Các loại tiền điện tử: 26,120 Trao đổi: 638 Vốn hóa thị trường: $1,113.31B Khối lượng trong vòng 24 giờ: $28.17B Tỷ lệ thống trị: BTC 48.7% ETH 18% Phí gas trên ETH: 7Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Wrapped Bitcoin Giá (WBTC)

   $27,732.23

   0.9977 BTC

   0.24%

   Thấp:$27,293.44
   Cao:$27,738.35
   Vốn hóa thị trường

   $4,520,214,828

   162,630 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $4,520,214,828

   162,630 BTC
   Khối lượng 24h

   $22,050,273

   793.33 BTC
   Lượng cung lưu hành

   162,995 WBTC

   Tổng cung tối đa
   --
   Tổng cung

   162,995 WBTC

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Arbitrum Ecosystem Avalanche Ecosystem
   Wrapped Bitcoin's Logo Wrapped Bitcoin WBTC
   $27,732.23

   Wrapped Bitcoin (WBTC) Phân phối Arbitrum(Arb One)

   Wrapped Bitcoin (WBTC) Chủ sở hữu Arbitrum(Arb One)

   Wrapped Bitcoin (WBTC) Địa chỉ Arbitrum(Arb One)

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x489ee077994b6658eafa855c308275ead8097c4a
   4,22240.19%
   -212
   0x489ee077994b6658eafa855c308275ead8097c4a
   2
   0x078f358208685046a11c85e8ad32895ded33a249
   1,55314.78%
   28
   0x078f358208685046a11c85e8ad32895ded33a249
   3
   0x727354712bdfcd8596a3852fd2065b3c34f4f770
   8558.14%
   43
   0x727354712bdfcd8596a3852fd2065b3c34f4f770
   4
   0x47c031236e19d024b42f8ae6780e44a573170703
   3022.87%
   17
   0x47c031236e19d024b42f8ae6780e44a573170703
   5
   0x9c4ec768c28520b50860ea7a15bd7213a9ff58bf
   3002.86%
   254
   0x9c4ec768c28520b50860ea7a15bd7213a9ff58bf
   6
   0x7546966122e636a601a3ea4497d3509f160771d8
   2202.10%
   --
   0x7546966122e636a601a3ea4497d3509f160771d8
   7
   0x3e0199792ce69dc29a0a36146bfa68bd7c8d6633
   1971.88%
   -7
   0x3e0199792ce69dc29a0a36146bfa68bd7c8d6633
   8
   0x2f5e87c9312fa29aed5c179e456625d79015299c
   1111.06%
   -56
   0x2f5e87c9312fa29aed5c179e456625d79015299c
   9
   0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8
   890.85%
   37
   0xba12222222228d8ba445958a75a0704d566bf2c8
   10
   0x171cda359aa49e46dec45f375ad6c256fdfbd420
   710.67%
   --
   0x171cda359aa49e46dec45f375ad6c256fdfbd420
   11
   0x3f3429d28438cc14133966820b8a9ea61cf1d4f0
   690.66%
   --
   0x3f3429d28438cc14133966820b8a9ea61cf1d4f0
   12
   0x32b7bf19cb8b95c27e644183837813d4b595dcc6
   620.59%
   8
   0x32b7bf19cb8b95c27e644183837813d4b595dcc6
   13
   0x4bb7f4c3d47c4b431cb0658f44287d52006fb506
   570.54%
   --
   0x4bb7f4c3d47c4b431cb0658f44287d52006fb506
   14
   0xc37896bf3ee5a2c62cdbd674035069776f721668
   520.49%
   -0
