f56605232e1eb94d14252261aa5
   50,0000.06%
   --
   0x1aec0a1677c66f56605232e1eb94d14252261aa5
   78
   0x243bdefb8e46f4dac6e6d41cb221fa967864bd15
   50,0000.06%
   --
   0x243bdefb8e46f4dac6e6d41cb221fa967864bd15
   79
   0x3e76a94dd425844187d04c682d0221fecd126f8c
   47,6190.05%
   --
   0x3e76a94dd425844187d04c682d0221fecd126f8c
   80
   0xbd525cfe28cf0d3313028066dcd239650b71e5fe
   46,6670.05%
   --
   0xbd525cfe28cf0d3313028066dcd239650b71e5fe
   81
   0x2ab4a065c6f64973df6195f7dfe486a1d393e248
   46,6000.05%
   --
   0x2ab4a065c6f64973df6195f7dfe486a1d393e248
   82
   0xa5685256497ef362be21ff170447858e096bcbf1
   46,3610.05%
   --
   0xa5685256497ef362be21ff170447858e096bcbf1
   83
   0x6df669f48907c6ebd9c0d9d494adcebd22c0ae4d
   41,8310.05%
   --
   0x6df669f48907c6ebd9c0d9d494adcebd22c0ae4d
   84
   0x59adef3098d90ad5ba2fb6480b5262b1d31498a4
   41,7280.05%
   --
   0x59adef3098d90ad5ba2fb6480b5262b1d31498a4
   85
   0x54ddc0d057319a0cce2ce7b5d946d84116e33579
   40,9570.05%
   --
   0x54ddc0d057319a0cce2ce7b5d946d84116e33579
   86
   0x198627b46f8b389116f469993ed5b1fab2b1a232
   40,6450.04%
   --
   0x198627b46f8b389116f469993ed5b1fab2b1a232
   87
   0x66393034063b6df0ed5d0324654b509ac7eb738f
   40,4110.04%
   --
   0x66393034063b6df0ed5d0324654b509ac7eb738f
   88
   0x3487dd8c2e7dcabbf56c327476016159f33a58bd
   40,0000.04%
   --
   0x3487dd8c2e7dcabbf56c327476016159f33a58bd
   89
   0x263a00d1ffe57fd3abc5e87e4a475e1341cb769f
   39,7630.04%
   --
   0x263a00d1ffe57fd3abc5e87e4a475e1341cb769f
   90
   0x219a3d92f9c492dbc1dd3b1d991d8176a949f7ad
   39,5920.04%
   --
   0x219a3d92f9c492dbc1dd3b1d991d8176a949f7ad
   91
   0xf4ab0ec2e56fa2056e9aa77116fd0f829b230ada
   38,8070.04%
   --
   0xf4ab0ec2e56fa2056e9aa77116fd0f829b230ada
   92
   0xdd8321cbd8a66810fdded9636954f397a987f2a8
   37,4740.04%
   --
   0xdd8321cbd8a66810fdded9636954f397a987f2a8
   93
   0x8c53feb24f96b44ea27bd06efca7ab7df4ee5b5e
   36,2800.04%
   --
   0x8c53feb24f96b44ea27bd06efca7ab7df4ee5b5e
   94
   0xf518345a928a1985754f1b10f4fb96221cc3feb1
   34,3750.04%
   --
   0xf518345a928a1985754f1b10f4fb96221cc3feb1
   95
   0x9e0ffc09ac321056ac76637530a68bfc9fee0fbb
   33,3330.04%
   --
   0x9e0ffc09ac321056ac76637530a68bfc9fee0fbb
   96
   0x763d345a382230e83d1973715a7e67e663f39e52
   33,3330.04%
   --
   0x763d345a382230e83d1973715a7e67e663f39e52
   97
   0x0660fac8cb2f440ea042e7f84ffdcd74447ffc14
   33,1910.04%
   --
   0x0660fac8cb2f440ea042e7f84ffdcd74447ffc14
   98
   0x4e83c8f915b948453e026bdcf7cfe2e1781b5bfa
   30,5280.03%
   --
   0x4e83c8f915b948453e026bdcf7cfe2e1781b5bfa
   99
   0xe0ce2e44aa7c6155cdbf1ead977a45d5d528a207
   29,0670.03%
   --
   0xe0ce2e44aa7c6155cdbf1ead977a45d5d528a207
   100
   0x892b5899088061016e62641a515605035cf5172a
   28,1310.03%
   --
   0x892b5899088061016e62641a515605035cf5172a

   Crypto Unicorns Thống kê người sở hữu Arbitrum(Arb One)

   • Chủ sở hữu 1,564
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 83.51%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 90.03%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 95.12%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 98.02%
   coincarp partner