Các loại tiền điện tử: 23,130 Trao đổi: 641 Vốn hóa thị trường: $1,225,880,756,589 Khối lượng trong vòng 24 giờ: $32,854,270,433 Tỷ lệ thống trị: BTC 44.8% ETH 18.1% Phí gas trên ETH: 23Gwei
Chọn loại tiền tệ

Tiền pháp định

  Các loại tiền điện tử

   Không có kết quả cho ""

   Chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì trùng khớp với tìm kiếm của bạn.Hãy thử lại bằng một cụm từ khác.

   Ethereum Giá (ETH)

   $1,814.16

   0.0639 BTC

   0.65%

   Thấp:$1,812.56
   Cao:$1,842.44
   Vốn hóa thị trường

   $222,005,772,742

   7,817,187 BTC
   Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

   $218,529,678,908

   7,694,788 BTC
   Khối lượng 24h

   $2,226,754,771

   78,408 BTC
   Lượng cung lưu hành

   122,373,866 ETH

   Tổng cung tối đa
   --
   Tổng cung

   120,457,776 ETH

   Liên kết:
   Trang Web, Trình duyệt, Sách trắng
   Thẻ:
   Alameda Research Portfolio Blockchain Capital Portfolio
   Ethereum's Logo Ethereum ETH
   $1,814.16