   0xc37896bf3ee5a2c62cdbd674035069776f721668
   15
   0x8d77fa0058335ce7da21f421fa5154feeb0abfde
   420.40%
   --
   0x8d77fa0058335ce7da21f421fa5154feeb0abfde
   16
   0x960ea3e3c7fb317332d990873d354e18d7645590
   410.39%
   -2
   0x960ea3e3c7fb317332d990873d354e18d7645590
   17
   0x1bb89c2e0e3989826b4b1f05c9c23dc73cbcba4f
   310.29%
   --
   0x1bb89c2e0e3989826b4b1f05c9c23dc73cbcba4f
   18
   0x66364bef617514b745339d67f981b0f3de0463f2
   300.29%
   --
   0x66364bef617514b745339d67f981b0f3de0463f2
   19
   0x330df739370bdb7111b9db8e1505058f65a521c3
   280.27%
   18
   0x330df739370bdb7111b9db8e1505058f65a521c3
   20
   0xeff23b4be1091b53205e35f3afcd9c7182bf3062
   280.27%
   15
   0xeff23b4be1091b53205e35f3afcd9c7182bf3062
   21
   0xae1ec28d6225dce2ff787dcb8ce11cf6d3ae064f
   270.25%
   4
   0xae1ec28d6225dce2ff787dcb8ce11cf6d3ae064f
   22
   0xa5edbdd9646f8dff606d7448e414884c7d905dca
   260.25%
   -1
   0xa5edbdd9646f8dff606d7448e414884c7d905dca
   23
   0x405b6546b16b06eb244ce7ed0075360a70ab20f2
   250.23%
   --
   0x405b6546b16b06eb244ce7ed0075360a70ab20f2
   24
   0xd3204e4189becd9cd957046a8e4a643437ee0acc
   250.23%
   -0
   0xd3204e4189becd9cd957046a8e4a643437ee0acc
   25
   0x9ddb45ce1c6e864f8aca802aa806d4b49a73045d
   230.22%
   --
   0x9ddb45ce1c6e864f8aca802aa806d4b49a73045d
   26
   0xf650af06fc88ea2fa219f1028b215e8a41e0ff2f
   220.21%
   --
   0xf650af06fc88ea2fa219f1028b215e8a41e0ff2f
   27
   0x16812c291ded550b952a6ec93f72588ad51bf3c1
   220.21%
   --
   0x16812c291ded550b952a6ec93f72588ad51bf3c1
   28
   0xdd90a3da9688ccca100dd4da1786677bc459f069
   210.20%
   0
   0xdd90a3da9688ccca100dd4da1786677bc459f069
   29
   0x88340ff2292506d0d93934cbbfea5ed1804cda0d
   200.19%
   --
   0x88340ff2292506d0d93934cbbfea5ed1804cda0d
   30
   0x149e36e72726e0bcea5c59d40df2c43f60f5a22d
   190.18%
   -4
   0x149e36e72726e0bcea5c59d40df2c43f60f5a22d
   31
   0xaaae2af3e0dda789f9b9b88e06bc4069bf7ff7fc
   180.18%
   --
   0xaaae2af3e0dda789f9b9b88e06bc4069bf7ff7fc
   32
   0x9755e99bdb99495d3d31d953785d993c6df8552e
   180.17%
   --
   0x9755e99bdb99495d3d31d953785d993c6df8552e
   33
   0x160a8d28d63961297e51e4f1a0401bf4d27f5162
   180.17%
   --
   0x160a8d28d63961297e51e4f1a0401bf4d27f5162
   34
   0xe4103f62324397b479d8e671a33231288073f3b7
   180.17%
   --
   0xe4103f62324397b479d8e671a33231288073f3b7
   35
   0xbae0e805b61aadcdbed3e3846792557f075605ee
   160.15%
   --
   0xbae0e805b61aadcdbed3e3846792557f075605ee
   36
   0xfaaeaf3a202a81daa3f85723a085b2650985327d
   150.14%
   --
   0xfaaeaf3a202a81daa3f85723a085b2650985327d
   37
   0x4f5cd97bc6a196f4c8c63623a487aa548d3e5bca
   140.14%
   --
   0x4f5cd97bc6a196f4c8c63623a487aa548d3e5bca
   38
   0x09cf915e195af33fa7b932c253352ae9fbdb0106
   140.14%
   --
   0x09cf915e195af33fa7b932c253352ae9fbdb0106
   39
   0x515e252b2b5c22b4b2b6df66c2ebeea871aa4d69
   140.13%
   -0
   0x515e252b2b5c22b4b2b6df66c2ebeea871aa4d69
   40
   0x43e1ccfe765f6c2a09bbe63d456bcb1e85835fe5
   140.13%
   --
   0x43e1ccfe765f6c2a09bbe63d456bcb1e85835fe5
   41
   0x585e405a1c6d4f79e33573242fae763ccd871a8a
   130.13%
   --
   0x585e405a1c6d4f79e33573242fae763ccd871a8a
   42
   0xa9da756f1cc7ad1866d6283a8cd3e604269d069b
   130.13%
   --
   0xa9da756f1cc7ad1866d6283a8cd3e604269d069b
   43
   0x8c50528f4624551aad1e7a265d6242c3b06c9fca
   120.12%
   5
   0x8c50528f4624551aad1e7a265d6242c3b06c9fca
   44
   0x8a9d83538ad3f76cd8522324f3287b7d5d2be41a
   120.11%
   --
   0x8a9d83538ad3f76cd8522324f3287b7d5d2be41a
   45
   0xd44d559d5ff4b288c865340c78817d3b14b979a9
   120.11%
   --
   0xd44d559d5ff4b288c865340c78817d3b14b979a9
   46
   0xaae102ca930508e6da30924bf0374f0f247729d5
   120.11%
   --
   0xaae102ca930508e6da30924bf0374f0f247729d5
   47
   0x488a231c51cc7840b691af027fc91fa0170fdddb
   120.11%
   --
   0x488a231c51cc7840b691af027fc91fa0170fdddb
   48
   0x755d6688ad74661add2fb29212ef9153d40fca46
   120.11%
   3
   0x755d6688ad74661add2fb29212ef9153d40fca46
   49
   0xc32eb36f886f638fffd836df44c124074cfe3584
   110.11%
   -0
   0xc32eb36f886f638fffd836df44c124074cfe3584
   50
   0xee54a31e9759b0f7fdbf48221b72cd9f3aea00ab
   110.11%
   4
   0xee54a31e9759b0f7fdbf48221b72cd9f3aea00ab
   51
   0x3e01dd8a5e1fb3481f0f589056b428fc308af0fb
   110.10%
   --
   0x3e01dd8a5e1fb3481f0f589056b428fc308af0fb
   52
   0xc3747e06d9f00fe3846e80254be9bb231fcc007a
   110.10%
   --
   0xc3747e06d9f00fe3846e80254be9bb231fcc007a
   53
   0xcb89e891c581fbe0bea4fac2ba9829d816515a81
   110.10%
   --
   0xcb89e891c581fbe0bea4fac2ba9829d816515a81
   54
   0x3d4213be12f13735b4a74e7bec918cbd535bdc33
   100.10%
   --
   0x3d4213be12f13735b4a74e7bec918cbd535bdc33
   55
   0x8860f2dd5cab736a6cc4d2612aa214548194d1cd
   100.09%
   --
   0x8860f2dd5cab736a6cc4d2612aa214548194d1cd
   56
   0x328d434488f420654de553df518ac4198027ef1a
   100.09%
   -3
   0x328d434488f420654de553df518ac4198027ef1a
   57
   0x6bd780e7fdf01d77e4d475c821f1e7ae05409072
   100.09%
   0
   0x6bd780e7fdf01d77e4d475c821f1e7ae05409072
   58
   0x4c85ece5bbf191d3e1b76934c8372d4ae3bf6927
   90.09%
   --
   0x4c85ece5bbf191d3e1b76934c8372d4ae3bf6927
   59