   Ethereum (ETH) Phân phối MainNet

   Ethereum (ETH) Chủ sở hữu MainNet

   Ethereum (ETH) Địa chỉ MainNet

   #Địa chỉSố lượngTỷ lệ phần trămThay đổi 7dĐịa chỉ
   1
   0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa
   Beacon Deposit Contract
   18,017,62314.96%
   173,312
   0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa Beacon Deposit Contract
   2
   0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2
   Wrapped Ether
   3,792,2333.15%
   19,293
   0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 Wrapped Ether
   3
   0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8
   Binance 7
   1,996,0081.66%
   --
   0xbe0eb53f46cd790cd13851d5eff43d12404d33e8 Binance 7
   4
   0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf
   Kraken 13
   1,780,8401.48%
   --
   0xda9dfa130df4de4673b89022ee50ff26f6ea73cf Kraken 13
   5
   0x0716a17fbaee714f1e6ab0f9d59edbc5f09815c0
   Fund: 0x071...5C0
   1,636,0371.36%
   --
   0x0716a17fbaee714f1e6ab0f9d59edbc5f09815c0 Fund: 0x071...5C0
   6
   0x8315177ab297ba92a06054ce80a67ed4dbd7ed3a
   Arbitrum: Bridge
   1,081,2630.90%
   9,105
   0x8315177ab297ba92a06054ce80a67ed4dbd7ed3a Arbitrum: Bridge
   7
   0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
   Binance 8
   1,047,7410.87%
   -0
   0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec Binance 8
   8
   0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503
   Binance: Binance-Peg Tokens
   584,9990.49%
   --
   0x47ac0fb4f2d84898e4d9e7b4dab3c24507a6d503 Binance: Binance-Peg Tokens
   9
   0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
   Binance 14
   557,0520.46%
   3,812
   0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60 Binance 14
   10
   0xdc24316b9ae028f1497c275eb9192a3ea0f67022
   Lido: Curve Liquidity Farming Pool Contract
   465,9260.39%
   1,608
   0xdc24316b9ae028f1497c275eb9192a3ea0f67022 Lido: Curve Liquidity Farming Pool Contract
   11
   0xe92d1a43df510f82c66382592a047d288f85226f
   Bitfinex 19
   450,1180.37%
   --
   0xe92d1a43df510f82c66382592a047d288f85226f Bitfinex 19
   12
   0x61edcdf5bb737adffe5043706e7c5bb1f1a56eea
   Gemini 3
   439,4990.36%
   0
   0x61edcdf5bb737adffe5043706e7c5bb1f1a56eea Gemini 3
   13
   0xc61b9bb3a7a0767e3179713f3a5c7a9aedce193c
   Bitfinex: MultiSig 3
   408,0340.34%
   --
   0xc61b9bb3a7a0767e3179713f3a5c7a9aedce193c Bitfinex: MultiSig 3
   14
   0xdf9eb223bafbe5c5271415c75aecd68c21fe3d7f
   Liquity: Active Pool
   402,4630.33%
   3,229
   0xdf9eb223bafbe5c5271415c75aecd68c21fe3d7f Liquity: Active Pool
   15
   0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae
   EthDev
   335,2720.28%
   0
   0xde0b295669a9fd93d5f28d9ec85e40f4cb697bae EthDev
   16
   0xca8fa8f0b631ecdb18cda619c4fc9d197c8affca
   325,0000.27%
   --
   0xca8fa8f0b631ecdb18cda619c4fc9d197c8affca
   17
   0x3bfc20f0b9afcace800d73d2191166ff16540258
   Polkadot: MultiSig
   306,2770.25%
   --
   0x3bfc20f0b9afcace800d73d2191166ff16540258 Polkadot: MultiSig
   18
   0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1
   Optimism: Gateway
   287,2710.24%
   -1,802
   0x99c9fc46f92e8a1c0dec1b1747d010903e884be1 Optimism: Gateway
   19
   0x4ddc2d193948926d02f9b1fe9e1daa0718270ed5
   Compound: cETH Token
   286,0520.24%
   -7,903
   0x4ddc2d193948926d02f9b1fe9e1daa0718270ed5 Compound: cETH Token
   20
   0x8103683202aa8da10536036edef04cdd865c225e
   Bitfinex 20
   275,0000.23%
   --
   0x8103683202aa8da10536036edef04cdd865c225e Bitfinex 20
   21