   0x1b72bac3772050fdcaf468cce7e20deb3cb02d89
   90.09%
   --
   0x1b72bac3772050fdcaf468cce7e20deb3cb02d89
   60
   0x874318174c4bc9046e4a3aa7e6d2e2632b6760e1
   90.08%
   0
   0x874318174c4bc9046e4a3aa7e6d2e2632b6760e1
   61
   0x44c6c4c7da174f47ac81e818d55c02600390e79d
   80.08%
   -0
   0x44c6c4c7da174f47ac81e818d55c02600390e79d
   62
   0xf6bfec3bdf5098dfac0e671ebce06cbead7a958e
   80.08%
   -19
   0xf6bfec3bdf5098dfac0e671ebce06cbead7a958e
   63
   0xcf2f020eeee1c1774c86ea70691913ae5e8affcb
   80.08%
   -1
   0xcf2f020eeee1c1774c86ea70691913ae5e8affcb
   64
   0x68288706be09b591fb94fdc6bb4248fcdab9f265
   80.08%
   --
   0x68288706be09b591fb94fdc6bb4248fcdab9f265
   65
   0xac8a68b728278e466895ed7b43b0394c9de058a2
   80.08%
   --
   0xac8a68b728278e466895ed7b43b0394c9de058a2
   66
   0x2331ba851a6c286a6470923fbb0e57b7ff4e0bc8
   80.08%
   --
   0x2331ba851a6c286a6470923fbb0e57b7ff4e0bc8
   67
   0xa9ba157770045cffe977601fd46b9cc3c4429604
   80.08%
   1
   0xa9ba157770045cffe977601fd46b9cc3c4429604
   68
   0x6d7c50291db004a2cf9da5ab8378ff182365e909
   80.08%
   --
   0x6d7c50291db004a2cf9da5ab8378ff182365e909
   69
   0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f
   80.07%
   -7
   0x51c72848c68a965f66fa7a88855f9f7784502a7f
   70
   0x1fa536059a9a833f8ed3b3b9f7c357c5a331cd80
   80.07%
   --
   0x1fa536059a9a833f8ed3b3b9f7c357c5a331cd80
   71
   0x1eed63efba5f81d95bfe37d82c8e736b974f477b
   70.07%
   --
   0x1eed63efba5f81d95bfe37d82c8e736b974f477b
   72
   0xedad4b1f3edc83eed2becca6a9effbab766fcc96
   70.07%
   --
   0xedad4b1f3edc83eed2becca6a9effbab766fcc96
   73
   0xa19ed0ae46e89461e56063f1ed268a0dc225745f
   70.07%
   --
   0xa19ed0ae46e89461e56063f1ed268a0dc225745f
   74
   0xc69adac3d27672c6907aae429eee3e69f76f7106
   70.07%
   1
   0xc69adac3d27672c6907aae429eee3e69f76f7106
   75
   0x537037c5ae805b9d4cecab5ee07f12a8e59a15b2
   70.07%
   --
   0x537037c5ae805b9d4cecab5ee07f12a8e59a15b2
   76
   0xd7a827fbaf38c98e8336c5658e4bcbcd20a4fd2d
   70.07%
   --
   0xd7a827fbaf38c98e8336c5658e4bcbcd20a4fd2d
   77
   0x1b2dab8062e1d7ea6d6bff01ae297fede19e3125
   70.07%
   --
   0x1b2dab8062e1d7ea6d6bff01ae297fede19e3125
   78
   0xaf54042b0bc0c6f3725070d7720b2963b29cc0cf
   70.07%
   --
   0xaf54042b0bc0c6f3725070d7720b2963b29cc0cf
   79
   0x45d2e8929d394c87b29aca423c12cbe3154b61b8
   70.07%
   --
   0x45d2e8929d394c87b29aca423c12cbe3154b61b8
   80
   0x44d0f1b9f8020c1bebc2b8c9005725a3b7849899
   70.07%
   -4
   0x44d0f1b9f8020c1bebc2b8c9005725a3b7849899
   81
   0xb60c61dbb7456f024f9338c739b02be68e3f545c
   70.07%
   --
   0xb60c61dbb7456f024f9338c739b02be68e3f545c
   82
   0xac70bd92f89e6739b3a08db9b6081a923912f73d
   70.07%
   -8
   0xac70bd92f89e6739b3a08db9b6081a923912f73d
   83
   0xab98cb3b6a2fc8577bc5866f1d99c9ca05ab3311
   70.07%
   -0
   0xab98cb3b6a2fc8577bc5866f1d99c9ca05ab3311
   84
   0x891af9013e202eea5ef1e14e32de01488f579b65
   70.07%
   --
   0x891af9013e202eea5ef1e14e32de01488f579b65
   85
   0x3923a6b5f3b3c5a25bf3342e890b9d718d54801c
   70.06%
   --
   0x3923a6b5f3b3c5a25bf3342e890b9d718d54801c
   86
   0x775e81ba1f0e4f8ba6fc4e14c864eb96394f5d80
   60.06%
   0
   0x775e81ba1f0e4f8ba6fc4e14c864eb96394f5d80
   87
   0xf2951715fc0be7432332219244a4dc35ebd03aa3
   60.06%
   --
   0xf2951715fc0be7432332219244a4dc35ebd03aa3
   88
   0xa89d05f931fc0a8c841c0e58ce9564428439a975
   60.06%
   --
   0xa89d05f931fc0a8c841c0e58ce9564428439a975
   89
   0x760b4b875135731bc8fc8e4e6b71b00d24585e80
   60.06%
   --
   0x760b4b875135731bc8fc8e4e6b71b00d24585e80
   90
   0xf0ccc65d47a69aced7fcb26e11a9544c3ab6ee64
   60.06%
   --
   0xf0ccc65d47a69aced7fcb26e11a9544c3ab6ee64
   91
   0xadc8aaddf5dcf81366fcc0212c154dfbfde1ed13
   60.05%
   0
   0xadc8aaddf5dcf81366fcc0212c154dfbfde1ed13
   92
   0xa2b50ba2bc8216b2af8358cfe7c2a0cbdc5fdc2f
   50.05%
   --
   0xa2b50ba2bc8216b2af8358cfe7c2a0cbdc5fdc2f
   93
   0x9a8cf02f3e56c664ce75e395d0e4f3dc3dafe138
   50.05%
   --
   0x9a8cf02f3e56c664ce75e395d0e4f3dc3dafe138
   94
   0x88ce30f11723e38ffafa91a22462e57222433467
   50.05%
   -4
   0x88ce30f11723e38ffafa91a22462e57222433467
   95
   0x65b1b96bd01926d3d60dd3c8bc452f22819443a9
   50.05%
   --
   0x65b1b96bd01926d3d60dd3c8bc452f22819443a9
   96
   0x9fb24ff756ce7873f57a067a9f7a2367cd5a30ba
   50.05%
   --
   0x9fb24ff756ce7873f57a067a9f7a2367cd5a30ba
   97
   0xff4944f8809ec48d8acc655ff83770cbd4c3a02a
   50.05%
   --
   0xff4944f8809ec48d8acc655ff83770cbd4c3a02a
   98
   0x8fd18e8668c2c1237659445fcc4972f9f02d773f
   50.05%
   --
   0x8fd18e8668c2c1237659445fcc4972f9f02d773f
   99
   0x4ac799e98c87c213a27dbeb510d853a55b1eca51
   50.05%
   --
   0x4ac799e98c87c213a27dbeb510d853a55b1eca51
   100
   0xd94ae278e5907aa734bb895a3729aef074103891
   50.05%
   --
   0xd94ae278e5907aa734bb895a3729aef074103891

   Wrapped Bitcoin Thống kê người sở hữu Arbitrum(Arb One)

   • Chủ sở hữu 44,524
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 75.40%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 79.59%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 84.43%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 87.98%