   0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d
   BitDAO: Treasury
   269,9470.22%
   --
   0x78605df79524164911c144801f41e9811b7db73d BitDAO: Treasury
   22
   0x189b9cbd4aff470af2c0102f365fc1823d857965
   259,9580.22%
   33
   0x189b9cbd4aff470af2c0102f365fc1823d857965
   23
   0x0a4c79ce84202b03e95b7a692e5d728d83c44c76
   254,2480.21%
   --
   0x0a4c79ce84202b03e95b7a692e5d728d83c44c76
   24
   0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9
   250,0000.21%
   0
   0x2b6ed29a95753c3ad948348e3e7b1a251080ffb9
   25
   0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d
   Vb 3
   244,0010.20%
   --
   0x220866b1a2219f40e72f5c628b65d54268ca3a9d Vb 3
   26
   0x1b3cb81e51011b549d78bf720b0d924ac763a7c2
   243,3000.20%
   --
   0x1b3cb81e51011b549d78bf720b0d924ac763a7c2
   27
   0x9845e1909dca337944a0272f1f9f7249833d2d19
   240,0010.20%
   --
   0x9845e1909dca337944a0272f1f9f7249833d2d19
   28
   0x8484ef722627bf18ca5ae6bcf031c23e6e922b30
   Polygon (Matic): Ether Bridge
   239,8870.20%
   -1,247
   0x8484ef722627bf18ca5ae6bcf031c23e6e922b30 Polygon (Matic): Ether Bridge
   29
   0x15c22df3e71e7380012668fb837c537d0f8b38a1
   237,9790.20%
   --
   0x15c22df3e71e7380012668fb837c537d0f8b38a1
   30
   0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3
   212,9360.18%
   2,011
   0xf3b0073e3a7f747c7a38b36b805247b222c302a3
   31
   0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da
   207,6970.17%
   -0
   0xafcd96e580138cfa2332c632e66308eacd45c5da
   32
   0x98ec059dc3adfbdd63429454aeb0c990fba4a128
   OKX 6
   200,0000.17%
   --
   0x98ec059dc3adfbdd63429454aeb0c990fba4a128 OKX 6
   33
   0x868dab0b8e21ec0a48b726a1ccf25826c78c6d7f
   OKX(OKEx)
   200,0000.17%
   --
   0x868dab0b8e21ec0a48b726a1ccf25826c78c6d7f OKX(OKEx)
   34
   0x539c92186f7c6cc4cbf443f26ef84c595babbca1
   OKX(OKEx)
   200,0000.17%
   --
   0x539c92186f7c6cc4cbf443f26ef84c595babbca1 OKX(OKEx)
   35
   0xbfbbfaccd1126a11b8f84c60b09859f80f3bd10f
   OKX(OKEx)
   200,0000.17%
   --
   0xbfbbfaccd1126a11b8f84c60b09859f80f3bd10f OKX(OKEx)
   36
   0x0c23fc0ef06716d2f8ba19bc4bed56d045581f2d
   200,0000.17%
   --
   0x0c23fc0ef06716d2f8ba19bc4bed56d045581f2d
   37
   0x558553d54183a8542f7832742e7b4ba9c33aa1e6
   Bithumb 12
   199,9980.17%
   -3
   0x558553d54183a8542f7832742e7b4ba9c33aa1e6 Bithumb 12
   38
   0xcdbf58a9a9b54a2c43800c50c7192946de858321
   193,7990.16%
   -0
   0xcdbf58a9a9b54a2c43800c50c7192946de858321
   39
   0x2f2d854c1d6d5bb8936bb85bc07c28ebb42c9b10
   187,5000.16%
   --
   0x2f2d854c1d6d5bb8936bb85bc07c28ebb42c9b10
   40
   0xbf3aeb96e164ae67e763d9e050ff124e7c3fdd28
   187,0680.16%
   --
   0xbf3aeb96e164ae67e763d9e050ff124e7c3fdd28
   41
   0xa90aa5a93fa074de79306e44596109dc53e01410
   185,9270.15%
   -52
   0xa90aa5a93fa074de79306e44596109dc53e01410
   42
   0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db
   181,3310.15%
   -0
   0x434587332cc35d33db75b93f4f27cc496c67a4db
   43
   0xbddf00563c9abd25b576017f08c46982012f12be
   180,5210.15%
   -538
   0xbddf00563c9abd25b576017f08c46982012f12be
   44
   0x36a85757645e8e8aec062a1dee289c7d615901ca
   Bitfinex 10
   177,3280.15%
   --
   0x36a85757645e8e8aec062a1dee289c7d615901ca Bitfinex 10
   45
   0xa7e4fecddc20d83f36971b67e13f1abc98dfcfa6
   172,0380.14%
   --
   0xa7e4fecddc20d83f36971b67e13f1abc98dfcfa6
   46
   0x5b5b69f4e0add2df5d2176d7dbd20b4897bc7ec4
   169,0320.14%
   --
   0x5b5b69f4e0add2df5d2176d7dbd20b4897bc7ec4
   47
   0x9e927c02c9eadae63f5efb0dd818943c7262fb8e
   164,4270.14%
   1
   0x9e927c02c9eadae63f5efb0dd818943c7262fb8e
   48
   0x7da82c7ab4771ff031b66538d2fb9b0b047f6cf9
   Golem: Multisig
   162,0340.13%
   --
   0x7da82c7ab4771ff031b66538d2fb9b0b047f6cf9 Golem: Multisig
   49
   0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703
   Crypto.com 5
   156,7820.13%
   -14,308
   0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703 Crypto.com 5
   50
   0xfd898a0f677e97a9031654fc79a27cb5e31da34a
   150,0000.12%
   --
   0xfd898a0f677e97a9031654fc79a27cb5e31da34a
   51
   0xfe01a216234f79cfc3bea7513e457c6a9e50250d
   150,0000.12%
   --
   0xfe01a216234f79cfc3bea7513e457c6a9e50250d
   52
   0xb8cda067fabedd1bb6c11c626862d7255a2414fe
   150,0000.12%
   --
   0xb8cda067fabedd1bb6c11c626862d7255a2414fe
   53
   0x77afe94859163abf0b90725d69e904ea91446c7b
   150,0000.12%
   --
   0x77afe94859163abf0b90725d69e904ea91446c7b
   54
   0x701c484bfb40ac628afa487b6082f084b14af0bd
   150,0000.12%
   --
   0x701c484bfb40ac628afa487b6082f084b14af0bd
   55
   0x4b4a011c420b91260a272afd91e54accdafdfc1d
   150,0000.12%
   --
   0x4b4a011c420b91260a272afd91e54accdafdfc1d
   56
   0xc4cf565a5d25ee2803c9b8e91fc3d7c62e79fe69
   150,0000.12%
   --
   0xc4cf565a5d25ee2803c9b8e91fc3d7c62e79fe69
   57
   0xb20411c403687d1036e05c8a7310a0f218429503
   150,0000.12%
   --
   0xb20411c403687d1036e05c8a7310a0f218429503
   58
   0x9a1ed80ebc9936cee2d3db944ee6bd8d407e7f9f
   150,0000.12%
   --
   0x9a1ed80ebc9936cee2d3db944ee6bd8d407e7f9f
   59
   0x7ae92148e79d60a0749fd6de374c8e81dfddf792
   150,0000.12%
   --
   0x7ae92148e79d60a0749fd6de374c8e81dfddf792
   60
   0xba18ded5e0d604a86428282964ae0bb249ceb9d0
   150,0000.12%
   --
   0xba18ded5e0d604a86428282964ae0bb249ceb9d0
   61
   0xd05e6bf1a00b5b4c9df909309f19e29af792422b
   150,0000.12%
   --
   0xd05e6bf1a00b5b4c9df909309f19e29af792422b
   62
   0x19d599012788b991ff542f31208bab21ea38403e
   150,0000.12%
   --
   0x19d599012788b991ff542f31208bab21ea38403e
   63
   0xca582d9655a50e6512045740deb0de3a7ee5281f
   150,0000.12%
   --
   0xca582d9655a50e6512045740deb0de3a7ee5281f
   64
   0x0f00294c6e4c30d9ffc0557fec6c586e6f8c3935
   150,0000.12%
   --
   0x0f00294c6e4c30d9ffc0557fec6c586e6f8c3935
   65
   0xeb2b00042ce4522ce2d1aacee6f312d26c4eb9d6
   150,0000.12%
   --
   0xeb2b00042ce4522ce2d1aacee6f312d26c4eb9d6
   66
   0xb9fa6e54025b4f0829d8e1b42e8b846914659632
   150,0000.12%
   --
   0xb9fa6e54025b4f0829d8e1b42e8b846914659632
   67
   0x0c05ec4db907cfb91b2a1a29e7b86688b7568a6d
   150,0000.12%
   --
   0x0c05ec4db907cfb91b2a1a29e7b86688b7568a6d
   68
   0xe04cf52e9fafa3d9bf14c407afff94165ef835f7
   150,0000.12%
   --
   0xe04cf52e9fafa3d9bf14c407afff94165ef835f7
   69
   0x9c2fc4fc75fa2d7eb5ba9147fa7430756654faa9
   150,0000.12%
   --
   0x9c2fc4fc75fa2d7eb5ba9147fa7430756654faa9
   70
   0x8d95842b0bca501446683be598e12f1c616770c1
   143,0120.12%
   --
   0x8d95842b0bca501446683be598e12f1c616770c1
   71
   0x35aeed3aa9657abf8b847038bb591b51e1e4c69f
   141,8720.12%
   --
   0x35aeed3aa9657abf8b847038bb591b51e1e4c69f
   72
   0xb93d8596ac840816bd366dc0561e8140afd0d1cb
   139,7010.12%
   --
   0xb93d8596ac840816bd366dc0561e8140afd0d1cb
   73
   0x3262f13a39efaca789ae58390441c9ed76bc658a
   138,4980.11%
   --
   0x3262f13a39efaca789ae58390441c9ed76bc658a
   74
   0x1db92e2eebc8e0c075a02bea49a2935bcd2dfcf4
   Bybit
   138,3470.11%
   --
   0x1db92e2eebc8e0c075a02bea49a2935bcd2dfcf4 Bybit
   75
   0xb5ab08d153218c1a6a5318b14eeb92df0fb168d6
   135,2840.11%
   --
   0xb5ab08d153218c1a6a5318b14eeb92df0fb168d6
   76
   0xdb3c617cdd2fbf0bb4309c325f47678e37f096d9
   135,1880.11%
   --
   0xdb3c617cdd2fbf0bb4309c325f47678e37f096d9
   77
   0x7ead3a4361bd26a20deb89c9470be368ee9cb6f1
   132,4330.11%
   --
   0x7ead3a4361bd26a20deb89c9470be368ee9cb6f1
   78
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071
   Gate.io 5
   132,0210.11%
   -0
   0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071 Gate.io 5
   79
   0xebef741f393d64e8cd8205e92dd02a87a1362a6a
   131,4700.11%
   -159
   0xebef741f393d64e8cd8205e92dd02a87a1362a6a
   80
   0xd5268a476aadd1a6729df5b3e5e8f2c1004139af
   130,8760.11%
   --
   0xd5268a476aadd1a6729df5b3e5e8f2c1004139af
   81
   0xd47b4a4c6207b1ee0eb1dd4e5c46a19b50fec00b
   129,3920.11%
   --
   0xd47b4a4c6207b1ee0eb1dd4e5c46a19b50fec00b
   82
   0x595faf77e533a5cd30ab5859c9a0116de8bad8db
   129,3920.11%
   --
   0x595faf77e533a5cd30ab5859c9a0116de8bad8db
   83
   0xd65fb7d4cb595833e84c3c094bd4779bab0d4c62
   129,3920.11%
   --
   0xd65fb7d4cb595833e84c3c094bd4779bab0d4c62
   84
   0x1bd3fc5ac794e7af8e834a8a4d25b08acd9266ce
   129,3920.11%
   --
   0x1bd3fc5ac794e7af8e834a8a4d25b08acd9266ce
   85
   0xf481b7fab9f5d0e74f21ae595a749634fb053619
   129,2310.11%
   --
   0xf481b7fab9f5d0e74f21ae595a749634fb053619
   86
   0x756d64dc5edb56740fc617628dc832ddbcfd373c
   127,6090.11%
   -44,274
   0x756d64dc5edb56740fc617628dc832ddbcfd373c
   87
   0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c
   KuCoin 6
   126,8050.11%
   -0
   0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c KuCoin 6
   88
   0x25eede682c0e6cca2ee4ce2ff492f64c808a18ea
   124,6380.10%
   --
   0x25eede682c0e6cca2ee4ce2ff492f64c808a18ea
   89
   0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935
   121,2090.10%
   -20,000
   0x73af3bcf944a6559933396c1577b257e2054d935
   90
   0x79f67f689b9925710d4dda2a39d680e9cea61c81
   121,1980.10%
   --
   0x79f67f689b9925710d4dda2a39d680e9cea61c81
   91
   0x7f1502605a2f2cc01f9f4e7dd55e549954a8cd0c
   120,8740.10%
   --
   0x7f1502605a2f2cc01f9f4e7dd55e549954a8cd0c
   92
   0x2d1566722288be5525b548a642c98b546f116aa0
   120,7080.10%
   --
   0x2d1566722288be5525b548a642c98b546f116aa0
   93
   0xb4f4317b7885de16305d1303570879c21f378255
   120,7080.10%
   --
   0xb4f4317b7885de16305d1303570879c21f378255
   94
   0xf443864ba5d5361bbc54298551067194f980a635
   120,7080.10%
   --
   0xf443864ba5d5361bbc54298551067194f980a635
   95
   0x84bf16e7675cee22d0e0302913ccf58b45333ddf
   120,7080.10%
   --
   0x84bf16e7675cee22d0e0302913ccf58b45333ddf
   96
   0x6d9d2b30df394f17a5058aceb9a4d3446f1bc042
   120,7080.10%
   --
   0x6d9d2b30df394f17a5058aceb9a4d3446f1bc042
   97
   0x368d43c23843ca9b49dc861d80251bda6a090367
   120,7080.10%
   --
   0x368d43c23843ca9b49dc861d80251bda6a090367
   98
   0x3ebe56451ef0e2ded957e53faff9ff0918955354
   118,8590.10%
   --
   0x3ebe56451ef0e2ded957e53faff9ff0918955354
   99
   0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e
   Genesis Trading: OTC Desk 2
   117,4100.10%
   --
   0x0548f59fee79f8832c299e01dca5c76f034f558e Genesis Trading: OTC Desk 2
   100
   0xa1a45e91164cdab8fa596809a9b24f8d4fdbe0f3
   116,0060.10%
   --
   0xa1a45e91164cdab8fa596809a9b24f8d4fdbe0f3

   Ethereum Thống kê người sở hữu MainNet

   • Chủ sở hữu 226,614,802
   • 10 người nắm giữ hàng đầu 25.72%
   • 20 người nắm giữ hàng đầu 28.63%
   • 50 người nắm giữ hàng đầu 33.74%
   • 100 người nắm giữ hàng đầu 39.33%